Uitstoot broeikasgassen 6 procent lager in 2023
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto Gerd Altmann via Pixabay

In 2023 was de uitstoot van broeikasgassen 6 procent lager dan in 2022. Dit komt vooral doordat de elektriciteitssector 22 procent minder CO2 heeft uitgestoten. Er is minder elektriciteit geproduceerd op basis van steenkool en aardgas. Dit melden het CBS en RIVM/Emissieregistratie op basis van de voorlopige kwartaalcijfers over de uitstoot van broeikasgassen volgens de richtlijnen van de IPCC. De uitstoot van broeikasgassen lag vorig jaar 34 procent onder het niveau van 1990. In de klimaatwet is de doelstelling vastgelegd dat de reductie in 2030 moet uitkomen op 55 procent. IPCC staat voor ‘Intergovernmental Panel on Climate Change’ ofwel in het Nederlands de ‘Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering’. Het is een organisatie van de Verenigde Naties om de risico’s van klimaatverandering te evalueren.

Elektriciteit

De broeikasgasemissies in de elektriciteitssector waren vorig jaar 22 procent lager dan in 2022. Doordat er meer elektriciteit met wind- en zonne-energie is opgewekt, is er minder elektriciteit met kolen en aardgas geproduceerd. Door de forse emissiedaling daalde ook het aandeel van de elektriciteitssector in de totale broeikasgasemissie van 19 procent in van 2022 naar 16 procent in 2023.

Gebouwde omgeving

Bij de sector ‘gebouwde omgeving’ gaat het om de broeikasgasuitstoot door huishoudens en de dienstensector, exclusief de uitstoot die gerelateerd is aan verkeer en vervoer (deze zit in sector mobiliteit).

In 2023 heeft de ‘gebouwde omgeving’ 10 procent minder broeikasgassen uitgestoten dan een jaar eerder. Dat komt door een lager aardgasverbruik. De winters van 2023 en 2022 waren qua temperatuur vergelijkbaar, maar de aardgasprijs voor huishoudens was met name in het eerste half jaar van 2023 nog relatief hoog. Het aandeel van de gebouwde omgeving in de uitstoot van broeikasgassen was vorig jaar 12 procent.

Industrie

De uitstoot van broeikasgassen door de industrie was 3 procent lager dan in 2022. De industrie gebruikte 21 procent minder kolen en 4 procent minder aardgas, maar meer aardoliegrondstoffen en producten. De industrie had, met 32 procent, het grootste aandeel in de totale emissies van broeikasgassen. Het overgrote deel hiervan betrof CO2.

Landbouw

In 2023 was de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw 2 procent hoger. Dit komt doordat tuinders meer gebruik hebben gemaakt van hun warmtekrachtinstallaties op basis van aardgas. Het grootste deel van de emissies door de landbouw betreft echter methaan en lachgas uit vee en land. De uitstoot daarvan bleef vrijwel onveranderd.

Mobiliteit

De mobiliteitssector stootte ook 2 procent meer broeikassen uit, vooral omdat het verbruik van benzine steeg. De emissies van de mobiliteitssector maakten 20 procent van het totaal uit in 2023.

Nederlandse economie

In 2023 is door alle Nederlandse economische activiteiten 5,5 procent minder CO2 uitgestoten dan in 2022. Het bruto binnenlands product bleef echter nagenoeg gelijk in 2023. Gecorrigeerd voor het weerseffect was de CO2-uitstoot 4,7 procent lager. De daling van de emissies door de Nederlandse economie komt vooral doordat elektriciteitsbedrijven minder steenkool, biomassa en aardgas hebben verbruikt. Daarnaast waren de emissies van de huishoudens en de overige dienstverlening lager door het kleinere aardgasverbruik. Wel verbruikten huishoudens meer benzine.
De CO2-uitstoot door het cluster delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid was in 2023 ook lager dan in 2022. In de chemische en de basismetaalindustrie waren de emissies lager, terwijl de aardolie-industrie meer CO2 heeft uitgestoten.

Transport

De transportsector stootte echter meer CO2 uit in 2023. Dit komt vooral doordat de luchtvaart ruim 9 procent meer CO2 heeft uitgestoten dan in 2022. Ook de binnenvaart heeft meer uitgestoten dan in 2022. De emissies van het wegtransport en de zeevaart daarentegen waren lager dan een jaar eerder.

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten