Leuven verhoogt klimaatambities met nieuw klimaatactieplan
bron: Stad Leuven

De stad Leuven stelt haar klimaatactieplan voor de komende vijf jaar voor. Het plan focust niet alleen op het beperken van de oorzaken van klimaatverandering, maar ook op het aanpassen van de stad aan de gevolgen van de klimaatverandering zoals langdurige droogte, hitte en zware regenval. Bovendien gaat er in het plan veel aandacht naar circulaire economie, voedsel en consumptie.

Klimaat staat centraal in het Leuvense beleid. Dat bewijzen de bestuursnota ‘Baanbrekend Leuven’ en de Roadmap 2025∙2035∙2050 van vzw Leuven 2030, die de ambities voor klimaat op Leuvens grondgebied bundelt. De ondertekening van het nieuwe Burgemeestersconvenant 2030 eind vorig jaar zette de klimaatambities nog kracht bij. Hiermee engageerde de stad Leuven zich om tegen 2030 minstens 40% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van de nulmeting in 2010. Die ambitie wordt nu geconcretiseerd in een nieuw klimaatactieplan voor de stadsorganisatie.  

“Dit actieplan bevat de maatregelen die de stad Leuven de komende vijf jaar zal nemen, of waarin ze een actieve rol zal spelen samen met andere actoren”, licht David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid toe. “Het plan focust op het beperken van de oorzaken van klimaatverandering zoals de CO2-uitstoot enerzijds en het aanpassen van de stad aan de gevolgen van de klimaatverandering zoals intensievere regenval, langere periodes van droogte en hittegolven anderzijds. Hiermee geven we op een concrete en becijferde manier uitvoering aan de bestuursnota ‘Baanbrekend Leuven’.”

Het klimaatactieplan voorziet een duidelijke monitoring van de acties, resultaten en ingezette middelen, maar ook een vernieuwde aanpak. Zo bevat het een plan van aanpak opdat het klimaatbeleid door de hele stadsorganisatie gedragen en uitgevoerd wordt.  “Er zijn de voorbije jaren al heel wat resultaten voorgelegd, maar op deze manier willen we de komende vijf jaar nog een versnelling hoger schakelen”, aldus Dessers.

Drie werven
De rol van de stad in het klimaatbeleid strekt zich uit over drie werven. In de eerste plaats streeft de stad ernaar om de CO₂-uitstoot van de eigen organisatie drastisch te verminderen. Hiervoor zal ze sterk ingrijpen op het energieverbruik, voornamelijk in gebouwen, maar ook in mobiliteit, en het aandeel hernieuwbare energie verhogen. Daarnaast zal ze inzetten op de vermindering van de klimaatimpact van materialengebruik en consumptie. De stad zal onder andere het energieverbruik van het eigen patrimonium nog strikter monitoren en verbeteren en resoluut kiezen voor de aankoop van duurzame materialen. Ook de vergroening van het wagenpark staat op de agenda. Duidelijke richtlijnen voor binnen- en buitenlandse verplaatsingen van het eigen personeel werden reeds opgesteld.

Daarnaast zal de stad een beleid voeren dat stadsbreed een klimaatneutrale samenleving mogelijk maakt. “Zo zal de stad onder meer in het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid de klimaatdoelstellingen centraal stellen. De klimaatimpact van elke beleidsmaatregel wordt afgewogen en een gedragen  en integraal klimaatbeleid wordt uitgewerkt”, aldus Dessers. Een warmtestrategie moet duiden welke toekomst er is voor verwarming van gebouwen met hernieuwbare energie. Met vernieuwende projecten zoals het winnen van warmte uit oppervlaktewater, bijvoorbeeld aan de Dijlemolens, wil de stad een pilootrol opnemen. Met de uitbouw van een materialenbank voor circulaire bouwmaterialen en een project dat sterk inzet op het ondersteunen van de hersteleconomie wil Leuven een circulaire stad worden. De stad kan hiervoor rekenen op maar liefst 2 miljoen euro aan Europese middelen. Daarnaast investeert de stad 400.000 euro in projecten inzake voedsel en stadslandbouw. En ook de projecten binnen het mobiliteitsbeleid zullen verregaander en ambitieuzer worden. Meer dan 3,5 miljoen euro wordt besteed aan fietsinfrastructuur, straten en pleinen worden heraangelegd en tal van projecten rond deelmobiliteit worden verdergezet.

Het ondersteunen van inwoners in hun inspanningen voor het klimaat is de derde belangrijke werf. “We gaan inwoners die energiebesparende maatregelen willen uitvoeren aan hun woning maximaal ontzorgen. Zo breiden we het energieloket en de begeleiding van inwoners fors uit en voorzien we de komende vijf jaar 2,7 miljoen euro voor energiepremies”, vertelt Dessers. Met tal van maatregelen en acties zal de stad inwoners helpen in hun gedrag of consumptie, zodat de keuze voor het klimaatvriendelijke ook de eerste en logische keuze is.

4 miljoen euro voor een groene en klimaatrobuuste stad
“Het nieuwe plan schenkt ook expliciet aandacht aan klimaatadaptatie. Deze zomer is nog maar eens duidelijk geworden hoe belangrijk het is om te investeren in een groene en klimaatrobuuste stad”, verduidelijkt schepen Dessers. De aanbevelingen uit het hemelwaterplan, het groenplan en het droogteplan zullen de basis vormen van een nieuwe visie op het openbaar domein. De stad zal waken over een doordachte aanleg van straten, pleinen en parken met bijzondere aandacht voor vergroening en infiltratie. De stad investeert de komende vijf jaar vier miljoen euro in groen- en onthardingsprojecten, bovenop de reguliere investeringen in parken, straten en pleinen.

“Bij de heraanleg van straten en pleinen gaan we extra inzetten op ontharden en meer groen”, aldus schepen van openbare werken Dirk Vansina. “We hebben een aantal plekken geselecteerd waar we snel willen ontharden zoals in de Leopold I-straat, Casinolaan en Partizanenstraat. De stad wil ook een campagne opzetten om de Leuvenaars te sensibiliseren om zelf voorstellen in te dienen van plekken waar we onnodige verharding kunnen wegnemen om het regenwater op een natuurlijke manier te laten infiltreren in de bodem”, zegt Dirk Vansina.

Voorgaande klimaatprojecten
Dit klimaatactieplan is de opvolger van het klimaatactieplan 2013-2019. Er werden de afgelopen jaren al grote stappen gezet om onder andere het eigen patrimonium te verduurzamen en energiezuinig te maken. Onder andere de Abdij van Park en het Gemeenschapscentrum Bosstraat blinken uit door hun energieprestaties en innovatieve toepassingen van hernieuwbare energie. Momenteel legt de stad zonnepanelen op de daken van tien publieke gebouwen, waaronder Museum M, de Bib Leuven  en het Politiehuis op de Philipssite.

Op het vlak van voedsel en stadslandbouw nam de stad het initiatief om een voedsel- en landbouwadviesraad (VLAR) op te richten. Vanuit deze werking werd onder andere ook financiële steun verleend om een stadsbrede voedselstrategie uit te werken. Zo investeert de stad mee in de oprichting van Kort’om, het distributieplatform voor lokale landbouwproducten en zet de stad een studie op om voedselverspilling in kaart te brengen en aan te pakken.

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten