Brabantse bossenstrategie: 13.000 hectare nieuw bos en 60.000 hectare revitaliseren
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant staat voor een gigantische bossenstrategie. Er moet voor 2030 13.000 hectare nieuw bos worden aangelegd, maar de voornaamste opgave is het herstel (revitalisatie) van 60.000 hectare bestaand bosgebied, omdat deze serieus zijn aangetast door klimaatverandering, verdroging en overmaat aan stikstof. Deze hersteloperatie moet in 2050 zijn gerealiseerd. De totale Brabantse Bossenstrategie vergt tot dat jaar 650 miljoen euro. Dit bedrag zal bijeen moeten worden gebracht door de provincie zelf met behulp van het rijk, Europese fondsen en private partijen.

Bossen staan sterk in de belangstelling, stelt het provinciebestuur. “Ze zijn belangrijk voor flora en fauna, schone lucht, recreatie en het algeheel welbevinden. Bovendien vervullen bossen een belangrijke functie door de vastlegging van CO2 en het opvangen en vasthouden van water. Vanwege klimaatverandering, verdroging en stikstof zijn de Brabantse bossen echter serieus aangetast en zijn herstelmaatregelen op grote schaal nodig.”
Provinciebestuurder Hagar Roijackers licht toe: “Het gezond maken van 60.000 hectare bestaand bos is een urgente en noodzakelijke opgave, vooral op de drogere zandgronden. De aanleg van nieuw bos beschermt bovendien tegen de gevolgen van de klimaatverandering en verbetert de biodiversiteit. Deze opgave kunnen wij echter niet alleen. Ik roep alle organisaties, overheden en particulieren op om met ons aan de slag te gaan met het aanplanten van meer bos en bomen en het herstellen van aangetast bos.” De provincie coördineert en faciliteert, zodat partners direct aan de slag te gaan kunnen als er mogelijkheden zijn om bos aan te leggen of te revitaliseren.

Zoeken naar slimme combinaties

De druk op ruimte is hoog in Noord-Brabant. Daarom kijkt het provinciebestuur bij de realisering van de bossenstrategie naar slimme combinaties met andere maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, werken, gezondheid, energie, klimaat en landbouw. Het denkt hierbij aan de mogelijkheid voor klimaatadaptie, door CO2-opslag in bosbodems of aan agroforestry.Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij bomen en houtige gewassen gecombineerd worden met akkerbouw of groenteteelt of veeteelt op één perceel. Door deze teelten te combineren kan de weerbaarheid van het hele landbouwsysteem worden verhoogd. Agroforestry wordt steeds vaker genoemd als duurzame en innovatieve vorm van landbouw.

Financiering lange termijn

Het provinciebestuur is er zich van bewust dat de financiering van de ambities uit de Brabantse Bossenstrategie op de lange termijn nog de nodige inspanningen zal vragen. Naast inzet van provinciale middelen – voorlopig 50 miljoen euro – gaat het om zoveel mogelijk koppelen met andere opgaven en het vinden van financieringsvormen bij andere publieke en private partijen.

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten