Brabant ziet mest niet als afvalproduct, maar als belangrijk onderdeel van kringlooplandbouw
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto provincie Noord-Brabant

Dierlijke mest, gebruikt op een manier die goed is voor boer, milieu en omgeving, moet een belangrijke plaats krijgen in de kringlooplandbouw. Het gaat er om de waardevolle bestanddelen uit mest te behouden en te gebruiken en tegelijk overlast voor de omgeving te voorkomen. Dat is het belangrijkste uitgangspunt van de Uitvoeringsagenda Mest van de provincie Noord-Brabant. Deze geeft aan hoeveel mest bewerkt moet worden en op welke manier: op de boerderijen en op verzamellocaties en wat dit betekent voor de ruimtelijke inpassing van mestbewerkingsinstallaties.

Brabant is de meest veedichte provincie van Nederland. De Brabantse veestapel telt ongeveer 36 miljoen dieren (op 2,5 miljoen mensen) en produceert meer dan 15 miljard kilo mest per jaar.

Het provinciebestuur van Noord-Brabant streeft naar een landbouw- en voedselsysteem met een nieuw evenwicht tussen economie, ecologie en maatschappij. Kringlooplandbouw is daarbij een belangrijk uitgangspunt en daarin vervult mest een belangrijke rol. Door mest niet meer te zien als afvalproduct, maar zo te bewerken dat deze weer gebruikt kan worden in de akker- en tuinbouw, wordt de kostbare voedingswaarde uit mest behouden en de kwaliteit van bodem, water en lucht verbeterd.

Provinciebestuurder Elies Lemkes-Straver: “We willen kunstmest verminderen ten gunste van bewerkte dierlijke mest. Dat wordt in de huidige tijd steeds noodzakelijker. Helaas wordt mest, hoe waardevol ook, vaak geassocieerd met overlast. Conform onze omgevingsvisie streven we naar een gezonde en veilige leefomgeving voor alle Brabanders. Overlast voor de omgeving wordt juist geminimaliseerd door de mest zo snel mogelijk te bewerken. De aanpak van overlast wordt ook actief opgenomen in de vergunning en handhaving.”

Van overschot naar schaarste

De mineralenbalans in Nederland is aan het kantelen. Een jaar of tien geleden kende Nederland een mestoverschot. De verwachting is dat er in 2030 landelijk een tekort aan mineralen uit dierlijke mest zal zijn. Daarom houdt Noord-Brabant meer van de schaarser wordende waardevolle mineralen en organische stof uit mest beschikbaar dan nodig is voor de Brabantse landbouwbehoefte. Elies Lemkes: “Met deze uitvoeringsagenda spelen we in op deze ontwikkelingen en slaan we de weg in naar het opwaarderen van dierlijke mest en het bewerken ervan, zodat de waardevolle stoffen uit mest beschikbaar komen. Daarbij is de gewasbehoefte van Brabant de basis en het uitsluitend bewerken van Brabantse mest, ook bij een krimpende veestapel, het uitgangspunt.”

Driesporenbeleid

Met de Uitvoeringsagenda Mest worden de komende jaren 3 sporen gevolgd:

  • ‘Uitfaseren’ van drijfmest en het tegelijk invoeren van een kringloopgedreven systeem. Het gebruik van de waardevolle stoffen uit dierlijke mest is goed om kringlopen te sluiten.
  • Mestbewerking bij de bron of zoveel verder weg als nodig in gespecialiseerde mestbewerkingsinstallaties. Dit voorkomt verlies van voedingsstoffen en vermindert het vervoer van drijfmest. Bovendien vermindert dit overlast en emissies.
  • Stimuleren van innovatie: op het gebied van mest kan en wil Brabant een grote, groene proeftuin zijn, denk aan een fieldlab Bemesting Boerderij van de Toekomst en het bieden van experimenteerruimte voor kunstmestvervangers en bodemverbeteraars.

Elies Lemkes: “In alle 3 deze sporen is samenwerking van groot belang. Brabant zet als eerste een concrete stap naar kringlooplandbouw. Overigens werkt de biologische landbouw al volledig in kringlopen en ook natuurinclusieve landbouw heeft in grote mate de kringloop gesloten. We zoeken actief de samenwerking met het Rijk op, omdat we hiermee een bijdrage leveren aan emissiedoelstellingen die landelijk van belang zijn.”

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten