Iedereen die wil moet kunnen fietsen
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto Kristine Lejniece via Pixabay

Nederland telt meer fietsen dan mensen. Met elkaar hebben we 23 miljoen fietsen. Tegelijkertijd heeft niet iedereen in Nederland een fiets; van alle Nederlanders vanaf zes jaar oud heeft twaalf procent op dit moment geen fiets. Ruim twintig procent van de mensen fietst nooit of bijna nooit. Een deel hiervan, onder wie kinderen, heeft moeite om het fietsen te leren. Bijvoorbeeld omdat ze het nooit geleerd hebben van hun ouders, die dit zelf ook nooit hebben gedaan, het niet gewend zijn, of omdat ze een fiets en het onderhoud ervan niet kunnen betalen. In elke basisschoolklas zitten gemiddeld twee kinderen die geen fiets hebben. Eén op de elf kinderen fietst nooit of nauwelijks. Dit moet anders, zegt staatssecretaris Vivianne Heijnen en heeft daarvoor de City Deal ‘Fietsen voor Iedereen’ opgericht, een samenwerking tussen gemeenten, bedrijven, maatschappelijke partners en het kabinet om te bereiken dat iedereen die wil, op de fiets moet kunnen stappen. Dat betekent dat mensen toegang moeten hebben tot een goede, veilige en passende fiets; en de vaardigheden moeten hebben om veilig te kunnen fietsen.

Bij deze City Deal zijn veertien gemeenten, zes maatschappelijke partners, drie ministeries en twee bedrijven betrokken. Zij investeren tijd én geld in deze samenwerking. Voor de komende vier jaar is in totaal bijna drie miljoen euro beschikbaar voor projecten in wijken, steden en landelijk gebied voor het stimuleren van het hebben en kunnen fietsen.

Dicht bij de mensen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een van de initiatiefnemers van deze City Deal.  Staatssecretaris Vivianne Heijnen licht toe: “De fiets brengt je verder in het leven en zorgt daarmee ook voor kansengelijkheid. Je stapt op de fiets naar school, naar werk of naar familie en vrienden. We willen hiermee, dicht bij mensen en in de wijken waar mensen het nodig hebben, stimuleren dat fietsen normaal wordt voor mensen die het nu niet gewend zijn. Dit is een volgende stap in het fietsvriendelijker maken van Nederland, nog altijd fietsland nummer één in de wereld. Onze ambitie is groot: zo pakken de komende jaren alleen al 100.000 extra forenzen de fiets naar het werk ten opzichte van 2022. En dat gun ik meer mensen.”

Minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder: “Ik probeer van bewegen een dagelijkse routine te maken. Als ik met de fiets boodschappen doe, ga ik bewust naar een supermarkt die iets verder weg ligt. Ik fiets graag een stukje om. Zo kom ik aan mijn dagelijkse portie beweging en maak ik gelijk mijn hoofd leeg. Bewegen geeft je energie en plezier en je krijgt er een blij en motiverend gevoel van als je het hebt gedaan. Na een activiteit heb ik altijd weer nieuwe energie om iets te gaan doen.”

Voorbeelden van projecten

Vanuit de samenwerking binnen de City Deal gaan partners nieuwe projecten starten en succesvolle bestaande projecten opschalen. Er wordt in verschillende gemeenten en provincies al actie ondernomen op het hebben van een fiets en het kunnen fietsen. Zo zet de gemeente Arnhem zich in om jongeren de kans te geven zich te ontwikkelen en volwassenen mee te laten doen op de arbeidsmarkt door middel van de fiets. Stichting Leergeld, ook een van de City Deal-partners, helpt jaarlijks zo’n 20.000 kinderen aan een fiets. Dit doen zij vaak in samenwerking met het Kinderfietsenplan van de ANWB die lokaal tweedehands fietsen inzamelt en opknapt met vrijwilligers. De gemeenten Maastricht en Rotterdam verzamelen tweedehandsfietsen, repareren deze en geven ze (voor een kleine vergoeding) aan mensen met een kleine beurs.

City Deals

City Deals is een initiatief van het interbestuurlijke innovatieprogramma ‘Agenda Stad’. Met de inzet van City Deals werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan het versterken van groei, innovatie, veiligheid en leefbaarheid in de Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De City Deal ‘Fietsen voor Iedereen’ is de 31ste City Deal.

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten