Personeelbestand stad Antwerpen wordt steeds diverser
bron: Stad Antwerpen

Aan de hand van gegevens uit de kruispuntbank brengt stad Antwerpen de evolutie van de diversiteitsgegevens van haar personeel in kaart. Zowel diversiteit naar leeftijd, geslacht als herkomst wordt bekeken. De resultaten zijn opnieuw positief: het werknemersbestand van de stad weerspiegelt steeds meer de diversiteit van haar inwoners.

Jaarlijks vraagt stad Antwerpen de diversiteitsgegevens voor de Groep stad Antwerpen* op bij de kruispuntbank. De meest recente gegevens gaan over het jaar 2018 en bevatten de cijfers op 31/12/2018.

Herkomstnationaliteit*

Het personeelsbestand van de Groep kende in de periode 2014-2018 een toename van 32% van werknemers met een vreemde herkomst. Spitsen we ons enkel toe op het personeelsbestand van de stad Antwerpen en het OCMW dan kende deze groep een groei van 46%. In een bredere maatschappelijke context geplaatst is deze stijging beduidend groter dan de toename van deze groep in de algemene beroepsactieve Antwerpse bevolking (9%).

Op 31/12/2018 vertegenwoordigden de personen met een vreemde herkomst achtergrond 23,7% van het totale personeelsbestand van de Groep stad Antwerpen. Kijken we enkel naar stad Antwerpen en OCMW dan vertegenwoordigt deze groep 26,7% van het totale personeelsbestand. De herkomstdiversiteit bij de polyvalente werkmannen (E-niveau) en werkervaringsklanten Artikel 60 is hoger dan bij de bevolking op beroepsactieve leeftijd, het totale percentage ligt echter lager.

Geslacht

Op 31/12/2018 vertegenwoordigen de vrouwelijke medewerkers 58% van het totale personeelsbestand van de Groep stad Antwerpen. Dat is meer dan het aantal vrouwelijke medewerkers op niveau van de Antwerpse beroepsbevolking (48,7%). Deze verhouding vinden we terug voor bijna alle functieniveaus. Enkel op het D-niveau zijn er meer mannen dan vrouwen werkzaam bij de Groep.

Leeftijd

Op 31/12/2018 waren de medewerkers van de Groep gemiddeld ouder dan de Antwerpse beroepsactieve bevolking. Op niveau A, B en C en bij de artikel 60’ers zijn de jongere leeftijdsgroepen meer vertegenwoordigd, bij de niveaus

D en E is meer dan de helft van de medewerkers ouder dan 45 jaar.

Arbeidshandicap

Uit de gegevens van de kruispuntbank kan de stad geen conclusies trekken voor medewerkers met een arbeidshandicap. De stad gebruikt hiervoor de informatie uit de eigen welzijnsbevraging. Hierbij geeft 3% aan een erkende arbeidshandicap te hebben, maar geeft 15,5% aan hinder te ondervinden omwille van een beperking. Voor hen blijft de Groep werken  met aanpassingen op maat.

Maatregelen rond meer diversiteit

De stad Antwerpen nam de voorbije jaren verschillende initiatieven om diversiteit ‘in te bouwen’ in de werving- en selectieprocedures.

“Samenwerken in diversiteit is de kernboodschap die we meegeven naar al onze medewerkers. We hanteren niet enkel het motto ‘Stad Antwerpen vindt jouw kwaliteiten belangrijker dan je afkomst, geslacht, leeftijd, geaardheid of handicap’, we passen dit ook toe in de praktijk. Bijvoorbeeld in de manier van opstellen van de vacatures, het gebruikte beeldmateriaal bij getuigenissen van medewerkers of via een uitgebreide welzijnsbevraging waar we ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Bovendien hebben we specifieke trajecten uitgewerkt, onder andere taalcoaching, een project rond hoger opgeleide anderstaligen en aanpassingen op de werkvloer voor mensen met een beperking. Zo geven we de groepen die momenteel ondervertegenwoordigd zijn ook de kans om bepaalde vaardigheden bij te schaven, zodat ze met gelijke kansen aan de start komen”, verduidelijkt schepen voor personeel Nabilla Ait Daoud.

Schepen voor gelijke kansen Karim Bachar vult aan: “Als schepen van gelijke kansen vind ik het belangrijk dat we als stadsbestuur een voorbeeldfunctie opnemen naar andere werkgevers in onze stad toe. Ik ben dan ook blij te zien dat collega Ait Daoud heel wat inspanningen doet. We zijn er echter nog niet, en daarom wil ik ook vanuit mijn bevoegdheid de expertise van onze diensten ter beschikking stellen.”

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten