Naar een wereld zonder sigarettenpeuken

Na Kotrijk trekt ook Leuven ten strijde tegen de sigarettenpeuk.

“Sigarettenpeuken zijn veel vervuilender dan vaak wordt gedacht”, vertelt schepen van stadsreiniging Thomas Van Oppens. “Veel mensen staan er niet bij stil dat het 2 tot 15 jaar duurt voor een peuk afgebroken is, of dat heel wat peuken in onze waterlopen belanden en zo de vissen en de natuur vergiftigen. Op bepaalde plaatsen maken sigarettenpeuken tot bijna de helft van het aantal ingezamelde stuks zwerfvuil uit.”

1.000 zak-asbakjes

Onderzoek toont aan dat rokers maximaal twee tot vijf stappen willen zetten om van hun sigarettenpeuk af te geraken. Overal asbakken plaatsen is geen oplossing. Maar er bestaan wel zak-asbakjes: kleine doosjes waar rokers hun peuken in kunnen bewaren tot ze bij een vuilnisbak komen.

Gemeenschapswachten, medewerkers van de reinigingsdienst en de preventiedienst en enkele afvalvrijwilligers deelden vorige week maar liefst 1.000 zulke zak-asbakjes uit aan Leuvense rokers. Ze gingen onder andere op pad op de studentenwelkom en tijdens het shoppingweekend. Ze wezen rokers er ook op dat peuken op straat gooien strafbaar is: wie zijn peuk op straat gooit, kan een GAS-boete krijgen die kan oplopen tot 350 euro.

‘Hier begint de zee’

“We hebben ruim 1.500 rokers aangesproken”, aldus schepen Van Oppens. “Naast het sensibiliserende luik, was de actie ook voor ons zeer interessant. Het bood ons de kans om het probleem vanuit het perspectief van de roker te bekijken. Veel rokers zien een weggegooide sigarettenpeuk als iets onschuldigs, maar erkennen het probleem ook.”

Sigarettenpeuken, en ander zwerfvuil dat op straat belandt, verdwijnt vaak in riolen. Dit komt uiteindelijk terecht in de zee. Om Leuvenaars hiervoor te sensibiliseren, bracht de stad ‘eco-tags’ met opschrift “Hier begint de zee, niets ingooien aub” aan op enkele plaatsen in de Diestsestraat, de Tiensestraat en op het Rector De Somerplein. De verf die gebruikt werd, is niet-permanente krijtverf, die na zes maanden vanzelf verdwijnt.

Peukenactieplan

Leuven bestrijdt sigarettenpeuken ook nog op andere fronten. Met de handhavingsweek kondigt de stad haar peukenactieplan af, waarbij naast verdere sensibilisering ook een proeftraject met peukenzuilen wordt uitgerold.

“Meerdere rokers vroegen ons om openbare asbakken of peukenzuilen te voorzien. Hier gaat de stad op zeer korte termijn werk van maken. De stad heeft 100 peukenzuilen besteld die we in de komende maanden aan publieke vuilnisbakjes zullen bevestigen. Rokers kunnen hun peuk hierin droppen en vermijden zo dat de inhoud van de vuilnisbak vuur vat”, aldus schepen Van Oppens.

Kortrijk: helft minder peuken op straat

Begin 2019 bevroeg de stad alle inwoners over het al dan niet invoeren van een GAS-boete voor peuken op de grond. Via ‘De Grote Bevraging’ stemde bijna 73 procent voor. Dat toonde aan dat het overgrote deel van de inwoners een nette stad belangrijk vindt. De stad pakte daarom uit met de campagne Proper & Ko. Het eerste dat we aanpakken, zijn de peuken. De week voor Sinksen werd de sensibiliseringscampagne “Peuk in de pocket” afgetrapt. Vanaf begin september werden GAS-boetes tussen 25 en 55 euro uitgedeeld aan wie zijn peuk op de grond gooit.

Om het effect van de campagne te kunnen meten werden op verschillende momenten peukentellingen gedaan. Voor de start van de campagne, werden in juni een week lang peuken geteld op verschillende hotspots in de stad. In september werd hetzelfde gedaan gedurende een week in september. Daarna werden de gemiddelde van de dagelijkse peukentellingen vergeleken. De resultaten bevestigen dat de campagne zeer goed werkt. In totaal daalde het aantal peuken op de hotspots met 52%. Uitschieters zijn plaatsen zoals de Lange Steenstraat en het Schouwburgplein, waar het aantal peuken met respectievelijk 77% en 76% daalde. Anderzijds stellen we ook nog werkpunten vast, zoals de achterkant van het station (Minister Tacklaan) waar het aantal getelde peuken met 27% steeg. Opvallend is dat aan de voorzijde van het station wel een daling werd vastgesteld van 51%.

49 GAS-vaststellingen

De voorbije maand gingen de GAS-vaststellers actief op pad en is ook de politie waakzaam geweest. In totaal werden 49 GAS-vaststellingen gedaan.

De overtreders zullen binnenkort een eerste aangetekende brief ontvangen van de sanctionerende GAS-ambtenaar met de kennisgeving van de overtreding, alsook de mogelijkheid tot verweer. Na verloop van de termijn voor verweer, volgt de gemotiveerde beslissing van de sanctionerend ambtenaar met ofwel een gemeenschapsdienst (oprapen peuken) ofwel een GAS-boete.

15.000 extra peukenetuis

Er werden intussen 15.000 peukenetuis uitgedeeld op evenementen en via de horeca. Een tweede lading van nog eens 15.000 etuis zal vanaf november klaar liggen. Deze kunnen afgehaald worden aan het onthaal van het stadhuis. Wie een poster of sticker van ‘Peuk in de Pocket’ wil, kan die verkrijgen via 1777. Ook andere steden tonen interesse in deze aanpak.

Verder werden reeds 38 peukentegels geplaatst en zijn de stadsdiensten druk in de weer met het monteren van 80 asbakken in het centrum en de deelgemeenten aan vuilnisbakken en tegen de gevels van openbare gebouwen. Aan de achterkant van het station, waar een verhoogd aantal peuken werd vastgesteld, zullen extra peukenkokers geplaatst worden.

Ruth Vandenberghe, schepen van Nette Stad en Kortrijk Spreekt: “Onze campagne slaat duidelijk aan. Mensen zijn zich meer bewust van het vervuilende effect van peuken en weten dat ze nu kunnen beboet worden. Bijna alle mensen die een boete kregen, wisten dat het niet mocht en gaven toe dat ze in de fout waren gegaan. Nu is het belangrijk om te blijven campagne voeren en op te treden tot het algemeen ingeburgerd is dat peuken niet op de grond horen.”

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten