Gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen -eerstelijnszorg wordt vernieuwd en versterkt in Nederland
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto Rohvannyn Shaw via Pixabay

‘De eerstelijnszorg toegankelijk houden voor de mensen die dat nodig hebben en bijdragen aan gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen.’ Dát is het doel van de visie ‘eerstelijnszorg 2030’ die onlangs is opgesteld voor en door partijen ‘uit het veld’ (*). Met de visie nemen de ‘veldpartijen’ van de eerstelijnszorg samen de verantwoordelijkheid om de toegankelijkheid en continuïteit te waarborgen. Door krachtige samenwerking wordt de organisatie van de eerstelijnszorg vernieuwd en versterkt. Zo zal ook de eerstelijnszorg in 2030 gebaseerd zijn op de principes van passende zorg, waarbij beschikbare capaciteit en middelen op de beste manier worden ingezet. Nu de visie is vastgesteld, wordt gestart met de uitvoering.
Met éerstelijnszorg’ wordt bedoeld de zorg waar mensen zonder verwijzing naar toe kunnen gaan. Dit kan behandeling zijn door de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, apotheker, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige.


Wat verandert de visie concreet?

  • We verminderen de ongewenste druk op de eerstelijnszorg.
  • Patiënten worden beter voorbereid op en toegeleid naar de eerste lijn.
  • We bieden passende eerstelijnszorg met focus op gezondheid en kwaliteit van leven, waar van meerwaarde digitaal ondersteund.
  • We benutten de capaciteit binnen de eerstelijnszorg beter en organiseren taken waar nodig anders.
  • We realiseren hechte samenwerking tussen professionals in wijken/dorpen, zodat er proactief kan worden ingespeeld op gezondheidsproblemen en knelpunten in de wijk.
  • We zorgen voor goede aanspreekbaarheid van de eerstelijnszorg in de regio.
  • We verbeteren de samenwerking met het sociaal domein, de tweede- en derdelijnszorg, en langdurige zorg.
  • We realiseren een 24/7 infrastructuur voor de eerstelijnszorg voor crisissituaties.

(*)
De partijen ‘uit het veld’ zijn: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ondersteund door alle andere ministeries, de Patiëntenfederatie, Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlands Huisartsen Genootschap, InEen, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, ZorgthuisNL, Apothekersorganisatie KNMP, Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie, Paramedisch Platform Nederland, Verenso, NVAVG, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), SWN, Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland, ZonMw, Federatie Medisch Specialisten, Nederlandse GGZ, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zelfstandige klinieken Nederland en VWS.

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten