Stad Mechelen en logistieke sector hand in hand voor zero emissie
bron: Stad Mechelen

Op vrijdag 25 september ondertekende Stad Mechelen als eerste Belgische stad ooit het convenant duurzame en efficiënte stadslogistiek. Dit convenant legt de overeengekomen afspraken tussen Stad Mechelen en 29 logistieke bedrijven vast voor de komende 10 jaar. Stakeholders streven samen naar een zero emissie stadsdistributie tegen 2030. De conferentie en ondertekening vond plaats in Lamot Congrescentrum met meer dan 150 deelnemers via een live webinar.

Schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke benadrukt de rol van Stad Mechelen: “Het is een unieke samenwerking tussen de logistieke sector en de stad om zo tot een gedragen ambitieus plan van aanpak te komen. We hopen daarmee niet alleen de 10% goederenverkeer in onze stad te kunnen terugdringen, maar vooral dit op een duurzamere manier te kunnen doen. We verwachten de komende jaren dan ook een toename in beleveringen met cargofietsen en andere alternatieven. Behalve het type levering evolueren we ook naar meer consolidatie van goederen. Minder verkeer en efficiënter gevuld”
 
Ook op Vlaams niveau werkt men aan een beleidskader rond duurzame stedelijke logistiek. In het kader hiervan heeft de Vlaamse Overheid samen met The Shift, Koning Boudewijnstichting en VUB het initiatief genomen tot de oprichting van een Green Deal Duurzame stedelijke logistiek.

Mechelen neemt deel aan de green deal met 6 acties. Eén van deze acties is de opstelling van een convenant samen met vertegenwoordiging vanuit logistieke sector. Het convenant werd ondertekend op vrijdag 25 september 2020 door schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke en schepen van duurzaamheid Marina De Bie en de 29 stakeholders uit de logistieke sector. (lijst van ondertekenaars in bijlage).  De ondertekening werd ingeleid aan de hand van een conferentie rond de Green Deal in Vlaanderen. Waar er eveneens toelichtingen rond duurzame stadsdistributie gegeven werden door onze Noorderburen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en titelvoerend burgemeester van Mechelen Bart Somers is tevreden met de engagementen en plannen van de stad: “Lokale besturen zijn onze eerste partners in het behalen van de Vlaamse en Europese klimaatdoelstellingen. Ik ben fier om te zien dat Mechelen het voortouw neemt en streeft naar zero emissie stadsdistributie tegen 2030.”
 
Om toekomstig duurzaam logistiek beleid te formuleren is de stad partner in een aantal
Europese en regionale logistieke projecten, waaronder Surflogh. Op deze manier kan Mechelen de nodige kennis en expertise vergaren, een netwerk uitbouwen en bepaalde maatregelen uittesten. De eindconferentie van het Surflogh project werd uitgesteld naar 10 juni 2021. Deze zal gekoppeld worden aan de jaarlijkse inspiratiedag van Netwerk Duurzame Mobiliteit en Autodelen.net. 
 
“De logistieke bedrijven die meewerken aan dit convenant zijn constructief en bereid tot
verandering in het beleveren van de binnenstad en stationsomgeving. Ze willen bijdragen aan een gezondere & duurzame stad door het aantal transportbewegingen, het aantal gereden kilometers te verminderen tegen 2030 om de algemene ambitie van de stad met 40% minder CO² uitstoot tegemoet te komen. Ze zien een oplossing om te werken met cargofietsen en een omschakeling te maken in hun vloot met zero emissievoertuigen, 20% tegen 2023 en met 100% tegen 2030.”, vertelt schepen van duurzaamheid Marina De Bie hoopvol.
 
Het convenant bevat acht afspraken. Naast de engagementen uit het 8-punten plan zal elke partner bijdragen met concrete acties die zullen ondernomen worden door de stad, de logistieke sector en de handelaars.

  1. Voldoende logistieke ruimte voorzien
  2. Handhaving & uitbreiding autoluwe zone en fietszone
  3. Enkel zero-emissie vervoer tussen 11u & 18u in autoluw gebied
  4. Stimuleren ZE transport & cargobikes
  5. Stimuleren van bundelingen/consolidatie
  6. Waarborgen verkeersveiligheid
  7. Data
  8. Communicatie & sensibilisering

Het volledige convenant is beschikbaar via volgende link: www.mechelen.be/convenantduurzamelogistiek

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten