1087_bijdragen aan verbetering gezondheidszorg derdewereldlanden_FOTO