Nederland hoeft niet bang te zijn voor natte voeten door stijging van de zeespiegel
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto Rijkswaterstaat

Nederland hoeft niet bang te zijn voor een stijgende zeespiegel veroorzaakt door de opwarming van de aarde. Er zijn allerlei manieren om ons ook in de verre toekomst veilig te houden voor overstromingen, stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Want er zijn mogelijkheden om verhoogd of drijvend te bouwen, een extra ringdijk om de Randstad te leggen, rivierarmen af te sluiten, een kustmeer aan te leggen om rivierwater te bergen. Een onderzoek (*) in opdracht van het ministerie heeft dit duidelijk gemaakt. Het brengt alle grote ruimtelijke mogelijkheden in kaart die voor de lange termijn noodzakelijk kunnen zijn om met de zeespiegelstijging om te gaan. Het ministerie vindt het belangrijk dat die mogelijkheden nu al in beeld worden gebracht, omdat de uitwerking, besluitvorming en uitvoering ervan veel geld, ruimte en tijd kosten.

Vorig jaar november bleek al dat het technisch mogelijk is Nederland te beschermen tegen een zeespiegelstijging tot 3 meter door de bestaande aanpak van dijkversterkingen, stormvloedkeringen, zandsuppleties en pompen. In een van de klimaatscenario’s van het KNMI wordt die stijging iets na het jaar 2100 bereikt. In een ander scenario zitten we in 2300 nog niet op 3 meter. In het meest recente onderzoek zijn denkrichtingen uitgewerkt voor 2 en 5 meter.

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, licht toe: “We zien dat er mogelijkheden zijn om zelfs een extreme zeespiegelstijging van vijf meter aan te kunnen. We zien ook dat deze forse consequenties zullen hebben voor de inrichting van Nederland. Het is goed nieuws dat we niet morgen hoeven te kiezen, maar dat we daarvoor nog tijd hebben. Die tijd is ook nodig om meer kennis te vergaren en ons land nu voor te bereiden op de grote keuzes die we in de toekomst gaan maken.”

Deltacommissaris Co Verdaas legt uit: “Samen met onze ingenieurs, waterbouwers en kennisinstellingen hebben we gekeken hoe we hier op de lange termijn veilig kunnen blijven leven. Als laaggelegen land stelt de zeespiegelstijging ons voor een enorme klus en ingrijpende keuzes. Maar als we dit ergens aankunnen dan is het hier. Dit onderzoek laat zien dat de techniek en de natuurlijke oplossingen ons daarbij goed kunnen helpen. En dat we nu al bij alles wat we doen rekening moeten houden met de ruimtelijke opgaven van de toekomst.”

Drie denkrichtingen voor de verre toekomst

De opties om met de stijgende zee om te gaan, zijn onderzocht en opgeschreven door drie breed samengestelde onderzoeksgroepen, waarin overheden, kennisinstellingen en bedrijven de krachten hebben gebundeld.

  • Het eerste consortium hield zich bezig met de denkrichting ‘beschermen’. Hierin wordt voortgebouwd op deels al bekende maatregelen, zoals bescherming door keringen en zandsuppleties, rivierarmen afsluiten en overtollig water afvoeren met pompen.
  • Een tweede groep focuste op de denkrichting ‘zeewaarts’. Daarin wordt ruimte op zee benut om toekomstige knelpunten op te lossen, zoals de opvang van piekafvoeren vanuit rivieren.
  • De derde denkrichting was ‘meebewegen’. Daarin worden landgebruik en bebouwing aangepast en krijgt water meer ruimte.

Nu al rekening houden met toekomstige aanpak

Uit deze drie denkrichtingen zijn allerlei opties gekomen om Nederland in de toekomst veilig te houden. Er zijn genoeg mogelijkheden om met zeespiegelstijging om te gaan, maar dit vergt op termijn grote ruimtelijke keuzes. En welke keuzes ook gemaakt worden, ze zullen geld, ruimte en tijd kosten, zeggen het ministerie en de Deltacommissaris.
Het reken- en tekenwerk wordt de komende jaren verder uitgewerkt. Zo wordt gekeken welke gevolgen de ruimtelijke keuzes hebben op andere terreinen dan waterveiligheid, zoals landbouw, waterkwaliteit, scheepvaart en natuur. Ook komt er vervolgonderzoek naar de ruimte die nu al moet worden gereserveerd om de deur voor toekomstige maatregelen open te houden.

(*)
Het onderzoek maakt deel uit van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. De zeespiegel stijgt en door klimaatverandering versnelt deze stijging de laatste decennia. Nog onzeker is hoe deze versnelde stijging in de toekomst gaat verlopen. Dit kan op termijn grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid en bewoonbaarheid van ons land. In het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, dat in 2019 is gestart door de minister van Infrastructuur en de Deltacommissaris, bundelen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties hun krachten. Ze onderzoeken wat de mogelijke gevolgen van de zeespiegelstijging zijn voor ons land en ze verkennen maatregelen die ons voorbereiden op de gevolgen.

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten