Stad Antwerpen haalt CO2-reductiedoelstelling 2020

De stad Antwerpen wil samen met haar inwoners en bedrijven de uitstoot van broeikasgassen verminderen. De leefbaarheid van de stad wordt zo vergroot en de impact van klimaatverandering beperkt. Deze uitstoot wordt jaarlijks opgevolgd via een emissie-inventaris. Zo kan de stad nagaan of ze op koers zit om de vooropgestelde klimaatdoelstellingen te halen en welke extra inspanningen nodig zijn binnen de verschillende sectoren, zoals gebouwenverwarming en transport. Uit de laatste emissie-inventaris 2017 blijkt dat de stad haar klimaatdoelstellingen voor 2020 al heeft gehaald.

Jaarlijkse rapportering

In 2005 sloot Antwerpen zich aan bij de Convenant of Mayors, een initiatief van de Europese Commissie waarbij steden zich engageren de CO2-uitstoot op hun grondgebied af te bouwen. In het kader van dit convenant rapporteert de stad Antwerpen jaarlijks over de evolutie van de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied. Voor het stedelijke gebied van Antwerpen is er in 2017 een CO2-vermindering van 23,5% vergeleken met het referentiejaar 2005. Daarmee haalt de stad in 2017 al de doelstellingen van 2020, die een vermindering opleggen van 20%. “Dit is echter geen reden om op onze lauweren rusten”, benadrukt schepen voor leefmilieu Tom Meeuws.

Stad op koers voor emissiehalvering tegen 2050

Ten opzichte van 2005 daalde de CO2-uitstoot van de Antwerpse huishoudens met 38%. Dit is opmerkelijk gezien de Antwerpse bevolking met 11,5% toenam in dezelfde periode. Bij de stedelijke diensten nam de CO2-uitstoot verder af in vergelijking met 2016. Ten opzichte van het referentiejaar 2005 daalde de uitstoot van de stedelijke diensten, inclusief stedelijke vloot, met 40%. Hiermee is de stad op koers om de daling met 50% tegen 2020 te halen.

De dalingen zijn het resultaat van inspanningen op vlak van energiebesparing, de toename van hernieuwbare energie en de verschuiving van stookolie naar aardgas als voornaamste verwarmingsbron, dat een lagere CO2-uitstoot heeft. In het kader van de burgemeestersconvenant engageerde de stad zich ook om tegen 2020 13% van de totale elektriciteitsvraag op eigen grondgebied te produceren in de vorm van hernieuwbare elektriciteit. In 2017 bedroeg dit aandeel reeds 10,5%, wat betekent dat de stad een inhaalbeweging heeft gedaan tegenover de vorige jaren en vanaf nu op koers zit om deze doelstelling te behalen.

Gemakkelijke oplossingen zijn uitgewerkt

Ondanks de verdere daling van de uitstoot door gezinnen en stadsdiensten tegenover het vorige jaar, is er in 2017 een lichte stijging van de globale emissies met 0,9%. De voornaamste reden is de stijging van het energieverbruik in de sectoren handel en diensten, industrie en energieproductie (met name door de niet-hernieuwbare fractie van afvalverbranding). 

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “De emissie-inventaris 2017 leert dat de klimaatreductie doelstelling van -20% tegen 2020 al enkele jaren voor de deadline werd gehaald. Dit is ontegensprekelijk goed nieuws, maar we zijn er zeker nog niet. De jongste cijfers tonen aan dat de gemakkelijke oplossingen zijn uitgewerkt en het laaghangend fruit geplukt.”

Ambities 2030

De stad werkt ondertussen ook verder aan het nieuwe Klimaatplan 2030. In het Antwerpse klimaatplan staan concrete maatregelen en acties om de stad voor te bereiden en aan te passen aan het veranderende klimaat. Maar er staan ook maatregelen in om de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 op het Antwerpse grondgebied tegen 2030 verder te beperken op weg naar een klimaatneutrale toekomst tegen 2050. Gebaseerd op vooronderzoek, wil de stad de stad met haar nieuwe Klimaatplan de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50% tot 55% terugdringen.

Het nieuwe Klimaatplan 2030 zal meer dan ooit moeten inzetten op collectieve maatregelen en investeringen: van huisrenovatie naar wijkrenovatie, van vervanging van verwarmingsketels naar nieuwe verwarmingsconcepten en –verwarmingsnetten. Het verder afbouwen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zal ook de volgende jaren een aangehouden inspanning en samenwerking vragen tussen bewoners, bedrijven en de stad.

Schepen Tom Meeuws: “Gelukkig voelen heel wat Antwerpenaren – van academici over burgers tot activisten – zich vandaag betrokken en bekommerd om de stand van het klimaat in relatie tot de stad. Ik nodig ieder van hen uit deze emissie-inventaris grondig te lezen. Het is nu tijd voor robuuste en collectieve maatregelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met alle Antwerpenaren succesvol kunnen verder bouwen aan een klimaatrobuuste en klimaatactieve stad.”

Het volledige rapport is terug te vinden op de website www.antwerpenmorgen.be of via deze rechtstreekse link.

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten