Ook ‘vervuild’ afvalplastic hoogwaardig verwerken tot nieuwe grondstoffen
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto Green Chemistry Campus

Vervuild plastic, zoals landbouwfolie, of plastic dat bestaat uit meerdere lagen, zoals chips- en koffiezakken, is niet geschikt om te recyclen. Alleen al in Nederland gaat het jaarlijks over zo’n 629 kiloton plastic afval. Op dit moment wordt dat verbrand waarbij energie wordt geproduceerd, maar dit is een zeer laagwaardige vorm van afvalverwerking. Sinds kort is een technologie ontwikkeld die vervuild plastic – maar ook andere (biomassa) reststromen – wél hoogwaardig kan verwerken en dat is pyrolyse. Door middel van zuurstofloze verhitting worden deze afvalstromen teruggebracht tot circulaire of biobased bouwstenen, waarvan de chemische industrie nieuwe producten kan maken.

De pyrolysetechnologie is nog volop in ontwikkeling, maar er zijn al successen geboekt, onder meer in de Pyrolyseproeftuin Moerdijk (Noord-Brabant). PyroCHEM-projectpartners gaan de technologie nu opschalen en de waardeketen verder ontwikkelen. De ambitie: vanaf 2030 jaarlijks 1 miljoen ton afvalplastic verwerken tot nieuwe grondstoffen voor de chemische industrie. Het PyroCHEM-project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en door de provincie Noord-Brabant in het kader van REACT-EU.

Recycling speelt cruciale rol in grondstoffentransitie

Er is een urgente en groeiende vraag naar circulaire grondstoffen. Recycling speelt hierin een cruciale rol. Niet alleen worden waardevolle grondstoffen hergebruikt, recycling kan ook bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot in productieketens. In Europa wordt nu maar een derde deel van het plastic afval gerecycled; wereldwijd slechts 15%. De rest wordt verbrand, gestort of komt in de natuur. Dit heeft een negatieve invloed op het milieu, draagt bij aan klimaatverandering en zorgt voor hoge ecologische en economische kosten.

De PyroCHEM-projectpartners in westelijk Noord-Brabant willen de chemische industrie verduurzamen door de chemische recycling van plastic afval en de pyrolyse van andere (biomassa) reststromen te optimaliseren en op te schalen. Hiervoor wordt een demonstratiefabriek ontworpen met een capaciteit van 35 kiloton. Daarnaast ontwikkelen de projectpartners een Waste2Chem open innovatiecluster. Hier kunnen MKB’ers gebruik maken van de faciliteiten en het netwerk van de PyroCHEM projectpartners om hun pyrolysetechnologie te optimaliseren en samen te werken aan routekaarten richting marktintroductie. De partners van het PyroCHEM-project willen vanaf 2030 jaarlijks 1 miljoen ton plastic chemisch recyclen tot waardevolle grondstoffen. Dat reduceert elk jaar 1,7 miljoen ton CO2-eq en bespaart 550 kiloton aan aardolie.

Intensieve samenwerking

Het PyroCHEM-project komt tot stand door samenwerking van een aantal partners dat intensief samenwerkt om van West-Brabant een Waste2Chem hotspot te maken. Port of Moerdijk biedt een locatie voor vestiging van pyrolyse-installaties op commerciële schaal, Waste4ME maakt een ontwerp voor de proeffabriek en test vijf afvalstromen afkomstig van afvalverwerker Renewi. Het bedrijf Van der Kooy in Oosterhout deelt zijn faciliteiten en kennis rond het recyclen van oliën en vetten. De Green Chemistry Campus legt de verbinding met het circulaire ecosysteem in de regio en biedt een locatie voor pyrolyse-activiteiten op demoschaal. De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) ontwikkelt het innovatiecluster en Avans Hogeschool biedt kennis op het gebied van pyrolyse, Life Cycle Analysis (LCA) en betrekt studenten.

Versterking en verduurzaming van Brabantse economie

West-Brabant wordt als een geschikte locatie beschouwd voor het PyroCHEM project. Deze regio herbergt de kennis, ervaring en faciliteiten op het gebied van pyrolyse, er zijn uitstekende logistieke verbindingen en een grote concentratie van bedrijven die zich richt op chemie en recycling.

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
berichten