Leesvaardigheid geeft de jeugd toekomst en maakt de mens leuker, slimmer en gezonder
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto’s Leesoffensief Brabant

Alle Brabantse kinderen moeten met een goede woordenschat aan het primair onderwijs kunnen beginnen; de leesvaardigheid en leesmotivatie van Brabantse scholieren moet aantoonbaar vergroot worden en alle Brabantse jongeren dienen geletterd het middelbaar onderwijs te verlaten. Om deze gezamenlijke doelen te bereiken, werken de Brabantse bibliotheken en de Provinciale Ondersteuning Instelling (POI) Cubiss als aanjager samen met verschillende Brabantse onderwijs- en kinderopvanginstellingen. Het Leesoffensief Brabant is ingezet!

Het Leesoffensief Brabant wil zoveel mogelijk samenwerking bewerkstelligen tussen onderwijs, kinderopvang en bibliotheken. Binnen deze Brabant-brede strategische samenwerking kan elke partner haar expertise benutten. Door gezamenlijk de inspanningen rondom leesvaardigheid uit te bouwen, geven ze de jeugd een toekomst waarin laaggeletterdheid geen rol speelt.

Goede leesvaardigheid is van essentieel belang

Uit recente cijfers blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen achteruit holt. Dat heeft grote gevolgen voor de positie van Nederland als kenniseconomie. Daarnaast bedragen de maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid ruim € 1,1 miljard per jaar. Omgerekend naar Noord-Brabant betekent dit verhoudingsgewijs € 176 miljoen. 

Maar er is meer: lezen maakt de mens leuker, slimmer en gezonder. Onderzoeken onderschrijven dit keer op keer. Want al lezend wordt je inlevingsvermogen vergroot, het maakt je minder (ver)oordelend en je ontwikkelt meer begrip voor de ander. Lezen verbetert je schoolprestaties en vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Lezen leidt aantoonbaar tot minder stress en houd je letterlijk gezonder. Kortom: een goede leesvaardigheid is van essentieel belang.

Een gezamenlijke aanpak voor meer resultaat

Op het gebied van leesbevordering is er binnen de specifieke verzorgingsgebieden al veel samenwerking tussen de Brabantse bibliotheken, de scholen en kinderopvanglocaties. Door als Brabant-breed netwerk kennis te delen en meer en nieuwe projecten rondom leesbevordering te starten, is het Leesoffensief Brabant in staat om meer relevante partijen te bereiken en landelijke lijnen als ‘BoekStart’ en de ‘Bibliotheek op school’ nog verder uit te rollen.

“Samen zorgen we voor een betere borging van de continuïteit van onze projecten. We zorgen dat bibliotheken, kinderopvang en onderwijs (en de studenten die daarvoor nu in opleiding zijn) beter zijn toegerust op leesbevordering en dat lezen onderdeel wordt van meer dan alleen het schoolvak Nederlands”, zeggen de samenwerkende partijen.

Nut en noodzaak van het offensief

Het Leesoffensief Brabant is onlangs officieel van start gegaan. Bij de digitale aftrap waren meer dan 180 directeuren, bestuurders en managers van Brabantse bibliotheken, kinderopvang, basisscholen, middelbare scholen, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, wethouders en ambtenaren van de provincie Noord-Brabant bij elkaar. Tijdens de aftrap kwamen sprekers aan het woord over de nut en noodzaak van het Leesoffensief.

Wil van Pinxteren, gedeputeerde Vrije tijd, cultuur, sport, bestuur en veiligheid van de provincie Noord-Brabant:
Voel jij je prettig als een laaggeletterde verzorgende naast je bed staat, die niet goed kan lezen wat er met jou aan de hand is? Dat wil je niet. Het is van groot belang om met elkaar bij iedereen in heel Nederland de leesvaardigheid op orde te brengen. Het is een skill die je moet beheersen om in het werkveld actief te zijn. Daarnaast moet je het ook onderhouden.”

Schrijver Wim Daniëls:
In plaats van de avondklok moet er een leesklok komen. Ik heb zojuist besloten dat ik over de leesklok een boek ga schrijven.”

Gerlien van Dalen, directeur Stichting Lezen en voorzitter van de Leescoalitie:
“Iedere euro die je nu in de leesbevordering van een kind stopt, verdubbelt qua waarde, omdat het kind zich later beter kan redden.”

Karin Westerbeek, raadsadviseur Onderwijsraad:
“De leraren hebben een kerntaak: ze moeten goed lessen kunnen voorbereiden en goed kunnen evalueren. Zorg voor externen die de leraar ondersteunen. Leesconsulenten van de bibliotheek kunnen hierbij helpen.”

Geke van Velsen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven:
“Het is belangrijk dat er in het nieuwe regeerakkoord aandacht komt voor laaggeletterdheid.”

Dilek Odabasi, wethouder gemeente Waalwijk:
“Leesplezier is een basisbehoefte. Het moet onderdeel van je leven zijn, van je welzijn.”

Wietske van Kilsdonk, bibliothecaris bij Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB):
“Taalontwikkeling van jonge kinderen (0-6 jaar) is enorm belangrijk. Achterstanden haal je niet meer in. Ouders leggen in deze leeftijdscategorie het meeste gewicht in de schaal. Dus die moet je zien te bereiken.”

Sam Wolfs, Brabantse winnares Nationale Voorleeswedstrijd:
“Lezen is leuk als je wordt meegenomen in het verhaal, dat je niet meer naar letters aan het kijken bent, maar dat je beelden in je hoofd ziet.”

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten