Hoorapparaat dat weet naar wie je wil luisteren

De huidige generatie hoorapparaten worstelt nog steeds met het ‘cocktail party effect’: daarbij moet één specifieke spreker uit een omgeving vol pratende mensen en achtergrondlawaai gefilterd worden. Een hoorapparaat weet echter niet naar wie je wil luisteren en maakt daarom een ‘beredeneerde gok’. KU Leuven-onderzoekers hebben dat probleem nu opgelost met een techniek die op […]

Antwerpen haalt opnieuw uitstootdoelstellingen voor 2020

De stad Antwerpen wil samen met haar inwoners en bedrijven de uitstoot van broeikasgassen verminderen, om zo de impact van de klimaatverandering te beperken. Deze uitstoot wordt jaarlijks opgevolgd via een emissie-inventaris. Zo kan de stad nagaan of ze op koers zit om de vooropgestelde klimaatdoelstellingen te halen en welke extra inspanningen nodig zijn binnen […]

EU-award voor vermindering voedselverspilling

“Meer dan 40% van de mooie gewassen die op onze velden groeien, gaat verloren en komt niet op een bord terecht. Dit is niet acceptabel in een wereld met een groeiende bevolking en zoveel monden om te voeden.  We moeten de belachelijke afvalstroom van vers voedsel stoppen. We willen deze afvalstroom halveren.” Zo luidt de missie van […]

Mechelen Vlaamse koploper in elektrische deelwagens

Mechelen telt 25% elektrische deelwagens in zijn cambio-vloot en staat aan kop met het aanbieden van elektrische deelwagens.  Leuven en Gent volgen. Ook Batt Mobility heeft reeds 3 elektrische wagens op Mechels grondgebied sinds hun opstart in maart 2020. “Vanuit onze ambitie om het aanbod in duurzame mobiliteitsalternatieven te vergroten en tegelijkertijd Mechelen deelstad van […]

Unicef stuurt 2 miljard coronavaccins naar arme landen

Unicef zal volgend jaar twee miljard covid-19-vaccins per vliegtuig naar ontwikkelingslanden zoals Burundi, Afghanistan en Jemen sturen. Deze “mammoet-operatie” moet ervoor zorgen dat de eerlijke verdeling van vaccins wordt gewaarborgd. Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, zal samenwerken met 350 luchtvaartmaatschappijen en vrachtvervoerbedrijven om in 2021 vaccins en injectiespuiten te leveren aan landen zoals […]

Kinderen als voorbeeld voor de ‘grotemensenwereld’

Kinderen van 5, 8, 11 en 13 jaar hebben maar weer eens laten zien hoe het moet in de ‘grotemensenwereld.’ Voor hun prachtige daden van menslievendheid ontvingen ze uit de digitale handen van Wobine Buijs, de burgemeester van hun woonplaats Oss (Noord-Brabant) kinderlintjes als onderscheiding. Terecht maakte de burgemeester de opmerking dat als alle kinderen […]