Longkankerscreening met CT-scan kan duizenden sterfgevallen voorkomen

Onderzoek bij 16.000 vrijwilligers toont aan dat longkanker dankzij screening met CT-scan in een veel gunstiger stadium kan worden ontdekt. Het Nederlands-Belgisch proefbevolkingsonderzoek naar longkanker (het NELSON-onderzoek) heeft aangetoond dat dankzij een CT-scan van de longen, longkanker in een veel gunstiger stadium kan worden ontdekt. Hierdoor wordt de kans om aan deze ziekte te overlijden…