Rode Kruisvrijwilligers presteren allen samen 138.605 onbezoldigde uren tijdens coronacrisis

En bieden zo voor 2.770.000 euro aan gratis zorg Rode Kruis-Vlaanderen zette op verschillende fronten vrijwilligers in tijdens de coronacrisis die ons land doormaakt(e) en hielp de overheid op die manier de gezondheidscrisis succesvol het hoofd te bieden. Toen de crisis zijn piek kende, stonden maar liefst 11.000 vrijwilligers klaar om meteen ingeschakeld te worden….

Nieuwe mogelijkheden behandeling darmkanker

Onderzoek van het VIB-UGent en de Universiteit Gent bracht een nieuw mechanisme aan het licht dat darmkanker veroorzaakt: darmmicroben spelen een cruciale rol in darmkanker. De onderzoekers ontdekten dat abnormale expressie van het eiwit Zeb2 de integriteit van de darmwand of ‘epitheel’ aantast. Dit epitheel functioneert normaal gesproken als een barrière om infiltratie door darmmicroben…

Steden over de hele wereld grijpen coronacrisis aan om te verduurzamen

De lockdown liet een glimp zien van hoe schonere steden eruit kunnen zien. Nu grote delen van de wereld na weken opnieuw openen, heroverwegen stadsplanners hoe ze toekomstbestendige steden kunnen bouwen. De lockdown maakte de straten leeg en de lucht boven ’s werelds grootste en meest vervuilde steden proper. Dat opende een perspectief op hoe…