Stad Gent is de ‘Eerlijkste Stad van Vlaanderen’

Deze week werden de eerste resultaten gepresenteerd van de Fair-O-Meter, een instrument om het gemeentelijk engagement op vlak van eerlijke en duurzame handel te meten. Twaalf FairTradeGemeenten werden gelauwerd. De Stad Gent kreeg daarbij de hoogste titel als ‘De Eerlijkste van Vlaanderen’. ‘De Eerlijkste van Vlaanderen’ Om de titel van FairTradeGemeente te behalen, moeten steden […]

Stad Gent en partners investeren in aanpak dyslexie en dyscalculie

23.363 Gentenaars worstelen met dyslexie of dyscalculie. Dat is bijna één op de tien. De Stad Gent heeft nu 200.000 euro vrijgemaakt binnen het project ‘City of People’ om te werken aan een betere ondersteuning van die inwoners. De Stad werkt daarvoor samen met de Universiteit Gent, Arteveldehogeschool, imec, het Onderwijscentrum Gent en tal van […]