1075_flinke groei door kleinere zonne-energieprojecten_FOTO