Shoppen maakt gelukkig

Onderzoek toont aan dat dingen kopen en bezitten omdat je daar plezier aan beleeft, bijdraagt aan levensgeluk, en dat het bezitten van spullen als een maatstaaf voor status en succes bijdraagt aan zowel financieel vermogen als levensgeluk.

Mensen die veel waarde hechten aan het kopen of hebben van dingen worden vaak als ‘materialistisch’ gekenschetst. Doorgaans wordt dat gezien als een ‘slechte’ eigenschap. De meeste mensen worden niet graag door anderen als materialistisch bestempeld. Esther Jaspers van de Universiteit van Tilburg laat in haar onderzoek zien dat materialisme als ‘slecht’ beoordelen te ongenuanceerd is.

Onderzoek toont aan dat materialisten een positievere houding hebben ten opzichte van gelduitgeven en het aangaan van schulden, maar niettemin vaker onzeker, eenzaam en minder gelukkig zijn. Wanneer je echter inzoomt op verschillende typen materialisme, dan komt er een genuanceerder beeld naar boven.

Drie typen materialisme

De literatuur onderscheidt drie typen materialisme:

  1. ‘Kopen voor streven naar geluk’ (als ik meer heb, dan word ik gelukkiger)
  2. ‘Kopen voor plezier’ (ik vind het leuk om te winkelen en dingen te hebben)
  3. ‘Bezittingen als maatstaaf voor succes’ (mijn bezittingen zeggen iets over mijn status en succes).

Esther Jaspers onderzoekt verschillende relaties die deze typen hebben met financiën en met de mate waarin consumenten zichzelf gelukkig achten. Onderzocht wordt of sommige typen materialisme mogelijk positieve invloeden hebben. De promovenda maakt daarbij gebruik van longitudinale datasets om complexe vraagstukken te beantwoorden over de ontwikkeling van materialisme, en de relatie tussen materialisme en financieel en subjectief welzijn.

Materialisme en geluk

Eerdere studies hebben aangetoond dat mensen die meer materialistisch zijn minder gelukkig zijn. Bij deze studies wordt echter vooral gekeken naar een algemeen materialisme, maar je moet eigenlijk meenemen dat er verschillende typen materialisme zijn. Slechts één type heeft een negatieve invloed op geluk, en dat is ironisch genoeg ‘kopen voor streven naar geluk’. Hoe meer men denkt dat het kopen en bezitten van meer dingen hen gelukkiger zal maken, hoe minder gelukkig ze in werkelijkheid zijn. De andere twee typen (‘kopen voor plezier’ en ‘bezittingen als maatstaaf voor succes’) hebben beide een positieve invloed op geluk.

Materialisme en financiën

Haar onderzoek nuanceert ook nog twee andere veronderstellingen. Haar onderzoek bevestigt dat jongeren meer materialistisch zijn en dat materialisme afneemt naarmate men ouder wordt, maar ze toont tevens aan dat materialisme weer stijgt in de late volwassenheid. Eveneens in lijn met wat men zou verwachten blijkt inderdaad dat mensen die materialistischer zijn minder spaargeld en meer schulden hebben. Echter deze relatie geldt niet voor het type ‘bezit als maatstaaf voor succes’ waarbij mensen gemiddeld genomen minder schulden en meer vermogen hebben.

Esther Jaspers (Utrecht, 1989) behaalde haar bachelor International Business, master Marketing Research en research master Marketing aan Tilburg University. In 2013 begon ze aan haar PhD. Momenteel is ze universitair docent aan de Massey Business School van de Massey University in Nieuw Zeeland.

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten