Bomen met een eigen verhaal en boodschap om de wereld een beetje mooier en beter te maken (4/8)

“Inkomen, vermogen en opleidingsniveau moeten niet bepalen in hoeverre je als mens meetelt.” Al tijdens zijn succesvolle periode als hovenier-met-een-eigen-bedrijf droomde Frens over een nieuwe uitdaging: de realisering van een bomentuin. Hij investeerde fors in de terreinuitbreiding die daarvoor nodig was. Hij kocht, soms tegen hoge prijs, van negentien buren stukjes grond en plantte daar…