De verbindende kracht van Beestig Bezig – een handreiking naar kansarmen en hun huisdieren – door Carmen Snijtsheuvel

Mensen die tegen een achtergrond van een sociaal gewichtig leven weinig centen te besteden hebben en hulp kunnen gebruiken bij de zorg en onderhoud van hun huisdier, kunnen in aanmerking komen voor de sociale dienstverlening van het nieuw gelanceerde co-creatie project van Beestig Bezig: Baas & Beest. In samenwerking met de provincie Limburg, de stad Hasselt, de stichting Prins Laurent en vzw Beestig Wijs is het centrum sedert 25 juni jongstleden geopend en gesitueerd in de stad Hasselt.

Het belang mens en huisdier

De registratie over de kwantiteit van kansarmen met huisdieren is nog in volle gang, vandaar dat de statistische gegevens nog niet openbaar zijn gesteld. Gevoelsmatig weten we nochtans dat bijstand voor hen het hardst nodig is, want de hulpvraag is naar schatting aanzienlijk. Asielen worden overspoeld met de meest droevige verhalen en raken overvol. Bij sommigen rijst dan ook de vraag: waarom een huisdier nemen, terwijl je er niet de volledige zorg voor kunt dragen? Het antwoord is vrij eenvoudig en voor de hand liggend: de interactie tussen mens en dier zorgt bij hen voor een positief en krachtig welbevinden.

Een huisdier brengt een nieuwe levensadem en haalt bovenal de vereenzaming weg. Naast genegenheid en kameraadschap maken huisdieren het leven kwalitatief beter. Ze werken stress verlagend, brengen regelmaat ofwel structuur aan en vergemakkelijken sociale contacten. Kortom er zijn talloze gunstige factoren die ervoor zorgen dat een huisdier in feite onmisbaar is in hun leven. Evident dat het leeuwendeel van de mensen die onder de zwaarte van de armoedegrens leven dan ook een huisdier hebben.

En ook al verzwaart een huisdier het kostenplaatje, kansarmen zullen zelfs eerder hun maag laten rammelen van de honger dan dat van hun huisdier. Baas & Beest is in het leven geroepen voor de onvoorziene omstandigheden die ons allemaal in grote problemen kunnen brengen. We mogen niet vergeten dat in onze westerse maatschappij het welzijn van een dier een cruciaal punt blijft. Eén waar we allen verantwoordelijkheid voor dragen.

‘Wij doen alles om te zorgen dat de kansarmen hun dier kunnen behouden en dat zij niet bij het minste zoals gebrek aan financiën of ziekenhuisopname dat dier moeten afstaan’. Riet Abrahams, oprichtster en voorzitter van vzw Beestig Wijs.

Elk dier heeft recht op een goed leven

Baas & Beest zet dan ook breed in. Met een ruime achterban worden ze bijgestaan door tal van partners. Afhankelijk van de situatie bieden ze ondersteuning aan huis, opvang in een opvanggezin of in een pension. Voor dierenvoeding en dierenbenodigdheden is er de dierenvoedselbank en materialenbank. De diergeneeskundige zorg wordt toevertrouwd aan de stichting Prins Laurent. Niemand werkt hier in dienstverband. Het zijn allemaal vrijwilligers die de schouders eronder zetten. Er is aan alles gedacht. Zelfs aan een derde doelgroep.

Met name jongeren van 17+ die een ondersteuningsnood hebben, runnen mee het centrum.  Jongeren die bijvoorbeeld uitvallen op school, niet goed kunnen aarden of voorbereid moeten worden op het werkveld. Deze jongeren dragen een grote rugzak. Zij worden omringd door begeleiders en vrijwilligers. Ze worden aangemeld door andere organisaties en kunnen op Baas & Beest ‘levensecht leren’. ‘Zij gaan zorgen voor dieren, voor anderen, dus je haalt ze echt uit de rol van ‘het lukt niet op school’, ‘ik ben niks waard’, ‘ik ben er beter niet meer.’ En dan ineens. ‘Maar ja, ik ben nodig, die mensen hebben hulp nodig, de hond moet naar de dierenarts …. En plots worden zij van belang.’, zegt Abrahams. Hier volgen ze het werk professioneel en doelgericht op en zijn extra gemotiveerd. Hier krijgen ze de kans hun kwaliteiten te ontdekken. Het is een effectieve leerschool voor ze.

Slechts eens om de zoveel tijd ontmoet je een project als dit. Baas & Beest viel op omdat het een ingenieus project is, het draait hier niet enkel om de interactie van mens en dier, maar ook om mens en maatschappij.

‘Een van de jongere, Amber die vol trots haar eigen hond Wis komt voorstellen aan een van onze medewerkers.’  Riet Abrahams – Foto: Queen Beestig Bezig 

De verbindende kracht van Beestig Bezig

Initiatieven verdwijnen net zo snel als ze kwamen simpelweg omdat ze in het woud van de regelgeving verdwalen als ze willen professionaliseren. ‘Het verduurzamen van een project met eigen middelen is wel een pittig plaatje’, verzekert Riet Abrahams. Vzw Beestig Wijs is hier inmiddels vertrouwd mee. Zij hebben een co-creatieconcept Beestig Bezig ontwikkeld om goede plannen van mensen, organisaties, ondernemers, geïnteresseerden vorm te geven. Zij kennen de paden die bewandeld moeten worden. Ze kunnen op alle niveaus onderhandelen, weten zij het werk op te tillen naar een professionele bedrijvigheid, zowel op vlak van de reglementering, als op vlak van de verzekeringstechnische nazorg. Ze kennen hun netwerken en beschikken over alle legale erkenningen die de wetgeving eist. Ze faciliteren feitelijk en participeren goeddeels in de toegewezen projecten. In je eentje kan je een project als Baas & Beest niet tot stand brengen. De koppen bij elkaar steken, dat is co-creatie. Krachten bundelen is hun werktitel. Werken met mensen voor mensen, zolang het mens en dier ten goede komt.

Abrahams weet waar de mosterd vandaan te halen

De sterke schakel in het geheel is Riet Abrahams. Deze jonge sociale ondernemer is al jaren actief binnen jongeren en dierenwelzijn. Zij jongleert de toegespeelde ideeën, initiatieven en dromen naar een hoger plan. Met haar reusachtig hart voor dieren, haar sociaal engagement, ondernemingszin, positieve mind-set en haar team weet ze plannen succesvol te concretiseren. ‘Kan niet, staat niet in mijn woordenboek. Het is geen flauwe grap’, oppert ze, ‘maar voor alles zijn er oplossingen’. Momenteel werkt zij en haar team aan een draaiboek om een methodiek te vinden die van het project Baas & Beest een gedegen werk maakt en gevolg kan krijgen in heel Limburg en eventueel andere provincies. In team en in partnerschap zijn ze onstuitbaar, het volgende co-creatie project ‘Charity’ staat – dankzij de input van nieuwe medewerkers – al in de stijgers. Mensen kunnen spullen doneren die zij in de verkoop zetten en de opbrengst daarvan gebruiken voor andere projecten.

Loop je al jarenlang met een ambitieus plan waar mens en dier centraal staan? Worstel je al een tijdlang met een lumineus idee, maar zit je nu vast? En niet geheel onbelangrijk, houd je zielsveel van dieren en mensen? Ik stel voor: gooi eens een balletje op…

Jukstraat 33, 3500 Hasselt

baasenbeest@beestigwijs.be

www.beestigbezig.be

Facebook: Beestig Bezig

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten