Veel aandacht voor het behalen van de klimaatdoelen en voor de energietransitie
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto Gerd Altmann via Pixabay_

Het Nederlandse kabinet wil meer doen om de klimaatdoelen van 2030 (55% minder CO2-uitstoot) en 2050 (klimaatneutraal) te halen. Ook wil Nederland minder afhankelijk worden van gas uit Rusland zonder dat er een tekort aan gas ontstaat. Daarnaast wil het de groei van de Nederlandse economie stimuleren en grote vraagstukken van deze tijd, zoals de energietransitie, oplossen.

Om de klimaatdoelen te halen, neemt het kabinet de volgende maatregelen:

  • Oprichting van en investering in een Klimaatfonds. Via dit fonds kan het kabinet uitgaven doen die nodig zijn om de klimaatdoelen te behalen. Bijvoorbeeld investeren in vergroening van de industrie, verduurzaming of de bouw van nieuwe kerncentrales. Hiervoor is de komende 10 jaar € 35 miljard beschikbaar.
  • Extra windparken op de Noordzee. Het kabinet wijst 3 nieuwe gebieden voor windparken op zee aan. Samen met 2 al eerder aangewezen gebieden, komt het totaal op 5 nieuwe windparken. Door deze 5 parken is er in 2030 10,7 gigawatt extra aan windenergie. Dit is 2 keer zoveel als alle Nederlandse huishoudens jaarlijks samen gebruiken. De totale capaciteit aan windenergie in 2030 is hierdoor 21 gigawatt. Windenergie op zee is daarmee in 2030 de grootste Nederlandse bron van elektriciteit. Het kabinet heeft voor dit project 1,69 miljard euro uit het Klimaatfonds ingezet. Dit geld gaat onder meer naar veiligheid van de scheepvaart en versterking en bescherming van het Noordzee-ecosysteem.
  • Meer bedrijven moeten vanaf 2023 voldoen aan de energiebesparingsplicht. Vooral grote energiegebruikers. Waaronder bedrijven die deelnemen aan het Europese systeem voor emissiehandel (EU-ETS). De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Ook verscherpt het kabinet het toezicht hierop.

Verduurzaming van de energie-intensieve industrie

Daarnaast wil het kabinet de noodzakelijke grote veranderingen in de energie-intensieve industrie stimuleren. Immers, de energie-intensieve industrie moet CO2-neutraal, schoon en circulair worden. De energie-intensieve sector omvat bedrijven uit onder meer raffinagebedrijven, chemische industrie en de metaalsector. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het energieverbruik en de totale uitstoot van CO2 in Nederland. Het kabinet stimuleert deze transitie onder meer door via wet- en regelgeving normen op te leggen voor de maximale uitstoot. En door een deel van de kosten van de schade door uitstoot bij de veroorzaker ervan te leggen én te verhalen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • aanscherping van de CO2-heffing;
  • invoering van een CO2-minimumprijs;
  • aanpassing van de energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie.

Afspraken met de grootste uitstoters

Om verduurzaming van de energie-intensieve industrie te versnellen, zet het kabinet onder andere subsidieregelingen in voor bedrijven die graag willen verduurzamen. Ook wil het kabinet maatwerkafspraken maken met de 20 grootste uitstoters van broeikasgassen. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over hoe deze bedrijven het best kunnen verduurzamen, langjarig investeren in Nederland en de kwaliteit van de leefomgeving.

Versterken van economische groei

De groei van de Nederlandse economie wil het kabinet stimuleren door te investeren in het Nationaal Groeifonds en het Actieplan Groene en Digitale banen.Het Nationaal Groeifonds (1,6 miljard euro)investeert in grootschalige projecten voor duurzame economische groei op de langere termijn. Het gaat hierbij om investeringen voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie) en voor kennisontwikkeling. Op deze twee terreinen is volgens het kabinet de meeste kans aanwezig voor structurele en duurzame economische groei.

Met het Actieplan Groene en Digitale banenwil het kabinet het tekort aan technici en ICT’ers terugdringen. Deze vakmensen zijn hard nodig voor technische (groene) en digitale banen die essentieel zijn om Nederland klimaatneutraal en digitaal klaar voor de toekomst te maken. Het Actieplan moet er onder meer toe leiden dat meer jongeren voor technisch onderwijs kiezen. Ook moet het versnippering tegengaan van diverse initiatieven in regio’s, bedrijfssectoren en onderwijsinstellingen om het probleem aan te pakken. 

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten