Groene boeren willen samen met actieve burgers werken aan toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto Natuur- en Milieufederatie Utrecht

Provinciale Natuur- en Milieufederaties hebben gezamenlijk een vierjarig programma ‘Boer&Buur met Natuur’ gelanceerd. Het hoofddoel ervan is groene boeren en actieve burgers dichter bij elkaar te brengen en samen te werken aan een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem, waarbij natuurinclusieve landbouw centraal staat. Het programma ondersteunt en inspireert samenwerkende boeren en hun omgeving in alle 12 provincies. De bedoeling is dat in elke provincie twee samenwerkingen tussen boeren en hun omgeving tot stand komen.

‘Boer&Buur met Natuur’ begeleidt boeren bij hun transitie naar natuurinclusieve landbouw en betrekt daarbij ook de bredere gemeenschap. Het programma heeft tot doel te inspireren, activeren, verbinden en waardevolle kennis te delen, zowel voor boeren als partners (‘Buren’). Tot ‘Buren’ kunnen niet alleen (omwonende) burgers behoren, maar ook onderwijsinstellingen, ziekenhuizen of overheden. Deze ‘Buren’ verbinden zich dan als partners en ondersteunen de boer door vaste afnemers te worden, wat zorgt voor stabiliteit en duurzame lokale voedselvoorziening. Soms kunnen de ‘Buren’ zelfs investeerders worden. Samen werken ze dan aan belangrijke thema’s, zoals biodiversiteit, circulair grondstofgebruik en gezonde, diervriendelijke voeding. Met de coalities laten de initiatiefnemers zien dat het vak van ‘boeren’ met natuur mogelijk is, leren mensen van elkaar en worden anderen geïnspireerd om ook aan de slag te gaan.
“We brengen boeren en betrokken burgers dichter bij elkaar om duurzame voedselinitiatieven van onderop te realiseren. Wezenlijk natuurherstel en een goed perspectief voor boeren gaan daarin hand in hand”, vertelt Annie van de Pas, netwerkdirecteur van Natuur- en Milieufederaties.

“Alleen samen maken we de transitie naar een voedselsysteem.”

In elke provincie besluiten de deelnemers zelf hoe de samenwerking eruit zal zien om onderling de ervaringen en goede voorbeelden te delen. In totaal worden er 24 coalities gerealiseerd met boeren en buren, die samen investeren of samen in actie komen voor hun leefomgeving. Dat zorgt onder meer voor nieuwe vormen van gemeenschapslandbouw en korte keten-projecten. ‘Boer&Buur met Natuur’ stimuleert, met de extra steun van de Nationale Postcode Loterij van 2 miljoen euro, deze groene boeren en actieve buren bij het versnellen van hun plannen en het wegnemen van belemmeringen.
“Alleen samen maken we de transitie naar een voedselsysteem met een positieve impact op milieu, leefomgeving, biodiversiteit en gezondheid. Ik geloof daarom in coalities van denkers, doeners en makers die vandaag werken aan ons voedselsysteem van morgen”, vertelt Geert van der Veer, grondlegger van onder meer ‘Herenboeren’, ‘Caring Farmers’ en ‘Aardpeer’.

“We denken niet in problemen, maar laten zien wat er wél kan.”

Annie van de Pas: “Veel boeren en burgers zijn al aan de slag of staan te trappelen om te starten. Met dit nieuwe initiatief dragen we actief bij aan oplossingen voor een toekomstbestendige landbouw. Met ‘Boer&Buur met Natuur’ denken we niet in problemen maar laten we zien wat er wél kan”.

De Natuur en Milieufederaties zetten zich al langere tijd in voor het verbinden van boeren met burgers. Zulk een verbond versnelt de transitie naar duurzame landbouw en voedsel en heeft al tot verschillende unieke projecten geleid. Voorbeelden daarvan zijn: ‘Burgerboerderij de Patrijs’ in Gelderland, ‘Eetbaar Fryslân’ in Friesland en ‘De Kortste Weg’ in Zuid-Holland.

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
berichten