African Woman of Excellence Award gaat naar Keniaanse Amina Mohamed

De Keniaanse minister van Onderwijs, Wetenschap, Technologie en Innovatie wordt gehuldigd voor haar inspanningen om meisjes beter onderwijs te bezorgen.

De African Woman of Excellence Award gaat jaarlijks naar een Afrikaanse vrouw die (in haar geboorteland of daarbuiten) heeft bijgedragen aan de strijd voor politieke, sociale en economische onafhankelijkheid van de vrouw. Amina Mohamed zal op 29 en 30 september gelauwerd worden en de prijs in ontvangst nemen.

Mohamed werkte eerder als minister van Buitenlande zaken en Internationale Handel en als secretaris bij het Keniaanse Ministerie van Justitie, waar ze een sleutelrol speelde bij de opmaak van de Keniaanse Grondwet van 2010.

Recent heeft Mohamed zich onvermoeibaar ingezet voor de vrouwenemancipatie en het onderwijs voor meisjes in Kenia en in andere landen. Als medevoorzitster van het Commonwealth High Level Platform for Girl’s Education is ze vastberaden om de 130 miljoen meisjes die niet naar school gaan, in de schoolbanken te krijgen.

IPS: Helpt de African Woman of Excellence Award u vooruit bij uw inspanningen?

Amina Mohamed: “Ik voel me zeer vereerd om deze prijs in ontvangst te nemen en hem te kunnen delen met mijn medewerkers, collega’s en familie die me steeds hebben aangemoedigd. Deze belangrijke award geeft me erkenning voor mijn werk en zal andere vrouwen inspireren. Zeker voor jonge vrouwen is het belangrijk zelfvertrouwen te kweken en te zien hoe wij als vrouw een positieve, voelbare impact kunnen hebben op gemeenschappen en landen. Deze award geeft mij ook persoonlijk weer volop energie om de jeugd een betere toekomst te bieden.”

U kijkt terug op een lange carrière als diplomate en internationaal ambtenaar. Wat heeft u zover gebracht?

“Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat je zelf het heft in handen moet nemen. In de gemeenschap waar ik opgroeide, kregen vrouwen een ondergeschikte rol toebedeeld. Dat heeft me al vroeg gestoord, want ik ben opgevoed door een sterke, zelfbewuste moeder. Daarom heb ik heel bewust stappen ondernomen om mijn loopbaan uit te stippelen. Een carrière krijg je niet cadeau, je moet ze voorbereiden, je een weg banen en ze ook onderhouden. Mijn eenvoudige afkomst heeft me ertoe aangezet om anderen te helpen ontsnappen uit moeilijke omstandigheden. Bij elke uitdaging is wel een uitweg te vinden. Iedereen kan een waardevol leven leiden en zijn steentje bijdragen.

“In elk stadium van mijn loopbaan heb ik geleerd om vaardigheden te ontwikkelen die me vooruit hielpen. Vooral morele en burgerlijke waarden draag ik hoog in het vaandel. Die maken niet alleen betere mensen van onszelf, ze maken van ons land ook een betere plek om te leven.”

Het feit dat miljoenen meisjes niet naar school gaan, ziet u dat als een globaal probleem? Hoe hebt u in Kenia afgerekend met de hindernissen om meisjes beter onderwijs te bezorgen?

“Het gaat zeker om een probleem op grote schaal. Slechts in twee derde van alle landen gaan er evenveel meisjes als jongens naar de lagere school, volgens het Global Monitoring rapport 2018. In het lager middelbaar is dat zelfs maar in 45 procent van de landen het geval; en wat het hoger middelbaar betreft maar in een kwart van alle landen. Andere statistieken zijn nog schrikbarender. De Unesco schat dat 130 miljoen meisjes tussen 6 en 17 jaar geen school meer lopen. Nog 5 miljoen zijn zelfs nog nooit een klaslokaal binnengestapt.

“Dat betekent dat miljoenen meisjes het recht op een waardig leven met gelijke kansen wordt ontzegd. Zonder onderwijs staan meisjes bloot aan ernstige onzekerheden en gevaren in hun leven, gaande van een huwelijk op jonge leeftijd, seksuele uitbuiting, ziektes, armoede en vernedering. Dit internationale probleem leidt tot een leven dat geen voldoening geeft, maar leidt ook tot economische verliezen in de betrokken landen.

“De grootste hindernissen voor meisjes om toegang te hebben tot degelijk onderwijs, zijn armoede, conflict en geweld, vroegtijdige huwelijken, traditionele praktijken, te lange afstanden naar school en gebrekkige hygiëne tijdens de menstruatie.

“In Kenia hebben we vergaande maatregelen genomen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. We deden inspanningen om meisjes die zwanger raakten, terug naar school te krijgen. We hebben wetten gestemd om genitale verminking te verbieden. We hebben gezorgd voor centra waar meisjes en vrouwen terecht kunnen als ze vluchten voor uithuwelijking of verminking. We hebben maandverband en tampons bezorgd in scholen. En we hebben gezorgd voor gratis lagere en middelbare scholen, zodat geen enkel kind onderwijs nodeloos moet missen.

“Gezien het om een globaal probleem gaat, is internationale actie nodig om de toegang tot het onderwijs voor meisjes te verzekeren. We moeten dit over alle sectoren aanpakken en de beste oplossingen met elkaar delen. Regeringen, burgerorganisaties en de privésector kunnen samenwerken en elkaar helpen om dit probleem aan te pakken.”

Er zijn steeds meer conflicten in de wereld, die onderwijs onbereikbaar maken voor veel kinderen. Hoe kan de internationale gemeenschap gevluchte kinderen helpen?

“Noodsituaties en langdurige conflicten maken het onderwijssysteem in deze landen kapot. Meisjes kunnen er niet naar school omdat ze met geweld te maken krijgen in al zijn vormen, gaande van ontvoering, verminking en seksueel geweld, tot uitbuiting of verregaande pesterij. Humanitaire hulporganisaties zijn erg belangrijk om het onderwijs voor vluchtelingen te verzekeren. Nochtans is er weinig aandacht voor onderwijs in noodsituaties, naar schatting was dat in 2015 slechts in twee procent van de gevallen een deel van de geboden hulp. Het zou goed zijn als hulporganisaties fondsen konden vrijmaken en sponsors vinden zodat er een geldstroom specifiek kan gaan naar onderwijs in conflictsituaties.”

Recent heeft het Keniaanse ministerie van Onderwijs een richtlijn uitgevaardigd voor crisismanagement voor de scholen bij hevige regenval. Hoe belangrijk is zo’n maatregel, nu we steeds vaker met extreme weersomstandigheden te maken krijgen? Moeten ook andere landen dergelijke richtlijnen opstellen? 

“In Kenia hebben we te maken gekregen met allerhande rampen, gaande van droogte, overstroming, brand tot gewelddadige conflicten. Stuk voor stuk hebben die catastrofes het leerproces van de kinderen bruut verbroken en de onderwijsinfrastructuur ernstig beschadigd in de getroffen gebieden.

“Er wordt op wereldschaal geprobeerd de klimaatverandering tegen te gaan, het is nu wel duidelijk dat extreme weersomstandigheden frequenter en intenser worden. In de toekomst zullen we met nog meer overstromingen, landverschuivingen en droogtes te maken krijgen. We moeten ons dus voorbereiden, zodat we niet met dezelfde verliezen in de onderwijssector te maken krijgen als in het verleden. Dit onderstreept het belang van doordachte noodplannen, risicovermindering en beleidsmaatregelen, die zijn eigenlijk al veel te lang uitgebleven.

“Voorbereid zijn op deze rampen is vandaag een absolute noodzaak. Landen die verzuimen in degelijke noodplannen te voorzien, zullen de zwaarste klappen krijgen”.

Welke boodschap geef je je landgenoten mee?

“De toekomst van Kenia ligt in onze eigen handen. Het land ontwikkelen is een collectieve verantwoordelijkheid, waaraan elk van ons een steentje kan bijdragen. Dat kan iedereen doen op zijn eigen, bescheiden manier, zolang we maar de waarden van hard werken, bedachtzaamheid, patriottisme, eerlijkheid, betrouwbaarheid, rechtvaardigheid en het belang van eenieder nastreven. Ik denk dat juist mijn respect voor die waarden ervoor gezorgd heeft dat ik de African Woman of Excellence Award in ontvangst mag nemen.

“In dat licht wil ik de woorden aanhalen van wijlen Nobelprijswinnares Wangari Maathai: ‘Ieder van ons kan een bijdrage leveren. Vaak kijken we enkel naar de grote resultaten en vergeten dat, waar we ook zijn, we het verschil kunnen maken. Soms zeg ik tegen mezelf, ik plant maar een boompje. Maar stel je voor dat miljoenen mensen zoiets doen. Stel je eens voor welke kracht van verandering we dan losmaken’.”

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten