13 lerarenopleidingen zetten studenten in om corona-leerachterstand basisonderwijs weg te werken
Bron: Karel de Grote Hogeschool - Photo by CDC on Unsplash

Na de paasvakantie staan studenten uit de 13 Vlaamse lerarenopleidingen paraat om klasleerkrachten in het basisonderwijs te helpen via teamteaching. Het project Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen van de Koning Boudewijnstichting i.s.m. de Vlaamse lerarenopleidingen en met steun van de Vlaamse minister van Onderwijs, Ben Weyts, wil op deze manier kleuters, leerlingen en leerkrachten helpen om de leerachterstand die de coronaperiode veroorzaakte, bij te werken.

De coronacrisis stelt de basisscholen erg op de proef. De volledige sluiting van de scholen vorig schooljaar, maar ook de tijdelijke sluitingen van klassen en scholen in het lopende schooljaar door verlengde vakanties of lokale uitbraken, bemoeilijken het onderwijsleerproces. Onderzoek laat zien hoe de coronacrisis de ongelijkheid in leerprestaties in het lager onderwijs uitvergroot. Ook op het niveau van het kleuteronderwijs zijn er signalen die hierop wijzen: CLB’s merken een toename van instappertjes met een achterstand op het vlak van taal, spelvaardigheden of interactie.

Extra paar handen voor meer differentiatie

Om alle kinderen grote onderwijskansen te bieden, is het meer dan ooit cruciaal om te blijven werken aan kwaliteitsvol onderwijs met aandacht voor ondersteuning op maat. Dat kan onder meer door het inzetten van extra helpende handen tijdens de schooluren, bijvoorbeeld met teamteaching waarbij twee leerkrachten samen lesgeven. Een van de leerkrachten kan zich zo extra richten op ondersteuning op maat. In zo’n klas met twee leraren kunnen leerlingen ook gemakkelijk in groepjes met verschillende niveaus geplaatst worden. Onderzoek laat immers zien dat samenwerkend leren in groepen positieve effecten heeft op bijvoorbeeld de taalontwikkeling van leerlingen, met name van risicoleerlingen.

Het netwerk Kleine Kinderen Grote Kansen speelde hier al eerder op in met de Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen-stage. In heel Vlaanderen hebben toen duizenden studenten meegewerkt ter ondersteuning van meer dan 1.770 basisscholen. Ruim 2.600 studenten ondersteunden de basisschoolleerkrachten op afstand (vb. ontwikkeling digitaal lesmateriaal), meer dan 350 studenten focusten op de hulp aan kwetsbare leerlingen (warme gesprekken, huiswerkbegeleiding, buddy-model) en ruim 1675 studenten hebben in teamteaching in de klas samen met de basisschoolmentor ingezet op differentiatie. 

Opnieuw studenten mee voor de klas

Dankzij ondersteuning van de Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts en de Koning Boudewijnstichting maakt het ‘Kleine Kinderen Grote Kansen-netwerk’ vanaf april 2021 opnieuw in heel Vlaanderen werk van Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen-stages! Studenten staan opnieuw paraat om de klasleerkrachten te helpen bij de ondersteuning op maat voor kleuters en leerlingen. Alle lerarenopleidingen, die allemaal verbonden zijn aan het Kleine Kinderen Grote Kansen-netwerk, zullen hierover met hun stagescholen communiceren.

Minister Ben Weyts: “We zetten alle zeilen bij om leerachterstand weg te werken. De sluiting van de scholen heeft álle leerlingen getroffen, maar de meest kwetsbare kinderen werden het hardst geraakt. Daarom hebben we geïnvesteerd in zomerscholen, bijscholen, buddyprojecten, de bijsprong met extra helpende handen in de klas … en nu ook dit project. We willen absoluut vermijden dat er een soort ‘coronageneratie’ ontstaat met gaten in de schoolse kennis.”

Via lokale projecten inzetten op gelijke kansen

Daarnaast zetten de lerarenopleidingen via het netwerk Kleine Kinderen, Grote Kansen met kennisdeling én met eigen lokale projecten ook verder in op taalstimulering, kwaliteitsvolle interacties en warme relaties met het oog op gelijke kansen voor alle kleuters en leerlingen in het basisonderwijs. Er is bijzondere aandacht voor samenwerking tussen welzijn en onderwijs in functie van warme transities, diversiteit en kansarmoede.

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten