‘Gelijke rechten, kansen en vrijheden voor iedereen’ is het streven van het kabinet

Het Nederlandse kabinet staat voor gelijke rechten, kansen en vrijheden voor iedereen. Los van afkomst, kleur, geloof, uiterlijk, leeftijd, een beperking, seksuele oriëntatie, gender of hoe je daaraan uiting geeft. Daarom komt minister Robert Dijkgraaf als coördinerend minister van Emancipatie met de nieuwe Emancipatienota 2022-2025, waarin een actief emancipatie- en antidiscriminatiebeleid voorop staat. Daarin zal…

Gentenaar kiest ook voor langere afstanden steeds vaker de fiets

Het driejaarlijkse mobiliteitsonderzoek toont aan dat Gentenaars zich in 6 op de 10 gevallen duurzaam verplaatsen: te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Opvallend is dat Gentenaars ook voor langere afstanden steeds vaker de fiets kiezen. Sinds 2012 voert de Stad elke drie jaar een onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag van de…