De echo van Cor – Overdag de echte hand en ’s nachts die van Witse

Cor van Rijsingen schrijft op ons verzoek elke week een kritische, maar vooral ook humoristische nabeschouwing over de artikelen die in onze wekelijkse Nieuwsbrief zijn verschenen. Hij houdt ons op deze manier een spiegel voor. Cor houdt van reflectie en dialoog. Een goede representant van onze lezers. Daarom denken wij dat u zijn relativerende columns […]

Armoede in Centraal-Azië daalt

De armoedebestrijding in Centraal-Azië maakte de afgelopen jaren sterke vorderingen. Covid bracht stilstand maar de regio krabbelde snel weer rechtop. De covid-pandemie heeft ertoe geleid dat de armoedecijfers in Centraal-Azië korte tijd stevig stegen, maar nu is het tij gekeerd: volgens de laatste gegevens van de Wereldbank is de armoede in de regio terug aan het afnemen.