Gemeentebestuur organiseert ‘Burgertop’ over ‘brede welvaart’
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto Gordon Johnson via Pixabay

Het gemeentebestuur van Eindhoven wil met de inwoners van gedachten wisselen over welvaart in de stad. Het heeft hiervoor een grootscheepse communicatiecampagne opgezet die zeven maanden in beslag gaat nemen. Tienduizend geselecteerde Eindhovenaren zijn met een brief van burgemeester John Jorritsma uitgenodigd om hieraan mee te doen. Zij vormen volgens het gemeentebestuur een afspiegeling van alle inwoners uit de hele stad: rijk, arm, jong en oud. Maar ook niet-genodigden krijgen alle kans om mee te praten.

In de Eindhovense politiek klinkt al enkele jaren de vraag of iedereen in de stad wel voldoende meeprofiteert van de bloei van de economie. De vrees bestaat voor een groeiende kloof tussen de mensen die volop profiteren van de economische groei en aan de andere kant een groep mensen die daar niet of onvoldoende de vruchten van plukt. De zorgen over welvaartsverschillen zijn door de coronapandemie alleen maar groter geworden, heeft het gemeentebestuur vastgesteld. 
De gesprekken met de inwoners moeten een eerste antwoord geven op de vraag hoe het gaat met Eindhoven en de Eindhovenaren. Rond de Dutch Design Week in oktober worden de resultaten gepresenteerd tijdens een zogenoemde ‘Burgerraad.’ Politieke partijen kunnen die als bouwstenen gebruiken voor hun verkiezingsprogramma’s en bijvoorbeeld ook voor een nieuw coalitieakkoord.

“Elkaar meer hoop, meer (eigen) regie en perspectief bieden.”

Met de resultaten wil het gemeentebestuur een nieuwe blik op Eindhoven creëren. “Een blik waarmee we bereiken dat Eindhoven nu en in de toekomst een plek is waar iedereen plezierig woont, werkt en samenleeft. Die nieuwe blik op Eindhoven maken we samen. Voor de stad, mét de stad, en vooral dóór de stad”, schrijft het gemeentebestuur in de uitnodigingsbrief. “Van april tot en met oktober willen we samen ontdekken hoe we ook in de toekomst verantwoord kunnen blijven groeien. Hoe we daarbij bovendien klimaat en leefbaarheid kunnen verbeteren. Waarbij we die typisch Eindhovense kwaliteit van ‘samen durven en samen doen’ ook de komende jaren benutten. En zo samen de huidige Corona-crisis te benutten om elkaar meer hoop, meer (eigen) regie en perspectief te bieden.”

Burgertop, Talkshow, Reisgezelschappen, een Agenda en een Burgerraad

De grootscheepse communicatie-operatie is inmiddels geopend met een zogenaamde ‘Burgertop.’ Hiermee worden een-op-een-gesprekken bedoeld die op vijftien verschillende plekken in de stad zijn gehouden. Doel van deze gesprekken is volgens de gemeente: “Om te luisteren, te zien en te horen wat er leeft. En om te ontdekken wat we samen kunnen doen. Vertel ons jouw verhaal in 5 tot 30 minuten.”

Na deze ‘Burgertop’ volgt deze maand een ‘Online Talkshow’. Hierin wil het gemeentebestuur in anderhalf uur de inwoners laten zien wat het tijdens de een-op-een-gesprekken tijdens van de ‘Burgertop’ heeft gehoord. “We maken samen met jou en andere Eindhovenaren de balans op en kiezen met elkaar 3, 4 of misschien wel 5 thema’s uit. In kleine groepjes werken we deze thema’s vervolgens verder uit.”

Na de ‘Burgertop’ vinden van 1 juni tot 1 oktober 5 zogenaamde ‘Reisgezelschappen’ plaats. Elk reisgezelschap gaat aan de slag met een van de gekozen thema’s uit de talkshow. Het team verkent het thema, werkt ideeën uit en onderzoekt welke partijen op dit thema kunnen samenwerken. “Deelname kost je ongeveer een tijdsinvestering van 8 x 2 uur.”

Na de ‘Burgertop’, de ’Talkshow’ en de ‘Reisgezelschappen’ vindt tijdens de Dutch Design Week in oktober de ‘Burgerraad’ plaats. Daarin kunnen de inwoners met elkaar en met het gemeentebestuur debatteren en meebeslissen over de opbrengsten en voorstellen van de reisgezelschappen. De reisgezelschappen presenteren een Agenda “waar iedereen iets over mag vinden.”

Wat er met de uitkomsten van de dialoog wordt gedaan

Het doel van de dialoog is volgens het gemeentebestuur “een blijvende en actieve beweging te maken in en mét de stad. Zo willen we komen tot meer ‘Brede Welvaart.’ Inwoners en organisaties in de stad kunnen zelf en samen aan de slag met de uitkomsten.

Uitkomsten die ook van belang zijn voor de gemeente zelf. Zo kan de gemeenteraad de uitkomsten betrekken bij de begrotingsbehandeling in november 2021. En de resultaten van de communicatiecampagne bieden bouwstenen voor de verkiezingsdebatten en coalitievorming rond de gemeenteraadsverkiezingen. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart 2022. “Op de lange termijn”, aldus het gemeentebestuur, “kan de informatie die uit deze aanpak komt worden meegenomen in een mogelijke nieuwe visie op de stad. Het gaat om een actiegerichte aanpak mét de stad, vóór de stad.”

Wat het gemeentebestuur zelf onder ‘brede welvaart’ verstaat, leest u in het artikel ‘Kunnen alle inwoners meeprofiteren van ‘brede welvaart?

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten