Goede werk- en woonomstandigheden voor arbeidsmigranten; kabinet neemt maatregelen
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden: jan@dommelmeander.nl; foto Vertax via Pixabay

Het kabinet is van mening dat arbeidsmigranten in Nederland niet altijd de zorg krijgen die zij nodig hebben. Dat komt omdat zij in de praktijk tegen verschillende drempels aan lopen. Daarom neemt het kabinet maatregelen die ervoor moeten zorgen dat arbeidsmigranten onder goede werk- en woonomstandigheden kunnen werken. Een ervan is de verplichte certificering van uitzendbureaus; een andere is de afsluiting van een zorgconvenant om de arbeidsmigranten een betere toegang tot zorg te bieden.

Nederland telt ruin 800.000 arbeidsmigranten. Iets meer dan de helft werkt via uitzendbureaus. Van de arbeidsmigranten die via een uitzendbureau werken is twee derde al langer dan 5 jaar in Nederland.

De ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vinden dat nog te veel arbeidsmigranten werken onder omstandigheden die Nederland onwaardig zijn. Daarom is het nodig, zeggen zij, dat het wetsvoorstel ‘verplichte certificering uitzendbureaus’ zo snel als mogelijk is wordt ingevoerd. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat uitzendbureaus de arbeidsmigranten onder goede werk- en woonomstandigheden laten werken. Het wetsvoorstel zal in het voorjaar van 2023 naar de Tweede Kamer worden gezonden, waarna in 2024 alle uitzendbureaus een certificaat moeten aanvragen.

Malafide uitzendbureaus aanpakken

Minister Karien van Gennip: “Mensen die hier komen werken, hebben recht op fatsoenlijke woon- en werkomstandigheden. Dit is een verantwoordelijkheid van ons allemaal: overheid, werkgevers en uitzendbureaus. Het wetsvoorstel ‘verplichte certificering uitzendbureaus’ zorgt voor de aanpak van malafide uitzendbureaus. Een belangrijk onderdeel in de gehele aanpak. Daarom wil ik haast maken met de invoering van dit wetsvoorstel.”

De Arbeidsinspectie wordt vanaf 2023 uitgebreid om te handhaven op de certificeringsplicht van de uitzendbureaus. De Arbeidsinspectie kan pas handhaven als alle uitzendbureaus in staat zijn gesteld om een certificaat te krijgen. Dat zal, afhankelijk van de parlementaire behandeling en de uitvoering, op 1 januari 2025 zijn. Vanaf dat moment zullen uitzendbureaus die zonder certificaten arbeidskrachten (waaronder arbeidsmigranten) beschikbaar stellen, beboet worden. Ook’ inleners’, die uitzendkrachten van niet-gecertificeerde bureaus inlenen, kunnen een boete krijgen.

Bescherming tegen slechte woon- en werkomstandigheden

Naast het verplichte certificeringsstelsel zijn er nog vier andere wetsvoorstellen relevant om arbeidsmigranten te beschermen tegen slechte woon- en werkomstandigheden:

  • De aanpassing van de Wet Basisregistratie Personen (BPR) en het besluit BPR. Deze zijn in oktober 2022 in werking getreden en zorgen dat meer zicht is op het verblijf van EU-arbeidsmigranten in Nederland, door registratie van een tijdelijk verblijfsadres en contactgegevens.
  • De Wet Goed Verhuurderschap. Deze is juni 2022 ingediend in de Tweede Kamer en zorgt voor algemene regels waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich moeten houden.
  • De Wet dubbele meldplicht bij arbeidsongevallen. Deze wet gaat binnenkort in consultatie en zorgt voor een verplichte melding van een arbeidsongeval. Daarnaast moet de werkgever zorgen dat de werkplek (weer) veilig en gezond is om te werken.
  • De modernisering van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht. Doel hiervan is dat de strafrechtelijke aanpak van mensenhandel – waaronder arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling – effectiever wordt en de vervolging van daders en de bescherming van slachtoffers wordt verbeterd.


Zelfredzaamheid en onafhankelijkheid vergroten

Arbeidsmigranten ervaren belemmeringen, waardoor zij relatief laat hulp bij hun gezondheidsproblemen zoeken. Drempels zijn bijvoorbeeld de (Nederlandse) taalvaardigheid, onbekendheid met het Nederlands zorgsysteem of het gebrek aan toegang tot een huisarts. Het gevolg kan zijn dat klachten in de tussentijd verergeren.

Doelen van het zorgconvenant zijn:

  • Zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van arbeidsmigranten vergroten,
  • Betere controle op betrouwbaarheid en integriteit van werkgevers,
  • Betere toegang tot huisartsenzorg.


Zorgverzekeraars die zich specifiek richten op arbeidsmigranten, hebben al veelstappen gezet om de drempels met toegang tot de zorg weg te nemen. Met het zorgconvenant wordt ingezet op meer en betere doelgroepgerichte voorlichting over de (aanvullende) zorgverzekeringen. Het voorlichtingsmateriaal komt in meerdere talen en de toegang tot het polis(blad) en andere verzekeringspapieren wordt eenvoudiger. Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders nog actiever aanspreken op onterechte weigering of behandeling van arbeidsmigranten. Zorgverzekeraars toetsen de betrouwbaarheid en integriteit van werkgevers voordat ze een collectieve verzekering afsluiten en toetsen daarna die betrouwbaarheid en integriteit ook periodiek. Tot slot zorgt de zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling voor de bij hen verzekerde arbeidsmigranten, zodat de zorg voor hen sneller beschikbaar komt.

“Arbeidsmigranten zijn geen tweederangsburgers.”

Minister Karien van Gennip: “Arbeidsmigranten mogen niet langer behandeld worden als tweederangsburger.”
Minister Ernst Kuipers: “Arbeidsmigranten sluiten net als Nederlanders verplicht een basisverzekering af. Zij hebben dan ook recht op dezelfde toegang tot de zorg als iedereen in Nederland.”

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten