Windpark boven Groningen voor ’s werelds grootste waterstofproductie op zee – in 2031 in bedrijf
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto Enrique via Pixabay

Volgens Klimaatminister Rob Jetten loopt Nederland wereldwijd voorop met de eerste grootschalige waterstofproductie op zee in het windenergiegebied ten noorden van de Waddeneilanden. Het daar geplande windpark is goed voor ongeveer 500 Megawatt elektrolysecapaciteit en moet rond 2031 operationeel zijn. Het gebied is gekozen omdat hier al een windpark gepland staat voor de productie van elektriciteit, misschien een bestaande aardgasleiding opnieuw gebruikt kan worden voor het transport naar land én het goed aangesloten kan worden op het waterstofnetwerk op land. 500 Megawatt elektrolysecapaciteit is bijvoorbeeld genoeg om 600.000 waterstofauto’s een heel jaar te laten rijden. 

Waterstofgas is een gas dat bij verbranding alleen maar water oplevert en geen CO2 uitstoot. Waterstofgas komt niet vrij in de natuur voor, maar moet eerst geproduceerd worden. Voor de productie van waterstofgas wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde elektrolyser. Hierbij wordt met behulp van elektriciteit water omgezet in waterstofgas. Om één kilogram waterstofgas te maken heb je ongeveer 50 kWh aan elektriciteit nodig. Daarnaast is er energie nodig om het geproduceerde gas onder hoge druk op te slaan. Grofweg kun je stellen dat er ongeveer 2x zoveel energie nodig is als dat er in 1 kg waterstofgas is opgeslagen.
Waterstofgas heeft een enorm voordeel ten opzichte van elektriciteit, je kunt ermee in grote hoeveelheden energie opslaan. Hierdoor kan waterstofgas als buffer dienen voor momenten waarop er weinig zon of wind is. Zeker voor de energie-intensieve transportsector en industrie kan waterstofgas een belangrijke rol spelen.

Nieuwe techniek: grote rol in toekomstig energiesysteem

In de regio Groningen is volgens de bewindsman veel draakvlak voor de komst van dit project. Het zal het eerste zijn waarbij waterstofproductie op zee op grote schaal wordt toegepast. Hiermee doet het Rijk, betrokken bedrijven en netbeheerders waardevolle ervaring op met een nieuwe techniek die een grote rol gaat spelen in het energiesysteem van de toekomst.

Minister Rob Jetten: “Met dit plan lopen we wereldwijd voorop. Het is bovendien een flinke stap bovenop de doelstelling uit het Klimaatakkoord van 4GW elektrolyse in 2030. Het gebied hebben we nu al als voorkeurslocatie aangewezen zodat de voorbereidingen snel kunnen beginnen en we de sector duidelijkheid geven zodat zij hun investeringsplannen kunnen gaan maken. Ik ben ook erg blij met de steun die we van de lokale overheden krijgen. De provincie en de gemeentes zetten vol in op een groene economie waarbij de productie van duurzame energie centraal staat. “

Veilig en ecologisch verantwoord

Voordat de tenders uitgeschreven worden, werkt het ministerie samen met de regio Groningen, partijen rondom het waddengebied en betrokken partijen een aantal zaken uit, zoals de aanlanding van de leiding om de waterstof van het windpark aan land te brengen en hoe de waterstofproductie veilig en ecologisch verantwoord kan gebeuren.

Het project wordt het eerste dat aansluit op het waterstoftransportnetwerk op zee van Gasunie. Dit netwerk gaat grote hoeveelheden waterstof aan land brengen en wordt aangesloten op het waterstofnetwerk op land. Dit jaar wordt uitgewerkt hoe het waterstofnetwerk op zee eruit moet komen te zien. Hierbij wordt ook gekeken in welke mate hergebruik van bestaande gasinfrastructuur op de Noordzee haalbaar is.

 Als opstap naar dit project, wordt ook gewerkt aan een kleinere pilot met een elektrolysecapaciteit van ongeveer 50-100MW. Hiermee moeten de eerste mankementen uit de techniek gehaald worden zodat het project van 500MW efficiënt gerealiseerd kan worden. Later dit jaar wil de minister ook voor dit kleinere project een voorkeurslocatie kiezen.

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Eén reactie

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten