Met ‘plons wc’ voor varkens stikstofuitstoot bestrijden
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto Innovatiepark de Vlier

Vijf agrarische ondernemers in het Noord-Brabantse Deurne hebben de handen ineengeslagen om de uitstoot van onder meer ammoniak terug te dringen. Onder de naam Innovatiepark de Vlier ontwikkelen ze een innovatief integraal systeem. Hiermee hopen zij de uitstoot van hun bedrijven veel verder terug te dringen dan de wettelijke norm. De agrarische sector in Noord-Brabant is continu aan veranderingen onderhevig. De vijf varkenshouders zoeken naar een manier om hun bedrijf zo in te richten dat ze klaar zijn voor de toekomst.

“Samenwerken is essentieel voor de unieke gebiedsgerichte aanpak”, aldus Angelo Swinkels, voorzitter van Innovatiepark de Vlier. Het doel van de vijf ondernemers is om de geur- en ammoniakemissie van hun varkensbedrijven flink te reduceren. Hiervoor hebben zij een systeem ontwikkeld dat de uitstoot bij de bron aanpakt. “Door de uitwerpselen van de dieren eerst op te vangen in een kelder en te verdunnen met water wordt het percentage ammoniak al flink verlaagd.”

Innovatiepark De Vlier is een samenwerkingsverband van de vijf varkensbedrijven van Iwan Gijsbers, Twan Koppens, Angelo en Marco Swinkels, Ron Koppens en Mario van den Berg. De bedrijven, die samen 2.500 zeugen en 7.500 vleesvarkens hebben, liggen op betrekkelijk korte afstand van elkaar in Deurne. Samen willen ze werken aan een toekomstbestendige varkenshouderij die goed in het gebied en binnen de maatschappij past.

“Een WC zoals wij mensen die ook hebben, alleen dan voor dieren.”

Ammoniak is een belangrijke veroorzaker van de stikstofuitstoot. Dit water- en mestmengsel wordt op één van de locaties bewerkt en gezuiverd met behulp van een proces dat lijkt op dat van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Met pijpleidingen worden de bedrijven met elkaar verbonden. Op deze manier kunnen transporten over de weg worden vermeden. Door geuren ammoniakarme meststoffen te maken, nemen ook de emissies bij het bemesten van het land flink af.

“Je moet onze innovatie eigenlijk zien als een WC zoals wij mensen die ook hebben, alleen dan voor dieren”, legt Angelo Swinkels in het Eindhovens Dagblad uit. “Alleen wij spoelen thuis door met zuiver drinkwater en dat verdwijnt dan het riool in. Wij gaan het water meerdere keren hergebruiken en als het dan verzadigd is, gaat het door onze zuiveringsinstallatie.” Dat water wordt vervolgens geloosd op het riviertje De Vlier dat in de buurt van de vijf bedrijven loopt.
Als poep en urine meteen samen in het water vallen, scheelt dat gigantisch in de uitstoot. Ook het aantal transportbewegingen vanaf de bedrijven neemt af. Dit komt door de ondergrondse rioolleidingen die naar de centrale zuivering lopen. Hier wordt mest gescheiden in water en droge compost.

Zes ambities

Naast de gemeente en de provincie zijn nog meer partijen betrokken bij het project, zoals de Rabobank. Als food- en agribank draagt de Rabobank innovatieve projecten als Innovatiepark de Vlier een warm hart toe. De bank ondersteunt het project van de Deurnese varkenshouders dan ook vanaf het eerste uur. Rudi van Hoof, directievoorzitter Rabobank Peelland Zuid: “Het is voor ons een logische stap om een bijdrage te leveren aan ondernemers.”

Innovatiepark De Vlier heeft zes ambities:

  1. nul emissie naar de omgeving,
  2. energieneutraal produceren,
  3. de mineralenkringloop sluiten,
  4. een gezonde bodem bevorderen,
  5. de CO2-voetafdruk minimaliseren en
  6. een maximale transparantie realiseren.

“Ons systeem van totaalaanpak past niet in de bestaande lijstjes van de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij en ook niet in regeling voor proefstalstatus”, zegt Iwan Gijsbers. “Vandaar dat we Gedeputeerde Staten hebben gevraagd te mogen afwijken van de bestaande regels. We kiezen niet voor chemische luchtwassers die alleen ammoniak aanpakken, maar voor oplossingen die tegelijkertijd geur, broeikasgassen en leefklimaat verbeteren en bovendien brandveiliger zijn. Daarnaast kiezen we voor continue monitoring van de uitstoot en hierin zijn we transparant. Met de gemeente Deurne hebben we constructieve gesprekken gevoerd.” Ook het provinciebestuur gelooft  in de plannen van het vijftal. Het wil de Deurnenaren experimenteerruimte bieden om de beschikbaarheid van brongerichte, emissiearme systemen voor de varkenshouderij te vergroten.

Financiële steun

Via een landelijke regeling hebben de vijf een subsidie van 2,8 miljoen euro gekregen. Dit bedrag is bedoeld voor plannen die de bron van uitstoot aanpakken en met duurzame oplossingen komen. 
Vanwege het feit dat de varkenshouders zijn geselecteerd als proeftuin van ‘Vitaal Platteland’ hebben ze nog eens 300.000 euro ontvangen.
Het ombouwen van de vijf bedrijven gaat ongeveer vijf miljoen euro kosten. “De subsidie is erg welkom”, vertelt Iwan Gijsbers. Een deel van de 2,8 miljoen gaat naar de Universiteit van Wageningen, die het Deurnese ‘WC-concept’ gebruikt als onderzoek naar alle data rondom de uitstoot van onder andere ammoniak, geur, fijnstof en methaan.

Openbare gegevens over uitstoot

De stallen zullen compleet worden behangen met sensoren die alle gegevens live zullen monitoren. Innovatiepark De Vlier werkt daarvoor samen met het Helmonds bedrijf Intemo.  Gijsbers: “Zij gaan ook de data vertalen naar een dashboard zodat iedereen snapt wat de gegevens betekenen. We willen helemaal inzichtelijk en openbaar maken wat we uitstoten.”

Als alles meezit willen ze in 2024 op het nieuwe systeem draaien. ”Dan gaat de maatregel in dat we allemaal 85 procent minder mogen uitstoten. Dus we hopen dat we die datum halen”, aldus Marco Swinkels.

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten