Fietsbeleid in Vlaanderen versnelling hoger
bron: De Grote Versnelling - Photo by Eduardo Alvarado on Unsplash

De Grote Versnelling gaat van start. Dit programma is een samenwerkingsverband tussen de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, de Vlaamse provincies en de steden en gemeenten. Samen willen ze het fietsbeleid in Vlaanderen versnellen en verdiepen. Fietsbeleid 2.0 zeg maar.

Dit zal gebeuren via het afsluiten van fietsdeals: overeenkomsten tussen diverse overheden, bedrijven, verenigingen, scholen, kennisinstellingen,…

Dit programma voor de realisatie van een schaalsprong van het fietsbeleid in Vlaanderen situeert zich in het kader van de organisatie van het WK Wielrennen in 2021 in Vlaanderen. Naar aanleiding van dit WK wil de organisatie een fietslegacy achterlaten. Ook in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering wordt het WK als een perfect aangrijpingspunt beschouwd om te werken aan een schaalsprong voor functioneel fietsen.

Het stimuleren van duurzame functionele fietsverplaatsingen zit ook ingebakken in
de missie van de Vlaamse provincies en lokale besturen. Met deze fietslegacy voor ogen kende de UCI recent het Bike Region Label toe aan Vlaanderen.

Het programmamanagement van De Grote Versnelling bouwt een netwerkorganisatie uit waarin alle betrokkenen op gelijkwaardig niveau samen in een co-creatief proces het fietsbeleid op een nog hoger niveau tillen. De Stuurgroep bestaat uit Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters, gedeputeerde Tom Dehaene (namens de Vlaamse provincies) en burgemeester Jan Vermeulen (namens de steden en gemeenten).

“De fiets is in Vlaanderen al langer aan een opmars bezig en die positieve fietstendens willen we verder stimuleren. Mensen zullen nog meer fietsen als dit veilig kan. Daarom trek ik de Vlaamse fietsinvesteringen in 2021 fors omhoog tot maar liefst 355 miljoen euro. Daarnaast zullen we ook samenwerken met andere overheden om vanuit een gedeelde fietsambitie snel te zorgen voor meer en betere fietspaden en fietssnelwegen. Via samenwerking kunnen we een grote versnelling inzetten om onze fietsinfrastructuur te verbeteren. Dit met één doel voorop: een echte schaalsprong maken op vlak van fietsbeleid en bij iedereen een fietsreflex creëren”, aldus Lydia Peeters.

Op donderdag 8 april gaat De Grote Versnelling ook echt van start met het (digitaal) ondertekenen van de intentieverklaring. Drie grote doelstellingen zullen het programma sturen:
• het aandeel van de fiets in de functionele verplaatsingen in Vlaanderen doen stijgen tot 20%
tegen ten laatste 2025;
• versterkt inzetten op een jaarlijkse sterke daling van het aantal verkeersslachtoffers zodat er
in 2040 geen dodelijke fietsslachtoffers meer vallen;
• het functioneel fietsgebruik en het sportief/recreatief fietsgebruik nauwer met elkaar
aansluiting te laten vinden zodat ze elkaar wederzijds kunnen versterken.

“Vlaanderen, gemeenten en provincies werken al jaren goed samen voor meer veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Die inspanningen moeten bestendigd en zelfs versterkt worden! We zijn klaar om nog een versnelling hoger te schakelen. En dat is nodig, want de komende jaren willen we nog meer mensen verleiden om voor de fiets te kiezen boven de auto. Fietsen is de gezondste en meest duurzame manier om het fileprobleem aan te pakken”, aldus Tom Dehaene.

Het bundelen van krachten staat bij het uitwerken van fietsdeals centraal. Iedereen krijgt de kans om een schaalsprong te maken. Men hanteert dus flexibiliteit bij de opmaak van de fietsdeals: zowel ambitieuze projecten als kleinschaligere oplossingen komen in aanmerking.

“Het fietsverkeer groeit snel en de bijbehorende infrastructuurwerken mogen niet blijven steken in de fase van een inhaaloperatie. Fietspaden van de toekomst moeten vandaag bijvoorbeeld al voldoende breed worden aangelegd, zodat ze volstaan voor de komende 30 jaar. Daarvoor is op vele plaatsen een herverdeling van de beschikbare ruimte nodig in het voordeel van het voetgangers- en fietsverkeer.”, zegt Jan Vermeulen.

“De sleutel tot een gedragen en ambitieus fietsbeleid is de samenwerking met stakeholders. Die samenwerking zetten we daarom vooraan in De Grote Versnelling. Dat geldt niet alleen voor overheden en stakeholders. Ook recreatieve wielertoeristen en functionele fietsers groeien steeds meer naar elkaar toe. Beide hebben immers baat bij meer en betere fietsinfrastructuur op onze Vlaamse wegen”, besluit Patrick D’haese, programmamanager De Grote Versnelling.

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten