Subsidie voor vermindering van grondstoffengebruik in de textielindustrie

De negatieve impact van de textielindustrie wordt groter doordat mensen steeds meer textiel consumeren. Door het gebruik en de productie van textiel te verminderen, gaat de CO2-uitstoot omlaag en wordt de afvalberg kleiner. Daarom heeft het provinciebestuur van Noord-Holland 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor initiatieven die ervoor zorgen dat het gebruik van grondstoffen in…