1257_methodiek brengt burgers en politiek dichter bij elkaar_FOTO