Privésponsoring helpt meer meisjes op school houden in India – door Neeta Lal

Een nieuw systeem van sponsoring voor onderwijsprojecten door private investeerders helpt meer meisjes op school te houden en verbetert ook de kwaliteit van het onderwijs dat ze genieten.

Na vijf maanden schoollopen in Bhilwara, een stad in de staat Rajasthan, kwam Sneha (15) niet meer opdagen in haar klas. Het opgewekte meisje moest van haar ouders thuisblijven om mee te helpen in het huishouden en voor haar jongere broertjes en zusjes te zorgen, terwijl haar ouders op het veld werkten.

Zo zijn er duizenden ouders in landelijk Rajasthan die vinden dat onderwijs voor hun dochters weinig zin heeft omdat ze uiteindelijk toch trouwen, het huis verlaten en voor hun eigen gezin gaan zorgen. Daarom kiezen veel ouders ervoor om hun dochters te trainen in huistaken zoals koken, schoonmaken en voor de kinderen zorgen, wat het gezin ook financieel ontlast.

Meisjes op school houden uitdaging in India

Bij Sneha is het verhaal toch nog anders afgelopen. De schooldirecteur en de ngo Educate Girls spraken Sneha’s ouders aan over het belang van onderwijs. Ze legden hen uit hoe een goede scholing het leven van het meisje en van het hele gezin kon veranderen. Vader Kishan Ram (48): “Na dat gesprek beseften we dat het een foute beslissing was geweest om onze dochter van school te halen. Als ze langer onderwijs geniet, zal ze bewuste keuzes kunnen maken die haar een goed inkomen bezorgen en de levenskwaliteit van een hele generatie erop doen vooruitgaan.”

Sneha is niet het enige meisje in India dat terug naar school kon dank zij de tussenkomst van Educate Girls, dat landelijke gemeenschappen wijst op het belang van scholing voor meisjes. De al vaak gelauwerde organisatie zet zich sedert 2007 in voor de emancipatie en scholing van kansarme gemeenschappen, zodat jonge vrouwen werk kunnen vinden en hun familie uit de armoede kunnen tillen. Het begon met 500 scholen, maar inmiddels werkt Educate Girls samen met een netwerk van 25.000 scholen over heel Rajasthan en de Centraal-Indiase staat Madhya Pradesh. De organisatie helpt lokale gemeenschappen en besturen aan extra middelen voor meer en beter onderwijs voor 2,5 miljoen kinderen.

Privé-investeerders

Sedert 2015 neemt Educate Girls deel aan een uniek experiment. Het werkt mee aan de oprichting van een nieuw sponsoringsysteem waarbij derden, zoals private donoren of stichtingen, scholingsprojecten steunen en afgesproken resultaten helpen bereiken.

“Dergelijke resultaatgerichte financiering kan de kwaliteit van het onderwijs fors verbeteren”, zegt Suresh Pant, onderwijsdeskundige en voormalig geassocieerd professor aan de universiteit van Delhi. Een van de aandeelhouders, USB Optimus Foundation, stelt dat deze nieuwe vorm van sponsoring meer resultaatgericht is dan traditionele financiële steun. De investeerder wil immers zeker zijn dat het geschonken kapitaal voor de uitvoerende organisaties ook echt vruchten afwerpt. De resultaten worden geregeld afgetoetst aan de vooropgestelde doelstellingen, wat de organisatie in staat stelt snel correcties in te bouwen waar nodig. De uitvoerende organisatie is dus extra gemotiveerd om resultaat te boeken.

Laag studieniveau

Safeena Husain, oprichtster van Educate Girls en zelf afgestudeerd aan de London School of Economics zegt dat “de patriarchale maatschappij en genderdiscriminatie meisjes systematisch afsluit van school. Daardoor missen ze kansen op zelfstandigheid, bewegingsvrijheid en economische afhankelijkheid die jongens wel genieten. Onderwijs opent deuren voor meisjes en vormt de basis voor gelijke kansen. Onze organisatie verlicht het leven van deze meisjes en geeft ze een betere toekomst, dank zij degelijk onderwijs.”

Bijna alle Indiase kinderen zijn ingeschreven in een lagere school, maar de kwaliteit van het onderwijs laat sterk te wensen over. Een Indiase scholier loopt doorgaans twee jaar achter op het normale te verwachten niveau van zijn leeftijd. Vooral Rajasthan scoort slecht op het vlak van kwaliteit van het onderwijs.

Enorme stap vooruit

Educate Girls werkt samen met de overheid en kan beschikken over een netwerk van 12.000 lokale vrijwilligers, het team Balika, om meer meisjes op school te krijgen en te houden, en om het studieniveau van alle kinderen te helpen verbeteren. Experts stellen dat deze aanpak een enorme stap vooruit is in Indiase plattelandsdorpen waar één op de tien meisjes tussen 10 en 14 jaar van school gehaald wordt om het inkomen van het gezin te vergroten en mee voor de jongste kinderen te zorgen.

Shamika Ravi, directeur bij onderzoeksinstituut Brookings India, stelt in de krant The Hindu dat het nieuwe financiële model van ‘impact bonds’ enorme implicaties heeft op het onderwijsbeleid en innovatieve financieringsmiddelen creëert. De lokale organisaties hoeven immers niets terug te betalen, op voorwaarde dat deze hun scholingsdoelstellingen halen.

De overheid of de andere partners nemen in dat geval de terugbetaling van de geïnvesteerde privégelden voor hun rekening. “Firma’s uit de privésector zorgen voor het beginkapitaal voor het scholingsbeleid. De overheid en de ontwikkelingsorganisaties verbinden zich ertoe om die investering terug te betalen, met een vaste rente daarbovenop, als de vooropgestelde resultaten behaald worden. De aandeelhouders van de bond hebben dus een nationale impact. Kleinschalige acties kunnen zo een nieuwe maatstaf stellen op grote schaal, voor de hele onderwijssector.”

Minder drop-out bij meisjes

Het jaarrapport van Educate Girls staaft de geboekte vooruitgang. In het derde werkingsjaar heeft de organisatie de doelstellingen van de Development Impact Bond gehaald en zelfs overschreden. Hussain: “We hebben de vooruitgang afgemeten aan de afgesproken doelstellingen wat betreft drop-out bij meisjes in de lagere school, en de vooruitgang van schoolkinderen in hun kennis van Engels, Hindi en wiskunde. Het resultaatgerichte sponsoringsmodel heeft ervoor gezorgd dat er constante feedback is en de resultaten van de teams ter plaatse worden geanalyseerd. Zo kunnen we sneller bijsturen en oplossingen aanreiken waar nodig.”

Het opmerkelijkste succes van Educate Girls was de stijging van de inschrijvingen op school – tot 92 procent. Ook de leerresultaten gingen sterk omhoog in vergelijking met de leerlingen in de controlegroep. Daardoor hoefde Educate Girls de privé-investeringsgelden niet zelf terug te betalen, de partners deden dat voor hen. “Deelname aan de Development Impact bond heeft onze organisatie doelgerichter en efficiënter gemaakt”, zegt Hussain. “We kunnen onze resultaten nu beter meten en monitoren. We zijn duidelijk op de goede weg”, concludeert ze.

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten