Belasting voor het gebruik van de auto in plaats van het bezit: evenwichtiger, rechtvaardiger en CO2-reductie
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto Gerd Altmann via Pixabay

Vanaf 2030 betalen Nederlanders niet meer een vast bedrag voor het bezit van hun auto, maar voor het daadwerkelijk gebruik van de weg met hun vehikel. Het kabinet wil het huidige systeem van motorrijtuigenbelasting (mrb) hervormen naar een kilometerafhankelijke belasting voor personen- en bestelauto’s. Waar en wanneer deze kilometers gereden zijn, maakt niet uit. Dat is evenwichtiger en rechtvaardiger dan het huidige mrb-systeem, vindt het kabinet, plus vermindert het de CO2-uitstoot, is de verwachting.

Met de huidige motorrijtuigenbelasting (mrb) wordt per auto een vast bedrag per jaar betaald. Een automobilist die weinig kilometers rijdt, betaalt nu net zoveel mrb als een automobilist die veel rijdt. Door het huidige systeem om te vormen van een belasting op bezit naar een belasting op gebruik, worden de lasten van automobiliteit evenwichtiger en rechtvaardiger verdeeld, is de opvatting van het kabinet. De totale lasten blijven gelijk. Automobilisten die weinig rijden, gaan minder betalen dan automobilisten die veel rijden. Het systeem van betalen naar gebruik levert volgens de ministerraad daarnaast een belangrijke bijdrage aan twee doelstellingen: t.w. het op peil houden van de belastinginkomsten en CO2-reductie in de mobiliteit

 “In het dagelijks leven betaal je ook voor je boodschappen en je kleding.”

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat: “In het dagelijks leven betaal je voor wat je gebruikt, bijvoorbeeld voor je boodschappen en je kleding. ***Automobilisten betalen straks niet meer voor het bezit van een auto, maar voor het gebruik ervan. Dit systeem is eerlijker, want de lasten worden verdeeld naar gebruik. Automobilisten die weinig rijden, betalen minder dan automobilisten die veel rijden. Zij belasten het wegennet en de omgeving minder dan automobilisten die meer kilometers maken.” Staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën: “Automobilisten kiezen steeds vaker voor een elektrische auto. En dat is maar goed ook, want we stimuleren dit als kabinet vanwege het klimaat. Het betekent wel dat de overheidsinkomsten van autobelastingen op termijn minder zullen worden door teruglopende inkomsten uit de brandstofaccijns. Dit jaar halen we ongeveer 14 miljard euro op, waarvan ruim 4 miljard via de motorrijtuigenbelasting. Deze overheidsinkomsten op peil houden is één van de redenen om een nieuw en toekomstbestendig systeem in te voeren. Straks betalen alle automobilisten, ook de elektrische rijders, weer belasting afhankelijk van hoeveel ze de weg op gaan. Zo kunnen ook in de toekomst publieke voorzieningen worden betaald, zoals zorg, onderwijs én het onderhoud van de wegen.”Ook buitenlandse kilometers tellen mee

Het kabinet is van plan het systeem van betalen naar gebruik in 2030 in te voeren door het kilometerafhankelijk maken van het tarief van de huidige mrb voor alle personen- en bestelauto’s zonder onderscheid te maken naar tijd en plaats in het kilometertarief. Het maakt dus niet uit waar of wanneer iemand rijdt. Ook kilometers die in het buitenland gereden zijn, tellen mee. Voor het heffen van de belasting hoeft alleen te worden geregistreerd hoeveel kilometers een auto elk jaar rijdt. De overheid hoeft niet te weten waar en wanneer deze kilometers zijn gereden en dit waarborgt de privacy.

Bijdrage aan verbetering luchtkwaliteit en minder files

Het kabinet is van mening dat met de invoering van betalen naar gebruik de automobilist gestimuleerd wordt om de auto bewuster te gebruiken en daarmee leveren zij ook een bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Een systeem van betalen naar gebruik heeft daarmee een positief effect op de verbetering van de luchtkwaliteit, aldus het kabinet, en naar verwachting ook op vermindering van files. Het kabinet wil deze effecten nog verder onderzoeken.
Het nieuwe systeem wordt budgetneutraal ingevoerd, op het niveau van de autobelastingen van 2025. Belastingderving ná 2030, veroorzaakt door verdere groei van het aantal elektrische voertuigen na 2030, wordt opgevangen door het kilometertarief jaarlijks te laten meestijgen. Hiermee blijven de overheidsinkomsten ook in de toekomst op peil.
Het kabinet moet nog een aantal belangrijke keuzes maken. Bijvoorbeeld over de wijze waarop het aantal gereden kilometers wordt geregistreerd en wat het betekent als het tarief net als in de huidige mrb afhankelijk wordt gemaakt van gewicht en brandstofsoort van de auto.

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten