Groene technologie loont in Afrika

Verschillende landen op het Afrikaanse continent tonen aan dat technologie en innovatie hen een stap dichter brengen om de uitdagingen van de toekomst te weerstaan. Landen als Kenia, Mali, Senegal, Namibië en Marokko hebben groene klimaatoplossingen met succes omarmd.

Het bevorderen van het gebruik van innovatieve technologie is cruciaal om de nefaste effecten van de klimaatverandering te bestrijden en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Organisaties zoals het Climate Technology Centre and Network (CTCN) en het World Agroforestry Centre (ICRAF) bieden steun aan landen bij het uitstippelen van beleid dat leidt tot een betere benadering voor mitigatie, aanpassing aan de klimaatverandering en veerkracht.

Afrika kent al enkele succesverhalen die gaan van de overschakeling op biogas tot de installatie van zonne-installaties en een verbeterd waterbeheer. De uitdaging blijft echter volgens experts om die aanpak uit te breiden naar het hele continent.

Enorm potentieel

Volgens het Internationaal Agentschap Duurzame Energie (IRENA) kan de geïnstalleerde capaciteit duurzame energie voor Afrika stijgen met 290 procent tussen 2015 en 2030. Ter vergelijking: voor Azië gaat het om een potentiële stijging van 161 procent, voor Latijns-Amerika om 43 procent.

Sinds het Klimaatakkoord van Parijs is er de belofte van landen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en in te zetten op nieuwe technologieën om de menselijke CO2-uitstoot op aarde te verminderen.

Afrikaanse landen nemen die belofte ernstig en hebben aanzienlijke inspanningen geleverd om deze doelstelling te halen, ondanks budgettaire beperkingen. De Verenigde Naties hebben het continent al geloofd voor de wijze waarop het technologie en innovatie wil omarmen in de zoektocht naar middelen om de klimaatverandering tegen te gaan.

Veldtechnologie

Volgens Jukka Uosukainen, de directeur van het CTCN,  heeft technologie het leven van mensen in verschillende Afrikaanse landen al veranderd.

Mali heeft bijvoorbeeld met succes specifieke veldtechnologie toegepast in landelijke gebieden, zoals Koutiala, om afstromend water te verminderen met 20 tot 50 procent, afhankelijk van het bodemtype.

“Deze innovatie heeft de opbrengst van gewassen verbeterd in een gebied dat eerder ernstige droogte heeft gekend. De kwaliteit van leven en de inkomsten van de mensen in deze regio is hierdoor gestegen”, zegt Uosukainen.

Verder noemt hij ook Senegal waar massale biogasprojecten met de hulp van het Nationaal Biogasprogramma werden gelanceerd. Door deze techniek te implementeren wordt de doelstelling rond schone energie sneller haalbaar voor het land. Senegal zet ook in op technologie om energie te produceren uit afval.

Zonneparken

Nog een ander voorbeeld is Mauritius, dat het gebruik stimuleert van economische boilers die restwarmte opvangen en opnieuw overdragen naar het water in de ketel.

Deze ingreep heeft de afhankelijkheid van het land van fossiele brandstoffen sterk verminderd, heeft energiekosten naar beneden gehaald en de socio-economische groei van de bevolking doen stijgen.

Marokko heeft dan weer op grote schaal de fotovoltaïsche technologie omarmd. Het zonnepark Noor Ouarzazate IV genereert 582 megawatt aan duurzame energie, goed voor voor 1 miljoen mensen. Het land haalt nu al een indrukwekkende 42 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen. De luchtvervuiling is er fors verminderd en de levenskwaliteit verbeterd.

Kenia mikt met een geothermische centrale op 630 megawatt en voorziet hiermee in energie voor 500.000 gezinnen en 300.000 KMO’s. Volgens een analyse van Bridges Africa heeft Kenia een potentieel van 10.000 megawatt uit geothermale bronnen.

Biomassa

Volgens Tony Simons, de directeur-generaal van het World Agroforestry Centre (ICRAF) hebben de meeste Afrikaanse landen gekozen voor technologie die tot schone energie leidt als een onderdeel van hun milieuoplossingen. ICRAF steunt deze inspanningen door de ontwikkeling van schonere opties voor energie gegenereerd uit houtachtige biomassa. Simons noemt het een sleuteltechnologie, die op het hele Afrikaanse continent wordt gebruikt.

De expert in boslandbouw is al een samenwerking aangegaan met verschillende Oost-Afrikaanse landen zoals Oeganda, Ethiopië, Rwanda en Burundi rond het project ‘Trees for Food Security’. Binnen dit kader wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar optimale boomsoorten voor elk land.

Het onderzoek omvat het detecteren van zaailingen die geschikt zijn voor specifieke gebieden en het verzorgen van moderne landbouwtechnieken tijdens het planten. Deze vorm van bosbedekking helpt woestijnvorming voorkomen, vermindert de CO2-uitstoot door fotosynthese en is bovendien een troef voor de schoonheid van het land.

Groen en vrouwvriendelijk

Het ‘Green Cooling Africa Initiative’, geïmplementeerd in Ghana en Namibië, omvat moderne airconditioning- en koelapparatuur die het minimum aan elektriciteit verbruiken en minder giftige stoffen in de atmosfeer uitstoten.

Simons benadrukt ook dat al deze initiatieven hand in hand gaan met een oproep naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en dat dit een bewuste strategie is om de klimaatverandering aan te pakken. In alle gemeenschappen verschilt de kennis over landbouw en natuurlijke hulpbronnen naargelang het geslacht. Het is dus van essentieel belang om vrouwen te betrekken op het gebied van kennis over de klimaatverandering, zowel op bedrijfsniveau als meer lokaal.

Ook projecten rond waterbeheer krijgen veel aandacht aangezien de meeste Afrikaanse landen proberen om de overexploitatie van dergelijke hulpbronnen te verminderen.

Satellietbeeldtechnologie

Kenia heeft onder meer technologie geïmplementeerd die “groen waterbeleid” mogelijk maakt, watertekorten helpt voorkomen en slim gebruik van water stimuleert.

Deze technologie heeft droge en semi-droge gebieden geholpen aan betere watervoorzieningen die worden ingezet voor irrigatie, veeteelt en het onderhoud van woningen. De dagelijkse strijd van de zoektocht naar water werd zo voor veel plattelandsbewoners verlicht.

Ook heeft de regering van Kenia in samenwerking met de Wereldbankgroep, het International Livestock Research Institute en de financiële sector in Kenia een verzekeringsprogramma voor boeren uitgewerkt. Het maakt gebruik van satellietbeeldtechnologie om boeren en veetelers vroegtijdig te waarschuwen voor droogte.

De satelliet meet de toenemende impact van droogte op het verlies van veevoeder in de kwetsbare landelijke gebieden van Kenia. Het zet vervolgens tijdige uitbetalingen van de verzekering in gang om kwetsbare veehouders te helpen om diervoedersupplementen aan te kopen om hun bedrijf gezond te houden totdat de droogte voorbij is.

Het omarmen van technologie en innovatie in de strijd tegen de klimaatverandering heeft geleid tot betere landbouwmethoden, hogere gewasopbrengsten, een lager energieverbruik en een lagere CO2-uitstoot in heel Afrika.

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten