Doorbraak in de bouwsector: Wetenschappers ontwikkelen klimaatvriendelijke beton

Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge hebben een revolutionaire methode ontwikkeld om beton met zeer lage emissies op grote schaal te produceren. Deze innovatie maakt gebruik van elektrisch aangedreven boogovens, normaal ingezet voor staalrecycling, om cement te recyclen – het meest CO2-intensieve bestanddeel van beton. Door gebruikt cement als vervanger voor kalkflux in staalrecycling te […]

Zeewieren blijken kampioen CO2-opslag

Zeewieren blijken de absolute toppers als het aankomt op de opslag van CO2 in oceanen. Onderzoek in Nature stelt dat ze elk jaar 56 miljoen ton koolstof transporteren naar grote diepte in de oceaan. Een internationaal team wetenschappers, onder leiding van het Noorse Instituut voor Marien Onderzoek en de Universiteit van West-Australië, boog zich over de zogeheten […]

Meer dan 200 volwassenen doen hun eerste klimaatexamen

Voor bijna 200.000 middelbare scholieren is de maand mei examenmaand, een belangrijk moment in hun leven dus. Het onderwerp waar ze tijdens hun leven sowieso mee te maken krijgen, werd dit jaar voor het eerst geëxamineerd, namelijk klimaatverandering. Bij dit examen waren de rollen echter omgedraaid: in de examenbankjes zaten volwassenen en de surveillance werd […]

Fokker ontwikkelt waterstofvliegtuig met 150 zitplaatsen dat 2500 kilometer kan vliegen

Het Nederlandse Fokker Next Gen ontwikkelt een narrowbody-vliegtuig met 120 tot 150 zitplaatsen, dat wordt aangedreven door verbranding van vloeibare waterstof. Het zou een bereik tot 2.500 km moeten krijgen. De ingebruikname is voorzien in 2035. Een narrow-body of smalrompvliegtuig is een vliegtuig met één gangpad en twee rijen stoelen van twee of drie stoelen per […]

Uitstoot broeikasgassen 6 procent lager in 2023

In 2023 was de uitstoot van broeikasgassen 6 procent lager dan in 2022. Dit komt vooral doordat de elektriciteitssector 22 procent minder CO2 heeft uitgestoten. Er is minder elektriciteit geproduceerd op basis van steenkool en aardgas. Dit melden het CBS en RIVM/Emissieregistratie op basis van de voorlopige kwartaalcijfers over de uitstoot van broeikasgassen volgens de […]

Vlaamse expertise onder de Marokkaanse zon: akkoord over samenwerking rond groene economie

Vlaanderen en Marokko gaan samenwerken rond de uitbouw van groene jobs in schone energie, duurzaam afval- en waterbeheer. Daartoe werd een gezamenlijk vijfjarenplan ondertekend. Vlaanderen maakt een budget vrij van 25 miljoen euro. Midden 2021 kwamen beide landen al overeen om een samenwerking op te starten. Marokko is namelijk actief op zoek naar internationale partnerschappen […]

Meer blauw en groen in de straat: europese steden wapenen zich tegen klimaatverandering

Europese steden grijpen steeds vaker naar natuurlijke oplossingen om zich te wapenen tegen de klimaatverandering, zegt het Europese Milieuagentschap (EEA). Negen op de tien stadsbesturen zetten in op bomen, groendaken en waterpartijen als buffer tegen overstromingen en hitte. De meeste Europeanen leven in steden, waar de gevolgen van de klimaatverandering steeds nadrukkelijker aanwezig zijn. Investeren […]

Groeningepark Kortrijk mooiste publieke ruimte van Vlaanderen

Kortrijk won met de omvorming van een grote geasfalteerde parking naar een groen buurtpark de Prijs Publieke Ruimte in de categorie ‘stedelijke projecten’. Het Groeningepark in Kortrijk springt in het oog door zijn spectaculaire parkeerinperking en het creëren van een levendige groene ruimte voor alle leeftijden. De symbiose tussen verschillende generaties, met de nabijheid van […]

Schone energie gaf economie in 2023 een flinke duw in de rug

Groene elektriciteit heeft de wereldeconomie in 2023 een boost van 10 procent gegeven, door de investeringen in de productie van schone energie en de verkoop van elektrische auto’s. Dat zeggen analisten van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Groene energie wordt zodanig belangrijk voor het mondiale energiesysteem dat de IEA-analisten spreken van een opkomende “schone energie-economie”. Vier […]

Nederland hoeft niet bang te zijn voor natte voeten door stijging van de zeespiegel

Nederland hoeft niet bang te zijn voor een stijgende zeespiegel veroorzaakt door de opwarming van de aarde. Er zijn allerlei manieren om ons ook in de verre toekomst veilig te houden voor overstromingen, stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Want er zijn mogelijkheden om verhoogd of drijvend te bouwen, een extra ringdijk om de […]

’s Werelds eerste volledig elektrische asfaltspreidmachine om emissieloos wegen te bouwen

Met de ingebruikname van een volledig elektrische asfaltspreidmachine, elektrische wals en elektrische kleefwagen versnelt Heijmans de transitie naar emissieloos (wegen)bouwen. Heijmans heeft het asfaltmaterieel voor het eerst in gebruik genomen bij de asfaltvervanging van de brug op het einde van de Amsteldijk in het Amstelpark in Amsterdam. De asfaltspreidmachine is in zijn soort ‘s werelds […]

Brusselse uitstoot van broeikasgassen met 27 procent gedaald sinds 2005

De uitstoot van broeikasgassen is in het Brussels Gewest met 27 procent gedaald tegenover 2005. Dat blijkt uit de cijfers van de Europese Unie. Volgens Brussels minister van Klimaattransitie Alain Maron (Ecolo) is de dalende trend mee te danken aan het gevoerde beleid, met name op het vlak van mobiliteit. De Ecolo-minister maakt zich sterk dat […]

Het wereldwijde verbrande oppervlak door bosbranden is de afgelopen 18 jaar met 25% afgenomen

Recente observaties en statistieken tonen een opmerkelijke trend: wereldwijd is het jaarlijks verbrande oppervlakte door bosbranden de afgelopen decennia afgenomen. Uit gegevens van het Global Wildfire Information System blijkt dat sinds de vroege jaren 2000 de jaarlijkse omvang van door bosbranden getroffen land opmerkelijk is gedaald. Deze daling is vooral zichtbaar in struikgewassen, graslanden en […]

TREES plantte al 340 miljoen bomen in negen Afrikaanse landen

Een baanbrekend project in Afrika brengt een golf van verandering teweeg door boeren te overtuigen om biodiverse boomgaarden te planten. Deze tuinen voeden niet alleen families, maar beschermen ook de bodem en vergroten de boombedekking. Het project, bekend als Trees for the Future (TREES), krijgt erkenning van het United Nations Environment Programme (UNEP), dat het […]

Meer mensen geven om klimaatverandering dan je denkt

Over de hele wereld is de steun voor klimaatactie sterker dan vaak wordt gedacht, onthult recent onderzoek. Een “waarnemingskloof” doet ons geloven dat we alleen staan in onze zorgen over het klimaat, terwijl in werkelijkheid de meerderheid van de mensen over de hele wereld, ongeacht politieke voorkeur, actie tegen klimaatverandering ondersteunt. Deze collectieve bezorgdheid vertaalt […]

AI-tool van Google kan overstromingen week op voorhand voorspellen

Google heeft een AI-model ontwikkeld dat overstromingen in tachtig landen met grote betrouwbaarheid voorspelt, en dat dagen op voorhand. In regio’s zonder conventionele waarschuwingssystemen kan de tool duizenden levens redden. Overstromingen treffen elk jaar een op de vijf mensen wereldwijd en veroorzaken meer dan 50 miljard dollar aan schade. Vroege waarschuwingssystemen kunnen levens redden, maar […]

Prijskloof tussen groene scheepsbrandstof en diesel verdwijnt in 2035

Duurzame scheepsbrandstoffen zouden al in 2035 een vergelijkbare kostprijs kunnen bereiken als fossiele brandstoffen. Dat zegt een nieuw rapport dat is vrijgegeven door technologiegroep Wärtsilä. Het rapport ‘Sustainable fuels for shipping by 2050 – the 3 key elements of success’, voorspelt dat onder meer de Europese emissiehandel (EU ETS), een belangrijke pijler van het Europese klimaatbeleid, […]

Bomen temperen klimaatopwarming in oostelijk deel VS, blijkt uit onderzoek

In het oostelijke deel van de Verenigde Staten leveren bomen een opmerkelijke bijdrage aan het tegengaan van de klimaatopwarming. Dit fenomeen, dat recentelijk aan het licht kwam dankzij grondig onderzoek, wijst op een aanzienlijke afvlakking, of zelfs afkoeling, van de temperaturen in bepaalde regio’s, ondanks de algemene trend van opwarming wereldwijd. De sleutel tot deze […]

Eerste hittebestendige straat van Mechelen

De Paardenkerkhofstraat in Mechelen wordt de eerste hittebestendige straat van Mechelen. Door de straat te ontharden en veel bomen te plaatsen, zal de straat de steeds heter wordende zomers en de lange natte periodes beter kunnen verdragen. “We willen met deze heraanleg opnieuw koelte, schaduw en ruimte voor ontmoeting in deze straat krijgen”, zegt Patrick […]

Europese luchtkwaliteit aanzienlijk beter

De Europese luchtkwaliteit is er in de voorbije twee decennia duidelijk op vooruitgegaan, blijkt uit onderzoek in Nature. Het Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) liet artificiële intelligentie los op de Europese meetgegevens van 2003 tot 2019, voor de concentraties fijnstof, stikstof en ozon. Het onderzoeksteam analyseerde zo meer dan 1.400 regio’s in 35 landen, samen […]

Nederland bouwt satellieten die uitstoot van specifieke centrales of fabrieken opsporen

Nederland start met de bouw van satellieten die erg precies kunnen detecteren op welke plaatsen ter wereld CO2 en methaan vrijkomen. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft groen licht gegeven voor de bouw van de satellieten. Het zogenoemde Tango-systeem bestaat uit twee satellieten die achter elkaar aan vliegen en de uitstoot van methaan, CO2 en stikstofdioxide […]

Spionagefoto‘s uit koude oorlog bevatten schat aan klimaatdata

Oude spionagefoto’s bevatten een schat aan informatie voor de klimaatwetenschap. De vrijgegeven beelden gaan terug tot de jaren 1960 en bestrijken zowat het hele aardoppervlak. Een enorm aantal spionagefoto’s uit de Koude Oorlog is al jaren geleden vrijgegeven. De beelden zijn inmiddels al gebruikt voor heel andere doeleinden, waaronder archeologie. Ook voor de klimaatwetenschap kunnen […]

Natuurherstel vanuit een helikopter

Limburg gaat vanuit een helikopter steenmeel uitstrooien boven 250 hectaren bossen om de bosbodem te verbeteren. Het gaat over droge zandgronden in de Maasduinen en de Boshuizerbergen. Daar zorgen verzuring, verdroging en klimaatverandering voor minder vitale bossen. Steenmeel voegt mineralen toe aan de bosbodem zodat herstel kan optreden. Het werk wordt uitgevoerd door het Limburgs […]

Google gaat vanuit ruimte mee zoeken naar lekken van broeikasgas methaan

Google stapt met milieuorganisatie Environmental Defense Fund in een ambitieus project om methaanlekken wereldwijd op te sporen. Met behulp van de satelliet MethaneSAT, die volgende maand de ruimte in gaat, zullen ze satellietbeelden en geavanceerde AI-technologie inzetten om de bronnen van methaanuitstoot – een krachtig broeikasgas – nauwkeurig te identificeren. Deze innovatieve aanpak belooft een […]

Nederlandse klimaatcamera in satelliet onderzoekt in de ruimte het klimaat

Sinds enkele dagen draait een satelliet met een belangrijk Nederlands onderdeel in een baan om de aarde om klimaatonderzoek te doen. Specifiek zal worden gezocht naar de invloed van kleine stofdeeltjes (aerosolen) op de opwarming van de aarde.  Directeur van het KNMI en klimaatwetenschapper Maarten van Aalst: “We weten niet precies wat de invloed is […]

Mangroven nemen dubbel zoveel co2 op als gedacht

Mangroven en zoutmoerassen blijken nog grotere klimaatkampioenen dan we dachten. Nieuw onderzoek van de Universiteit van Göteborg stelt dat ze misschien zelfs dubbel zo doeltreffend zijn in het opslaan van CO2. Natuurlijke habitats die regelmatig overstromen door de getijdenwerking, zoals mangroven en zoutmoerassen, halen grote hoeveelheden CO2 uit de lucht. Het broeikasgas wordt opgeslagen in de […]

Techniek van oude Romeinen kan onze wijnbouw beschermen tegen klimaatopwarming

Oude Romeinse wijnbouwtechnieken bieden een duurzame oplossing voor hedendaagse klimaatuitdagingen in de wijnproductie. In een vernieuwend onderzoek belicht archeoloog Dimitri Van Limbergen hoe oude Romeinse wijnbouwtechnieken, zoals het ‘arbustumsysteem’ waarbij wijnranken aan bomen groeien, moderne wijnmakers kunnen helpen in de strijd tegen klimaatverandering. Deze methode biedt een natuurlijke bescherming tegen hogere temperaturen en bevordert een […]

Samenwerking en afspraken in de bouwsector over circulair slopen van gebouwen

37 Partijen in Noord-Holland gaan de circulariteit in de bouwsector verbeteren. Zij ondertekenden de ‘Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen Noord-Holland Noord’, een initiatief van de provincie Noord-Holland en Circulair Westfriesland. Hierin staan gezamenlijke afspraken over het circulair slopen van gebouwen. Circulair slopen is het zodanig slopen, ontmantelen, demonteren en remonteren, dat de vrijkomende grondstoffen weer in […]

Europese stroom in één jaar 20 procent groener

Een nooit eerder geziene daling van het Europese gas- en steenkoolverbruik vorig jaar heeft de uitstoot van de energiesector met bijna een vijfde doen dalen. Wind en zon tekenen recordcijfers op. Cijfers van de Europese denktank Ember wijzen op een “historische” daling van het gebruik van fossiele brandstoffen door de Europese energiesector. Het steenkoolverbruik tuimelde met […]

Transparantie over de inzet van ruim 600 sensoren die grote hoeveelheid data opleveren

Vijfentwintig sensoren langs de N69 bij Valkenswaard die automobilisten waarschuwen voor overstekend wild, een luchtmeetstation bij het vliegveld in Woensdrecht dat luchtkwaliteit scherp in de gaten houdt en enkele lussen in de Gestelseweg in Den Bosch die voor de verkeersveiligheid het weggebruik in de gaten houden. Ze staan samen met ruim 600 andere meetpunten in […]

Hogesnelheidslijn Leuven-Luik binnenkort gevoed door een enorm zonnepanelenpark

Zonne-energie die treinen rechtstreeks van energie voorziet… een primeur in Wallonië na een eerdere site in Vlaanderen. Het zonnepanelenpark van Avernas, gelegen op een terrein naast de hogesnelheidslijn Leuven-Luik, zou binnen 1 jaar in gebruik moeten zijn. Het park zal meer dan 3.800 panelen tellen en genoeg energie produceren om elke week meer dan 450 […]

Koffiegruis maakt beton sterker en duurzamer

Australisch onderzoek toont aan dat beton sterker én duurzamer gemaakt kan worden door toevoeging van koffiegruis. Dit innovatieve gebruik van een alledaags afvalproduct biedt niet alleen voordelen voor de bouwsector maar draagt ook bij aan de bescherming van onze planeet. Didier Snoeck, betononderzoeker aan de ULB, legt uit dat deze methode niet alleen het materiaal […]

Bureau Cnockaert versterkt Goed Nieuws

Vanaf 1 januari 2024 is Goed Nieuws gestart met een formule voor bedrijfspartners. Bedrijven kunnen gouden, zilveren of bronzen partner worden. Hierbij zoeken we bedrijfspartners waarvan we menen dat ze passen binnen de positieve filosofie van Goed Nieuws. De eerste kandidaat-bedrijfspartner die we contacteerden was Bureau Cnockaert dat stedelijke landschappen wil vergroenen, verblauwen en verbinden. […]

Milieu- en gezondheidskosten van Europese industrie met 33% gedaald

 Uit de analyse van Europees Milieuagentschap (EMA) blijkt dat de totale milieu- en gezondheidskosten van de Europese industrie tussen 2012 en 2021 met een derde (- 33 procent) zijn gedaald. Die daling is vooral te danken aan de energiesector van de EU, goed voor 80 procent van de vermindering in kostprijs. Dat is met name door […]

Ontdekking nieuwe keizerspinguïnkolonies brengt hoop op Antarctica

Wetenschappers hebben op Antarctica vier nieuwe kolonies keizerspinguïns ontdekt, wat het totaal op 66 brengt. Deze ontdekking, gemaakt dankzij satellietbeelden, biedt een lichtpunt in de strijd tegen klimaatverandering. Ondanks de afname van zee-ijs, wat een bedreiging vormt voor deze majestueuze vogels, tonen deze nieuwe kolonies aan dat de keizerspinguïns zich aanpassen en nieuwe leefgebieden vinden. […]

Europa bereikt akkoord over vergroening vrachtwagens

Europese lidstaten en het parlement hebben een akkoord bereikt over uitstootnormen voor vrachtwagens op diesel. Die worden tegen 2040 zo streng dat er waarschijnlijk nauwelijks nog nieuwe dieseltrucks op de markt zullen komen. Vrachtwagens zijn na personenwagens de tweede grootste transportvervuiler in Europa, en er werd al maanden onderhandeld tussen het Europees Parlement en de […]

Nepal heeft op 30 jaar tijd dubbel zoveel bossen

In 1993 onderging Nepal een belangrijke verandering in het beheer van haar bossen, en deze beslissing heeft niet alleen de natuur, maar ook het leven van de lokale bevolking ten goede veranderd. Keerpunt in bosbeheer In 1993 besloot de Nepalese overheid een cruciale wet over bosbeheer te herzien. Sindsdien hebben lokale gemeenschappen de verantwoordelijkheid gekregen […]

Afspraken over CO2- en stikstofuitstoot en ontwikkeling waterstofmarkt tussen overheid en Air Liquide

Het internationaal opererende bedrijf Air Liquide wil de komende jaren fors de CO2-uitstoot verminderen in Nederland. Het heeft hiervoor een intentieverklaring getekend met het Rijk en de provincie. Het bedrijf, marktleider in gassen, technologieën en diensten voor industrie en gezondheidszorg, heeft verschillende duurzaamheidsdoelen voor Nederland opgesteld waarbij het zich richt op de vermindering van CO2-uitstoot, […]

Hoe de Europese koningen en koninginnen zich inzetten voor het klimaat

De klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Het is een probleem dat iedereen aangaat, ook de koningen en koninginnen van Europa. Sommige van hen gebruiken hun invloed om mensen bewust te maken van de schade die de vervuiling aanricht en om actie te vragen om de natuur te beschermen. Koning Frederik […]

Schone energie groeit sneller dan ooit

Vorig jaar kwam er wereldwijd de helft meer hernieuwbare energie bij, vergeleken met 2022. Ook de volgende vijf jaar zullen een recordgroei optekenen. Dat biedt hoop om de klimaatdoelen alsnog te halen, zegt het Internationaal Energieagentschap. In 2023 werd wereldwijd bijna 510 gigawatt aan nieuwe energiecapaciteit toegevoegd, met zonnepanelen als grootste slokop. China is absolute […]

Provincies zien een belangrijke rol als waterstofhotspot aan de Noordzee

Zes Nederlandse provincies bundelen hun krachten om een vooraanstaande rol te spelen als waterstofhotspot. Het gaat over de provincies Zeeland, Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland en Zuid-Holland, die als waterstofcorridor aan de Noordzee een belangrijke bijdrage willen en kunnen leveren aan de doelstelling dat Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent van de wereld wil zijn. […]

Tomatenplanten rantsoeneren zelf water tijdens periodes van droogte

Tomatenplanten produceren suberine in de wortels, een stof die hen in staat stelt om zelf water te rantsoeneren tijdens periodes van droogte. Onderzoekers willen nu nagaan of deze stof nog beter kan worden ingezet om planten bestand te maken tegen de droogte in sommige delen van de wereld. Ook al klinkt het in onze contreien […]

Brussels Airport moedigt het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen aan

Een jaar geleden kon Brussels Airport de eerste levering van duurzame vliegtuigbrandstoffen op de luchthaven, via de NAVO-pijpleiding, aankondigen. De prijs van SAF blijft echter hoog waardoor het gebruik bij de luchtvaartmaatschappijen wordt afgeremd.   Om de duurzame ontwikkeling van de luchtvaartsector te versnellen en het gebruik van duurzame brandstof aan te moedigen, zal Brussels […]

Luchtkwaliteit was dit jaar bijzonder goed

De luchtkwaliteit in België was dit jaar bijzonder goed. Dat blijkt uit cijfers van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL). We hebben de goede cijfers te danken aan een dalende trend van uitstoot die al verschillende jaren bezig is, in combinatie met weersomstandigheden die goed meevielen. Zo meldt VRTNWS

9 doorbraken voor klimaat en natuur in 2023 die je misschien hebt gemist

Dit jaar zijn er opmerkelijke stappen vooruit gezet in de aanpak van de natuur- en klimaatcrisis. Zo meldt de BBC. 1. Een enorme boost voor schone energie In de Verenigde Staten heeft de groene energietransitie een enorme impuls gekregen van de Inflation Reduction Act, aangenomen in 2022. Deze wet omvat $369 miljard aan maatregelen om […]

Deense “methaanschrobber”: binnenkort in alle varkensstallen?

Deense onderzoekers hebben een prototype ontwikkeld van een reactor dat methaan uit de lucht haalt met behulp van licht en chloor. Het zou de uitstoot van koeien- en varkensstallen gevoelig naar beneden kunnen halen. Methaan is jarenlang het vergeten broertje van CO2 geweest in het klimaatdebat, maar is op korte termijn tientallen keren krachtiger als […]

Zout- en chemiebedrijf neemt maatregelen om CO2-uitstoot extra en sneller te verminderen

Het demissionair kabinet heeft een belangrijke mijlpaal bereikt in het extra en sneller verminderen van CO2-uitstoot door een ‘Joint Letter of Intent’ te tekenen met zout- en chemiebedrijf Nobian. Het is de eerste keer dat de overheid en een bedrijf een dergelijke overeenkomst sluiten. Hierin leggen Rijk, provincies en Nobian de concrete uitwerking van de […]