De groei-agenda van de Brainportregio voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto TU/e

Belangrijk onderdeel van de door het Rijk opgestelde groei-agenda van de Brainportregio Eindhoven is de verdubbeling van het aantal studenten en afgestudeerden met een hoofdrol voor de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Als ‘historische hofleverancier’ van ingenieurs aan Brainport wil de universiteit graag meegroeien en heeft daarvoor ideeën ontwikkeld. Die ideeën spelen ook in op de alsmaar toenemende vraag naar hoogopgeleide ingenieurs voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en om de strategische autonomie van Europa te versterken. Kern is een verdubbeling van het aantal afgestudeerde masterstudenten in 2032, om te voorzien in de sterk groeiende behoefte in de Brainportregio aan ingenieurs. De totale studentenpopulatie zou daarmee groeien van zo’n 13.000 nu naar 21.000 in 2035.

De groei-ideeën van de TU/e zijn gebaseerd op een advies van de Think Tank onder leiding van Maarten Steinbuch. Ze zullen worden verwerkt in een voorstel vanuit Brainport dat naar verwachting begin dit jaar zal worden voorgelegd aan de het kabinet. Maarten Steinbuch is Distinguished University Professor in Systems and Control en Chair of Control Systems Technology aan de TU/e. De Think Tank heeft haar advies opgesteld op verzoek van het College van Bestuur van de Tu/e en heeft daarvoor sessies gehouden van augustus tot en met oktober. Daarbij zijn onder meer decanen, directeuren en studenten geraadpleegd, de universiteitsraad, de Eindhoven Young Academy en externe partijen zoals Eindhoven Fabrikantenkring, Fontys Hogescholen en het Summa College.

Extra gebouwen voor onderwijs en onderzoek

Brainport is hard op weg meer de nummer 1 economische motor van Nederland te worden. Om die groei mogelijk te maken heeft de regering samen met de Brainportregio een strategische groeiagenda opgesteld. Die sterke groei zal pas na 2025 echt beginnen, zodat de universiteit eerst de noodzakelijke randvoorwaarden kan regelen. Er zal eerst geïnvesteerd moeten worden in extra gebouwen voor onderwijs en onderzoek en zal er extra personeel aangenomen moeten worden. 
De sterkste toename is voorzien bij de masteropleidingen in de vakgebieden waar het meeste behoefte aan is, waaronder electrical engineering, computer science en mechanical engineering. Bij masteropleidingen op andere terreinen zullen de aantallen ook flink omhoog gaan. Verder is de intentie een aantal nieuwe masteropleidingen te beginnen die inspelen op nieuwe behoeften, bijvoorbeeld op gebied van circularity, health engineering en high tech systems.

In het groeiplan is ook veel aandacht voor het maximaliseren van de stayrate. Dat betekent ervoor zorgen dat zoveel mogelijk studenten na hun bachelor ook voor een master in Eindhoven kiezen en daarna in deze regio aan het werk gaan. Een van de aandachtspunten is mede daarom de instroom van Nederlandse studenten verder verbeteren, omdat Nederlandse studenten in het algemeen de hoogste stayrate hebben. Daarnaast zal er zeker ook groei plaatsvinden van de instroom van internationals uit de EER (Europese Economische Ruimte).

Personeelsbestand naar 6400 fte

De beoogde groei in studentenaantallen betekent ook dat er een flinke groei nodig is in het personeelsbestand. Dat gaat van zo’n 3600 fte nu, naar 6400 fte in 2035. Het aantal personeelsleden per student zal toenemen, zowel wetenschappelijk als ondersteunend, mede doordat het zwaartepunt ligt bij de masteropleidingen, waarin studenten meer begeleiding krijgen. Dit zal leiden tot een verbetering van de student: staff-ratio. Al met al zal de groei de universiteit in staat stellen te groeien in kwaliteit, excellentie en relevantie.

CvB-voorzitter Robert-Jan Smits: “We zijn erg positief over het zeer goed doordachte en genuanceerde advies dat de Think Tank heeft opgeleverd. We zijn alle betrokkenen dankbaar voor hun inzet hierbij. We laten met deze ideeën duidelijk zien dat we onze verantwoordelijkheid willen nemen, in samenwerking met de regio. We gaan nu samen met Brainport en Den Haag kijken naar de invulling van de randvoorwaarden.”

Mainport

De schaalsprong van de TU/e heeft alles te maken met de aanwijzing van de regering om van Brainportregio Eindhoven een belangrijke mainport van Nederland te maken (naast Amsterdam/Schiphol en Rotterdam/seaport). Onlangs heeft het Rijk ruim 1,59 miljard euro beschikbaar gesteld om te investeren in de verbetering van de bereikbaarheid en versnelling van de woningbouw in de Brainportregio. Er komt o.m. geld voor projecten op het spoor, korte termijn mobiliteitsmaatregelen, een hoogwaardig busstation, de A58 Eindhoven-Tilburg, ontsluiting voor een woningbouwproject in Helmond en een snelle OV-lijn van Knoop XL naar De Run in Veldhoven en High Tech Campus Eindhoven. De investeringen vanuit het Rijk zijn noodzakelijk om de fysieke en economische groei van de hele regio te faciliteren.

Strategisch belang

De Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers, voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg economie  van de Metropoolregio Eindhoven: “Dit immense investeringspakket is broodnodig voor de hele regio om samen de schaalsprong te maken. Met dit pakket onderschrijft het Rijk het strategische belang en de positie van de economie in Brainport Eindhoven. Ik ben trots op dit geweldige resultaat dat we als regio samen met alle partners hebben bereikt. Goed voor Brainport Eindhoven, goed voor Brabant, goed voor Nederland.”

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten