Een veilige haven voor sociaal kwetsbare burgers om tot rust te komen
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto Stichting Ervaring die Staat

De ‘Stichting Ervaring die Staat’ is een organisatie die letterlijk en figuurlijk is ontstaan op straat en diensten aanbiedt vanuit de behoeften van mensen die niets anders meer hebben dan een straatleven. De stichting wil de bewustwording op de thema’s dak- en thuisloosheid, armoede en eenzaamheid stimuleren bij een groot publiek om zo stigma’s te helpen doorbreken. Onlangs vierde zij het tienjarig bestaan met een symposium en een expositie ‘Point of You’ waarin de ‘straatbewoners’ een inkijkje in hun leven geven.

De stichting biedt sociaal kwetsbare burgers in Eindhoven, die in armoede en of sociale uitsluiting leven, een veilige haven. Om te herstellen en zich te verbinden met zichzelf, met de ander en met de omgeving waarin iemand leeft. Zodat zij weer voelen dat ze ertoe doen en hun eigen plek kunnen innemen. “Wij zijn verbindingsmakelaars. Hierin vinden wij ons bestaansrecht, al tien jaar. Iedereen is van waarde, dat leven we voor en leven we na. Met als stip op de horizon een samenleving, waarin mensen de steun en support krijgen die ze nodig hebben vanuit gelijkwaardigheid en eigenwaarde. Een ‘leefwereld organisatie’ noemen we dat”, aldus de stichting.

Oprechte verbindingen aangaan, niet kijkend vanuit de problemen

Tot op de dag van vandaag laten de medewerkers van de stichting zich voeden door de behoeften en verlangens van mensen uit de wereld van de straat en andere sociaal kwetsbare inwoners. Haar aanpak is gericht op relationeel werk, op het aangaan van oprechte verbindingen en niet kijkend vanuit de problemen. Ze doet dat samen met iedereen die bij de stichting werkt – ervaringsdeskundigen, ervaringswerkers, professionals, vrijwilligers en samen met de mensen die gebruik maken van haar aanbod.

De stichting biedt verschillende diensten aan: dagbesteding, een straatteam dat verlaten en eenzame mensen op straat ‘oppikt’, huisvesting en woonbegeleiding, een fit team dat probeert straatbewoners weer te laten ‘aanhaken’ en hulp aan de kwetsbare doelgroep van jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar.

De dagbesteding is een ‘ontdekplek’

De dagbesteding van de stichting is een ‘ontdekplek’ in de vorm van een breed opgezet dagbesteding- en activeringscentrum voor zinvinding, ontwikkeling en ontmoeting met een diversiteit aan (creatieve) stadsateliers.

Straatteam: vijf dagen per week op straat

Het Straatteam van de stichting is gericht op het bereiken van de moeilijkst bereikbare inwoners. Het  is vijf dagen per week op straat, gaat langs bij de vindplaatsen van mensen die op straat leven, die zorgmijdend en bij niemand in beeld zijn en bouwt contact met hen op om hen door te geleiden naar een passende vorm van zorg en opvang.

Leren wonen, stabiliseren en weer uitstromen

De stichting biedt woningen en woonbegeleiding aan mensen vanaf 18 jaar. Zij richt zich op passende woonoplossingen voor de meest kwetsbare groepen. De stichting heeft zelf drie zelfbeheerwoningen waarin mensen weer leren wonen en waar ze kunnen stabiliseren en uitstromen naar een eigen woonplek.

Mensen die ‘zorgmoe’ zijn

Een Flexibel Integraal Team (FIT) telt medewerkers die zeer intensief optrekken met de groep mensen met een multi-problematiek die vaak zorgmoe zijn, waardoor mensen toch aanhaken bij hulp. Er wordt veel ingezet op het weer laten wonen en participeren van mensen in de samenleving.

Persoonlijk leerjaar voor jongeren

Het aanbod van diensten van de stichting richt zich op zeer kwetsbare jongeren in Eindhoven en omgeving in de leeftijd van 18 tot 27 jaar, die op meerdere leefdomeinen (ernstige) problemen ervaren, op zichzelf zijn aangewezen en/of uitgevallen zijn bij de reguliere hulpverlening. De stichting biedt een persoonlijk leerjaar voor jongeren, waarin gewerkt wordt aan relevante levensthema’s.

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten