Overlevingskansen 5 jaar na kankerdiagnose in 50 jaar gestegen van 40 naar 70 procent

Volgens cijfers van Stichting tegen Kanker is het overlevingspercentage vijf jaar na de diagnose in de laatste 50 jaar spectaculair gestegen, van 40 procent naar bijna 70 procent. Daarmee doet ons land het opmerkelijk beter dan andere (Europese) landen. De overlevingskansen worden veel groter dankzij vroegtijdige opsporing en dankzij investeringen in onderzoek, wat leidt tot…

“Het is elke keer weer speciaal om nabestaanden hun rust terug te geven”

Een  ruime maand geleden, in december, kamde de landelijke eenheid van de politie drie weken lang de hele omgeving rond het riviertje De Dommel uit. Want vlak daarbij was de fiets van de 75-jarige vermiste man uit Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad) in de provincie Noord-Brabant, gevonden. Sonarapparatuur kwam eraan te pas, drones werden ingezet, een helikopter…

Sociale maaltijden bereiken meer kwestbare mensen

Het coronajaar 2020 was een recordjaar voor de sociale maaltijden in Kortrijk. Er werden niet minder dan 165.509 maaltijden bereid. Het bereik van kwetsbare mensen was nooit zo hoog, waarmee meteen een belangrijke doelstelling van de covid-aanpak werd bereikt. Tijdens de grootschalige contactrondes die de Kortrijkse sociaal werkers hebben opgezet in coronatijden, werden kwetsbare mensen…

Dialoogrecht is nieuwe stap in participatieve democratie

Deze week keurde de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (RVG) in commissie het dialoogrecht goed. Brusselaars die 300 handtekeningen verzamelen kunnen in het parlement hun vraag rechtstreeks stellen aan de uitvoerende macht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). De RVG is het ‘parlement van de Nederlandstaligen in Brussel’. Ze controleert het werk van het college van de…

Appelbabbel zorgt voor klein geluksmoment in de thuiszorg

Ferm lanceert de Appelbabbel, een eenvoudig ritueel dat mentaal opkikkert en werkt tegen stress en eenzaamheid. Hoognodig want de dagelijkse ratrace en corona stellen ons gemoed hevig op de proef. Ook in thuiszorgsituaties zijn Appelbabbels heel erg welkom. Door corona voelen maar liefst 73% van de mensen zich eenzamer dan ooit, en zeker mensen in…