Amerikaanse onderzoekers ontwikkelen online programma om pesten op school sneller te herkennen

Amerikaanse onderzoekers hebben een online tool ontwikkeld die leerkrachten kan helpen om pesten op school sneller te herkennen. β€œDe twee grootste voorspellers van pesten zijn tekortkomingen in sociale en communicatieve vaardigheden.” Terug naar school. Het zou voor elk kind een feest moeten zijn, maar kinderen die ooit al in aanraking kwamen met pestgedrag, hebben misschien…

Leverkanker eerder opgespoord door nieuwe diagnostiek

Het Erasmus MC in Rotterdam is als een van de eerste ziekenhuizen ter wereld gestart met een nieuwe diagnostische score om vroege signalen van leverkanker op te sporen. De score – GAAD* genoemd – is bedoeld voor mensen met een verhoogde kans op leverkanker omdat ze levercirrose hebben. Levercirrose kan worden veroorzaakt door ziekten als…