Kijken naar mogelijkheden en kansen in plaats van naar beperkingen

Camiel Derkx (30) uit ’s-Hertogenbosch is door het gemeentebestuur van zijn woonplaats beloond voor zijn inzet jegens zijn broer Jordy (33) die een lichamelijke en verstandelijke beperking heeft. Aan Camiel is de zogenaamde Toegankelijkheidsprijs 2022 uitgereikt. Met deze prijs vraagt het gemeentebestuur van ’s-Hertogenbosch extra aandacht voor mensen en organisaties, die zich buitengewoon inzetten voor […]

VN lanceren wereldwijd detectiesysteem voor methaan

De Verenigde Naties hebben een nieuw, wereldwijd detectiesysteem aangekondigd voor methaan. Satellieten zullen de uitstoot van het broeikasgas detecteren zodat regeringen en bedrijven sneller kunnen reageren.  In het klimaatdebat speelt CO2 meestal de hoofdrol, maar ook met de impact van methaan (CH4) wordt steeds meer rekening gehouden. Methaan verdwijnt weliswaar sneller uit de atmosfeer, maar […]