“Gezamenlijk als één overheid de schouders onder de klimaattransitie”
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto Iván Tamás via Pixabay

Het kabinet betrekt met een fors geldbedrag de gemeenten en provincies bij de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid, want daarin vervullen ze een belangrijke rol. Daarom is het essentieel dat deze ‘lagere’ overheidsorganen over de benodigde kennis, expertise én uitvoeringscapaciteit beschikken. Het kabinet trekt hiervoor tot en met 2025 ruim € 1,04 miljard uit. Met dit geld kunnen zij extra personeel aantrekken, kennis vergroten en externe expertise in huis halen.

Gemeenten en provincies, ook wel ‘decentrale overheden’ genoemd, vervullen een sleutelrol bij de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. Hierbij valt te denken aan de Regionale Energiestrategieën, de uitrol van warmtenetten en het aardgasvrij maken van woningen. In het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV is afgesproken voor de jaren 2023 t/m 2030 in totaal € 5,6 miljard beschikbaar te stellen, zodat gemeenten en provincies hun taken op dit gebied goed uit kunnen voeren.

“De klimaattransitie is de grootste uitdaging van deze tijd.”

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie: “Het kabinet is de gemeenten en provincies dankbaar voor de verantwoordelijkheid die zij nemen voor de uitvoering van klimaatbeleid. De klimaattransitie is de grootste uitdaging van deze tijd. Een uitdaging die we alleen het hoofd kunnen bieden als we er gezamenlijk, als één overheid, de schouders onder zetten. Met deze middelen zorgen we ervoor dat gemeenten en provincies beter zijn toegerust om hun essentiële rol in de transitie te vervullen.”

De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk, voorzitter van de commissie Energie en Klimaat van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): “De VNG is erg blij met deze middelen. Het komt tegemoet aan één van de voorwaarden die door onze leden bij het Klimaatakkoord zijn gesteld. De regeling voorziet in een dringende behoefte van gemeenten om hun interne organisatie verder op te bouwen, zodat zij de komende jaren samen met inwoners, medeoverheden en anderen werk kunnen maken van de lokale energietransitie.”

Jop Fackeldey, gedeputeerde in de provincie Flevoland, die de samenwerkende provincies vertegenwoordigt: “Met alleen de wil om het klimaatbeleid uit te voeren komen we er niet. Dat het Rijk daarvoor nu middelen vrijmaakt is heel goed. Dit stelt ons mede in staat om in partnerschap invulling te geven aan de klimaatopgave.”

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten