Preventief het leven van kinderen en jongeren gezonder maken
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto kalhh via Pixabay

Werken aan een gezondere leefomgeving voor Eindhovense kinderen en jongeren. Daar richt het gemeentebestuur van Eindhoven zich samen met sportverenigingen, scholen, bedrijfsleven en andere partijen de komende drie jaar op. Dat doet ze door zich aan te sluiten bij het JOGG-netwerk Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst.

De gemeente Eindhoven zet zich in voor een vitale stad waar inwoners langer in goede gezondheid (mentaal en fysiek) kunnen leven. Dat doet zij niet alleen, maar samen met inwoners en uiteenlopende partners in de stad en regio, zodat iedereen daaraan op een passende manier een bijdrage kan leveren. Daarvoor ontwikkelt het gemeentebestuur een beleid en wil het een lokaal preventie-akkoord sluiten met uiteenlopende partijen die hun steentje kunnen bijdragen op dit vlak. De gemeente zet vaart achter dit urgente thema en heeft besloten dit jaar al aan de slag te gaan met twee onderwerpen uit het Nationaal Preventieakkoord: rookvrij en gezond gewicht.

Een maatschappij waarin ‘gezond leven’ het uitgangspunt is

Eindhoven omarmt de komende drie jaar de zogenaamde JOGG-aanpak. JOGG is de afkorting van JOngeren op Gezond Gewicht. De Stichting JOGG wil de maatschappij zo gezond maken dat welvaartsziekten, zoals overgewicht en obesitas, geen kans meer maken.De focus ligt nog te veel op het genezen van ziekten of het geven van zorg, vindt de stichting. Zij wil een maatschappij, waarin het uitgangspunt ‘gezond leven’ is. Een samenleving die niet alleen de verantwoordelijkheid legt bij het individu, maar collectief een gezonde manier van leven mogelijk maakt. Om dit te bereiken maakt JOGG de fysieke en sociale omgeving waarin de jeugd opgroeit gezonder. Dit betitelt JOGG als leefstijltransitie. Sinds de start in 2010 is JOGG de aanjager en verbinder van een groeiend netwerk. Omdat alle verbonden partijen concreet aan het werk gaan om de leefomgeving gezonder te maken, spreekt JOGG van een werknet van lokaal bestuur, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, dat richting geeft aan beleid voor een gezondere omgeving.Dat beleid brengt dit werknet vervolgens concreet in praktijk met professionals, ondernemers, bewoners, ouders/verzorgers, kinderen en jongeren. Daarnaast biedt het zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren die al kampen met overgewicht en obesitas. Een multidisciplinaire aanpak om de omgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken vergt een lange adem, beseft de stichting.

Kosteloos coaching en ondersteuning om sportkantines gezond te maken

De gemeente Eindhoven heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Stichting JOGG en de GGD Brabant-Zuidoost. Met de JOGG-aanpak wordt samen met partners in de stad gewerkt aan het structureel gezonder maken van de leefomgeving van kinderen en jongeren: thuis, in de buurt, op school, bij de sportvereniging, in de vrije tijd, op het werk en in (online) media. In al deze omgevingen worden programma’s en projecten ingezet die een gezonder aanbod van eten en drinken, meer bewegen en voldoende ontspanning en slaap stimuleren. Een concreet voorbeeld betreft de inzet op gezonde sportkantines, om dat te realiseren kunnen verengingen kosteloos coaching en ondersteuning ontvangen.

“Bij jongeren en kinderen valt nog veel te winnen als het om gezondheid gaat.”

Wethouder Renate Richters beargumenteert de focus van de gemeente op jongeren en hun gewicht door te stellen dat bij jongeren en kinderen veel te winnen valt als het gaat om gezondheid. “Op de eerste plaats: jong geleerd, is oud gedaan. Maar daarnaast zien we ook dat de aantallen jongeren en kinderen met overgewicht en obesitas toenemen. Dat vinden we een zorgelijke trend. Als kinderen van jongs af aan opgroeien in een gezonde omgeving, is het makkelijker om ook op latere leeftijd de gezonde keuze te maken. Dat gaat om de sportomgeving, maar geldt natuurlijk ook thuis, op school, in de buurt en online. In andere steden hebben we gezien dat de JOGG-aanpak een effectieve methodiek is. Juist vanwege de integrale en gezamenlijke aanpak.”

“Overal om ons heen worden we voortdurend verleid tot veel ongezonde voeding.”

De Stichting JOGG wijst erop dat onze leefomgeving de afgelopen decennia aanzienlijk is veranderd. “Overal om ons heen worden we voortdurend verleid tot veel en ongezonde voeding, we bewegen steeds minder, hebben veel stress en slapen onvoldoende. Dit wordt versterkt door het intensieve gebruik van smartphones en tablets.”
Voor kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers is het volgens JOGG in deze omgeving moeilijk om gezonde keuzes te maken. Bovendien maken sociaaleconomische factoren in het gezin zoals armoede, werkloosheid of scheiding dat een gezonde leefstijl geen prioriteit krijgt. Het gevolg is een enorme groei van welvaartsziekten. In 2018 had één op de acht kinderen en de helft van de volwassenen in Nederland geen gezond gewicht.

Een optelsom van factoren die elkaar negatief versterken

Mensen met overgewicht lopen meer fysieke gezondheidsrisico’s, stelt JOGG. “Daarnaast hebben zij vaak ook mentale problemen. De gevolgen van overgewicht en obesitas zijn niet alleen belastend voor het individu, maar ook voor de samenleving. De voorspelling is dat de zorguitgaven in de komende twintig jaar jaarlijks zullen groeien met gemiddeld 2,9%.” 
Volgens de stichting vormen overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren een optelsom van factoren die elkaar negatief versterken. “Op deze psychologische, biologische en ongezonde omgevingsfactoren hebben kind en gezin echter beperkt invloed. Om preventief te werken aan een gezond gewicht bij kinderen en jongeren moeten we daarom de wereld waarin kinderen en jongeren leven gezonder maken.”

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten