Medische technologie: een groeimotor voor de toekomst
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto Brainport Development

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Rabobank en Brainport Development Eindhoven gaan samen werken aan de ambitie om de medisch-technologische sector in Noord-Brabant (Medtech) te versterken. Ze staan voor vijf gezamenlijke ‘opgaven’ om van de sector een groeimotor voor de toekomst te maken.

Het grootste deel van de Nederlandse bedrijven in medische technologie is gevestigd in Noord-Brabant. Gezien het belang en potentieel van de sector voor Brabant en Nederland hebben de BOM, Brainport Development en Rabobank de Brabantse MedTech-sector in kaart gebracht. Vervolgens hebben ze in een verdiepend onderzoek gekeken naar de aard en omvang van die bedrijven, op welke domeinen zij zich richten, welke technologieën zij daarbij gebruiken, waar kansen liggen en hoe de drie partijen de MedTech-sector in Noord-Brabant samen gericht kunnen versterken richting de toekomst. Dat leidde tot vijf gezamenlijke opgaven die van de sector een groeimotor voor de toekomst maken.

Noord-Brabant neemt in Nederland een vooraanstaande positie in als het gaat om bedrijven die actief zijn in de medische technologie. 20,1 % van alle Nederlandse MedTech-bedrijven zijn in Brabant gevestigd, de grootste concentratie van die bedrijven in totaal 55% (183 bedrijven) ligt in Brainport Eindhoven. Het onderzoek dat de drie partijen verrichtten, bevestigde het beeld dat de Brabantse MedTech-sector een serieuze groeimotor kan zijn voor de provincie richting de toekomst.

Medische technologie – een definitie

Onder medische technologie moet worden verstaan instrumenten, toestellen of apparaten, software, implantaten, materialen of andere artikelen om te worden gebruikt voor uiteenlopende specifieke doeleinden, waaronder diagnose, preventie, monitoring, prognose, behandeling, verlichting van ziekte e.d.

De MedTech-bedrijven in Noord-Brabant zijn actief in zeer uiteenlopende medische domeinen en markten. Het domein ‘diagnostiek en medische afbeeldingstechnieken’ is daarin opvallend sterk vertegenwoordigd. Een belangrijke stimulans gaat daarbij uit van Philips Healthcare, wereldwijd nummer 3 in dit domein. Het domein is bovendien onderzoekspeerpunt van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Een tweede punt dat opvalt, is het grote aantal medisch technische start-ups dat voortkomt uit het sterke startup-klimaat in Brainport Eindhoven.  Een laatste kenmerk van de sector is dat ruim eenderde van de bedrijven (>100) actief is in de keten van de complexe machinebouw.

Vijf opgaven om sector gericht te versterken

De BOM, Brainport Development en Rabobank definieerden naar aanleiding van het onderzoek vijf gezamenlijke opgaven om de Brabantse MedTech-sector gericht verder te versterken en profileren.

Opgave 1: Clustervorming van bedrijven op het vlak van ‘diagnostiek en medische afbeeldingstechnieken/medical imaging and diagnostics’.

“Als je kijkt op welk vlak van de medische technologie wereldwijd de meeste omzet wordt gegenereerd, staat het segment diagnostiek en medische afbeeldingstechnieken op de tweede plaats,” licht directeur Paul van Nunen van Brainport Development toe. “In de toekomst ligt de nadruk van gezondheid en zorg steeds meer op voorkomen van ziekten en vroeg diagnosticeren. In Brainport Eindhoven hebben we een sterke uitgangspositie met een complete waardeketen in diagnostiek en medische afbeeldingstechnieken. Om het potentieel hiervan te verzilveren gaan we inzetten op het verder versterken van ketenverbanden en het vergroten van innovatie- en concurrentiekracht en het verdienvermogen bij bedrijven.”

Opgave 2: Het versterken van het start-up ecosysteem rondom medische technologiebedrijven.
  
Start-ups zijn belangrijk bij de ontwikkeling van nieuwe medische hulpmiddelen en daarmee van groot belang voor het ecosysteem. Blijvende aandacht voor een ondersteuningsstructuur, faciliteiten en financieringsmogelijkheden zodat start-ups kunnen doorgroeien tot scale-up is van belang.
Paul Veendrick, senior relatiemanager Rabobank zegt hierover: “Het onderzoek bevestigt  dat MedTech een serieuze groeimotor is voor de toekomst. Rabobank ziet het als haar opgave om, met kennis, netwerk en financiële diensten, bij te dragen aan een optimaal ecosysteem en vestigingsklimaat voor bedrijven actief in MedTech.”
“Dit kunnen bedrijven in de startup/scale-up fase zijn, maar ook grote bedrijven die het potentieel van deze groei omarmen”, aldus John Paul van Heel, accountmanager Gezondheidszorg en Innovatie van Rabobank.

Opgave 3: Verbeteren van innovatiesamenwerking tussen mkb en medische centra

Het verbeteren van samenwerkingsmogelijkheden tussen het midden- en kleinbedrijf (mkb), start-ups en ziekenhuizen is van belang om innovatie in medische technologie te versnellen. Samenwerkingsmogelijkheden tussen regionale topklinische ziekenhuizen en regionale startups zouden het businessklimaat verbeteren. Brainport Development werkt aan het optimaliseren van deze samenwerking.

Opgave 4  Verbinden van Brainport Eindhoven met life sciences en farmaceutische sector Pivot Park in Oss

Naast een sterke medisch-technische bedrijvigheid heeft de provincie Noord-Brabant ook een sterke life sciences- en farmaceutische sector geconcentreerd op het Pivot Park in Oss.
“MedTech is een sterk groeiende pijler van de Brabantse economie en draagt daarnaast significant bij aan de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van kwaliteit en betaalbaarheid van ons zorgsysteem, nu en in de toekomst”, zegt Brigit van Dijk-Van de Reijt, algemeen directeur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). “Ook hier zien we weer de kracht van succesvolle samenwerking. Goed om op te trekken met de TU/e, Pivot Park, High Tech Campus en tal van toonaangevende Brabantse ondernemers.”

Opgave 5: Positionering van provinciale MedTech sector op nationaal en internationaal niveau 

De propositie nationaal en internationaal versterken om zo bij te dragen aan een gezonde en groeiende medische technologiesector.  

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten