Het aantal doden door rampen is gedaald

De afgelopen eeuw heeft de mensheid enorme stappen gezet in het verminderen van de sterfte door natuurrampen. Deze positieve evolutie is te danken aan verbeterde technologieën, efficiëntere waarschuwingssystemen, en toenemende wereldwijde samenwerking. Dramatische daling in doden In 1970 stierven meer dan 300.000 mensen toen een zware cycloon de kust van Bangladesh trof. Vijf decennia later, […]

Keert na de wolf ook de lynx terug naar België?

In België is plaats voor 75 lynxen, blijkt uit een studie in opdracht van het Wereldnatuurfonds. Tegen 2026 wordt 100 hectare geschikt terrein klaargemaakt voor de terugkeer van de dieren. De lynx verdween honderden jaren geleden al uit België, maar recent werd hij verschillende keren gespot in de Semoisvallei. Daarom vroeg WWF aan experts van […]

Leuven opent ‘langste geveltuin van Vlaanderen’

De stad Leuven heeft vandaag ‘de langste geveltuin van Vlaanderen’ ingewijd. De nieuwe geveltuin is maar liefst 400 meter lang en er staan 22 verschillende soorten klimplanten in. Per soort krijg je informatie over de bloeiperiode, de groeisnelheid en de eventuele klimhulp die nodig is. De stad wil hiermee inwoners inspireren om zelf een geveltuin […]

Groeningepark Kortrijk mooiste publieke ruimte van Vlaanderen

Kortrijk won met de omvorming van een grote geasfalteerde parking naar een groen buurtpark de Prijs Publieke Ruimte in de categorie ‘stedelijke projecten’. Het Groeningepark in Kortrijk springt in het oog door zijn spectaculaire parkeerinperking en het creëren van een levendige groene ruimte voor alle leeftijden. De symbiose tussen verschillende generaties, met de nabijheid van […]

Nu ook bewezen: natuurbescherming geeft boost aan biodiversiteit

Werkt natuurbehoud? Grootschalig onderzoek in Science suggereert van wel. Een wereldwijde analyse van honderden bestaande onderzoeksresultaten toont aan dat natuurbehoud de soortenrijkdom bevordert of op z’n minst de achteruitgang ervan vertraagt. Wetenschappers van milieuorganisatie Rewild en de universiteit van Oxford hebben tien jaar lang alle bestaande literatuur herbekeken en 665 praktijktests van projecten rond natuurbehoud […]

Hoe diverser de natuur, hoe beter voor je mentale gezondheid

Wandelen of sporten in een omgeving met veel verschillende planten, bomen en uitzichten is tot acht uur langer heilzaam voor de geest dan een uitstap in minder diverse natuur. Dat blijkt uit onderzoek in het gezaghebbende vakblad Nature. Voor dit onderzoek ondernamen tweeduizend deelnemers tussen 2018 en 2023 regelmatig een uitstapje naar het bos, de bergen […]

Griekenland verbiedt bodemsleepnetten in beschermde wateren

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft dinsdag een verbod aangekondigd op bodemsleepnetten in beschermde mariene gebieden. Griekenland is het eerste Europese land dat de schadelijke vispraktijk aan banden legt.  Tegen 2026 al mogen in Griekenland geen bodemsleepnetten meer gebruikt worden in de drie nationale mariene parken, en in 2030 geldt dat voor all beschermde oceaangebieden. […]

Europa verwijdert recordaantal oude dammen en laat rivieren weer stromen

Vorig jaar verwijderden Europese landen bijna vijfhonderd barrières uit rivieren. “Een record”, stelt het vandaag verschenen rapport van Dam Removal Europe. In totaal werden in 2023 487 dammen in vijftien Europese landen weggehaald waardoor 4300 kilometer aan rivieren terug met elkaar aansluiten. Dat geeft een boost aan het herstel van ecosystemen, stelt Dam Removal Europe […]

Gratis bijvriendelijk bloemenzaad

Stad Leuven verdeelt vanaf maandag 15 april bloemenzaadjes die de provincie Vlaams-Brabant gratis ter beschikking stelt. Met de bloemenzaadactie geven de provincie en de stad de Leuvenaars de kans om actief bij te dragen aan een grotere bijenpopulatie. “Wij kunnen bijen helpen door ook in een stedelijke omgeving voor voldoende bloemen te zorgen. Je kan […]

FSC-certificering tropische bossen pakt goed uit voor gorilla’s en olifanten

In bossen waar hout op verantwoorde wijze wordt geoogst leven veel meer grote bedreigde zoogdieren dan in bossen zonder certificering. Dat blijkt uit onderzoek van Universiteit Utrecht op initiatief van het Wereld Natuur Fonds (WWF). In FSC-gecertificeerde bossen in Gabon en de DR Congo leven 2,7 keer meer grote zoogdieren zoals luipaarden, gorilla’s en olifanten […]

Het wereldwijde verbrande oppervlak door bosbranden is de afgelopen 18 jaar met 25% afgenomen

Recente observaties en statistieken tonen een opmerkelijke trend: wereldwijd is het jaarlijks verbrande oppervlakte door bosbranden de afgelopen decennia afgenomen. Uit gegevens van het Global Wildfire Information System blijkt dat sinds de vroege jaren 2000 de jaarlijkse omvang van door bosbranden getroffen land opmerkelijk is gedaald. Deze daling is vooral zichtbaar in struikgewassen, graslanden en […]

De terugkeer van de bever in Wallonië

Na eeuwen van afwezigheid maakt de bever zijn comeback in Wallonië, een ontwikkeling die natuurliefhebbers en ecologen toejuichen. Langs de oevers van de Schelde, waar dit dier in de 19e eeuw uitstierf door jacht voor zijn pels en castoreum, gebruikt in parfumerie, wordt de bever weer gespot. Dankzij herintroductie-initiatieven in België en naburige landen vindt […]

TREES plantte al 340 miljoen bomen in negen Afrikaanse landen

Een baanbrekend project in Afrika brengt een golf van verandering teweeg door boeren te overtuigen om biodiverse boomgaarden te planten. Deze tuinen voeden niet alleen families, maar beschermen ook de bodem en vergroten de boombedekking. Het project, bekend als Trees for the Future (TREES), krijgt erkenning van het United Nations Environment Programme (UNEP), dat het […]

UNESCO erkent gebied tussen Gent en Nederland als landschappelijk erfgoed

Het mondingsgebied van de Schelde tussen Gent en de Westerschelde in Nederland heeft een wereldwijde erkenning gekregen van de UNESCO als landschappelijk erfgoed. Met de erkenning maken steden en gemeenten in het gebied meer kans op subsidies voor projecten rond toerisme of natuurbeheer. UNESCO bestempelt de geologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het Schelde-estuarium als […]

Bomen temperen klimaatopwarming in oostelijk deel VS, blijkt uit onderzoek

In het oostelijke deel van de Verenigde Staten leveren bomen een opmerkelijke bijdrage aan het tegengaan van de klimaatopwarming. Dit fenomeen, dat recentelijk aan het licht kwam dankzij grondig onderzoek, wijst op een aanzienlijke afvlakking, of zelfs afkoeling, van de temperaturen in bepaalde regio’s, ondanks de algemene trend van opwarming wereldwijd. De sleutel tot deze […]

Nieuwbouwwoningen kunnen de biodiversiteit in een woonwijk stimuleren

Nieuwbouwwoningen kunnen de biodiversiteit in een gebied stimuleren. Deze conclusie trekt Heijmans uit de eerste resultaten van een langer lopende monitoringstudie die ecologen van het bouwbedrijf hebben uitgevoerd in de nieuwe woonwijk Parijsch in Culemborg. Voor het eerst is op deze schaal de functionaliteit van natuurinclusieve maatregelen onderzocht in een Heijmans nieuwbouwwijk. Uit de monitoringstudie […]

Primeur in Vlaanderen: eerste coöperatief bos

Dilbeek krijgt het eerste coöperatieve bos in Vlaanderen. Het grote verschil met andere initiatieven: wie een aandeel koopt, kan niet alleen actief meehelpen maar blijft ook wettelijk mede-eigenaar van het bos. Wil je als particulier dat er meer bossen komen in Vlaanderen, dan kon je al giften doen aan projecten of natuurlijk zelf bosgrond aankopen. […]

Straat in centrum van Hasselt krijgt karrenspoor, struiken, moestuintjes en groene gevels

Hasselt transformeert de Ridderstraat tot ’tuinstraat’ met karrensporen, struiken, groene gevels en moestuintjes om het groen in de binnenstad te bevorderen. De verandering, bedoeld om de leefbaarheid te verbeteren en natuur dichter bij de bewoners te brengen, omvat de verwijdering van asfalt ten gunste van meer groene ruimtes en wordt in samenspraak met omwonenden ontworpen. […]

Bangladesh verbiedt het gevangennemen van olifanten

Het Hooggerechtshof van Bangladesh heeft beslist dat wilde olifanten niet meer mogen worden gevangengenomen. Die maatregel komt er om de dieren beter te beschermen tegen mishandeling en uitbuitingspraktijken. Dierenrechtenorganisaties reageren tevreden op de uitspraak. Zo meldt VRTNWS

Afrikaanse landen slaan handel in ezelshuiden in de ban

De leden van de Afrikaanse Unie zijn overeengekomen om de handel in ezelshuiden te verbieden. Ezels werden massaal geslacht omdat hun huiden waardevol zouden zijn voor de traditionele Chinese geneeskunde. Afgelopen zondag, op het einde van de top van de Afrikaanse Unie in Ethiopië, keurden 55 Afrikaanse staatshoofden het verbod goed, Donkey Sanctuary, een internationale […]

Dertig landen gaan vliegroute voor trekvogels beter beschermen

Op een VN-top rond natuurbehoud zijn zo’n dertig landen overeengekomen om de doorgang van trekvogels over hun grondgebied te beschermen. Op zaterdag hebben dertig landen op een VN-conferentie (COP14) over het Verdrag inzake de Bescherming van Migrerende Soorten (CMS), een initiatief aangenomen om de zogeheten Centraal-Aziatische Trekroute te beschermen. Dat is één van de negen […]

Natuurherstel vanuit een helikopter

Limburg gaat vanuit een helikopter steenmeel uitstrooien boven 250 hectaren bossen om de bosbodem te verbeteren. Het gaat over droge zandgronden in de Maasduinen en de Boshuizerbergen. Daar zorgen verzuring, verdroging en klimaatverandering voor minder vitale bossen. Steenmeel voegt mineralen toe aan de bosbodem zodat herstel kan optreden. Het werk wordt uitgevoerd door het Limburgs […]

Zadenbib voor groenliefhebbers

Zoutleeuw opent een zadenbib waar men gratis zaden van bloemen, kruiden, groenten en fruit kan halen. Gelegen in de lokale bibliotheek, biedt deze unieke voorziening bezoekers de kans om per keer twee zakjes zaden mee te nemen. Dit initiatief, een van de eerste in het Hageland, stimuleert niet alleen het groene vingers-gevoel maar moedigt ook […]

Meer bomen in Europa dan 100 jaar geleden

In vergelijking met een eeuw geleden, is het aantal bomen in Europa sterk toegenomen. Dat is vooral het geval in mediterrane landen als Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook in Oost-Europa groeiden veel bossen aan. Deze positieve verandering wordt toegeschreven aan efficiënter landgebruik en de overgang naar een economie die minder afhankelijk is van bio-energie. […]

Zeeparkduinen in De Panne gered van bebouwing voor natuurbehoud

De Vlaamse regering heeft besloten de Zeeparkduinen, een prachtig duingebied van 10 hectare in De Panne, om te vormen tot een beschermd natuurgebied. Deze beslissing maakt een einde aan de plannen voor de bouw van 250 vakantiehuisjes en een hotel, en beschermt een van de laatste grote open duinstroken aan de Belgische kust. Het initiatief, […]

Zeven diersoorten maken comeback

Bedreigde dieren zoals de reuzenpanda, tijger, Indische neushoorn, berggorilla, de zuidwestelijke zwarte neushoorn, de Europese bizon, en de bultrug, hebben een indrukwekkende comeback maken. Ooit stonden deze majestueuze wezens op de rand van uitsterven, maar dankzij wereldwijde inspanningen op het gebied van natuurbescherming en de strijd tegen stroperij, bloeien hun populaties weer op. Van de […]

Ontdekking nieuwe keizerspinguïnkolonies brengt hoop op Antarctica

Wetenschappers hebben op Antarctica vier nieuwe kolonies keizerspinguïns ontdekt, wat het totaal op 66 brengt. Deze ontdekking, gemaakt dankzij satellietbeelden, biedt een lichtpunt in de strijd tegen klimaatverandering. Ondanks de afname van zee-ijs, wat een bedreiging vormt voor deze majestueuze vogels, tonen deze nieuwe kolonies aan dat de keizerspinguïns zich aanpassen en nieuwe leefgebieden vinden. […]

Insecten doen het opvallend goed onder zonnepanelen

Grootschalige installaties met zonnepanelen kunnen een zegen zijn voor bedreigde insectenpopulaties en de biodiversiteit, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Zo kunnen ze ook de landbouw in de buurt een flinke duw in de rug geven. Hommels die zoemen van bloem tot bloem, vogels die fluiten en hoge grassen die ruisen in de wind: het is geen […]

Nepal heeft op 30 jaar tijd dubbel zoveel bossen

In 1993 onderging Nepal een belangrijke verandering in het beheer van haar bossen, en deze beslissing heeft niet alleen de natuur, maar ook het leven van de lokale bevolking ten goede veranderd. Keerpunt in bosbeheer In 1993 besloot de Nepalese overheid een cruciale wet over bosbeheer te herzien. Sindsdien hebben lokale gemeenschappen de verantwoordelijkheid gekregen […]

De VS halen de beste natuurbrandbestrijders terug: bevers

Tientallen jaren lang werden bevers als ongedierte beschouwd – ze werden meteen gevangen en afgeschoten. Nu is de houding ten opzichte van de beste ingenieurs van de natuur aan het veranderen en boeren werken eraan om ze terug te brengen. Waarom zijn bevers belangrijk? Bevers zijn knappe bouwers die dammen maken en water verspreiden over […]

Groene speelplaatsen voor 167 Vlaamse scholen

Hoe zou jij het vinden om te spelen op een speelplaats vol gras, bloemen en bomen? Dat is binnenkort de realiteit voor 167 Vlaamse scholen. Zij krijgen geld van de overheid om hun betonnen speelplaats te veranderen in een groene oase. Waarom groene speelplaatsen? Groene speelplaatsen zijn niet alleen leuker om op te spelen, ze […]

Aantal landbouwdieren dat door wolven gedood werd, is spectaculair gedaald

Het aantal landbouwdieren dat door wolven gedood werd in Vlaanderen is spectaculair gedaald ten opzichte van 2022: min 48%. De jaar na jaar stijgende inzet op preventieve maatregelen werpt zijn vruchten af. Met de nodige aanpassingen is samenleven met wolven mogelijk zonder er schade van te ondervinden en tegelijk te genieten van deze verrijking van […]

Tomatenplanten rantsoeneren zelf water tijdens periodes van droogte

Tomatenplanten produceren suberine in de wortels, een stof die hen in staat stelt om zelf water te rantsoeneren tijdens periodes van droogte. Onderzoekers willen nu nagaan of deze stof nog beter kan worden ingezet om planten bestand te maken tegen de droogte in sommige delen van de wereld. Ook al klinkt het in onze contreien […]

“Oorlogszuchtige” mieren kunnen ontstoken wonden behandelen met eigen antibiotica

Van een Afrikaanse agressieve mierensoort was al geweten dat die zijn gewonde soortgenoten van het slagveld evacueert en verzorgt. Nu hebben wetenschappers ontdekt dat die mier ontstoken wonden kan herkennen en zelfgemaakte antibiotica kan toedienen. Matabele-mieren (Megaponera analis) zijn relatief grote mieren die veel voorkomen ten zuiden van de Sahara. Ze eten uitsluitend termieten, en […]

Mede dankzij WWF ging de natuur er in 2023 op heel wat vlakken op vooruit

1. Tijgertellingen: aantal tijgers in Bhutan en India blijft groeien Het gaat goed met de wilde tijgers in Azië! In India zijn de aantallen gestegen van 2461 (in 2018) naar 3167 (in 2023). En in Bhutan is er een stijging van 37% te zien sinds 2015.  In beide landen komt de stijging door de inspanningen […]

9 doorbraken voor klimaat en natuur in 2023 die je misschien hebt gemist

Dit jaar zijn er opmerkelijke stappen vooruit gezet in de aanpak van de natuur- en klimaatcrisis. Zo meldt de BBC. 1. Een enorme boost voor schone energie In de Verenigde Staten heeft de groene energietransitie een enorme impuls gekregen van de Inflation Reduction Act, aangenomen in 2022. Deze wet omvat $369 miljard aan maatregelen om […]

De wereld meer kleur geven: mooi voor de mens én mooi voor de natuur

Dat de bijen, vlinders en hommels het zwaar hebben door een tekort aan bloemen is ondertussen wel bekend. Maar toch schrokken Daisy de Bruijn en Geerten van Eldik uit Breda van de bijen- en vlindersterfte in de wereld. “Vlinders, bijen en hommels hebben het zwaar door een tekort aan bloemen. Daar moesten we iets aan […]

GrensPark Kempen~Broek voorgedragen als Unesco Biosfeergebied

Het Grenspark Kempen~Broek is door de Nederlandse en Vlaamse Unesco Commissies voorgedragen om genomineerd te worden als beschermd Unesco Biosfeergebied. Biosfeergebieden zijn gebieden met een speciale status waar mens en natuur samenkomen. De Unesco-erkenning is van groot belang voor het Grenspark, want het betekent dat er binnen de bestaande wetgeving en beleid nóg meer kan […]

Gent krijgt 10 fruitstraten

De stad Gent voorziet 11.000 euro voor het proefproject ‘fruitstraat’. De initiatiefnemer Colabs zal buurtbewoners in 10 straten helpen om 200 fruitbomen en -struiken te planten. Ze komen er in geveltuinen, bij appartementen en aan scholen en bedrijven. Het is de bedoeling dat alle Gentenaars er – letterlijk – de vruchten van plukken in 2025. Zo […]

Energietuinen waar zonne-energie, natuur, recreatie en educatie samenkomen

Zonneweide ’t Veen in het Noord-Limburgse dorp Griendtsveen heeft officieel het predicaat ‘Energietuin’ gekregen. Daarmee is het de eerste operationele ‘Energietuin’ van Nederland. Het energieproject op een voormalig sportterrein had al de ambitie om de opwek van duurzame energie te combineren met andere functies zoals natuur, recreatie en educatie. Met de creatie van drie groene […]

Er goede cijfers voor grondwaterpeil

De Vlaamse Milieumaatschappij meldt dat op 92% van de meetplaatsen de grondwaterstanden hoger zijn dan vorige maand, een ongebruikelijk fenomeen voor deze tijd van het jaar. De stijging is het gevolg van overvloedige regenval in de afgelopen weken. Deze trend, die vorige maand al begon, heeft zich voortgezet, waardoor op 96% van de meetplaatsen een […]

Brugge scoort met Europees project rond vergroening en ontharding

Brugge zet in op ontharden en vergroenen en dit loont. Begin deze maand werd Brugge Vlaams kampioen Tegelwippen, met in totaal 34.000 m² aan uitgebroken verharding. Deze week heeft Europa het Europees project GreenDense goedgekeurd. “Ik ben zeer trots dat we hiervoor in aanmerking komen, want dit project faciliteert de implementatie van meer groene infrastructuur […]

Scheepswrakken creëren mini-reservaten voor zeeleven

De vijftigduizend scheepswrakken voor de Britse kusten houden vissers weg en bieden zo een toevluchtsoord voor heel wat kwetsbare soorten vissen en koralen. Rond de wrakken is een pak meer zeeleven te vinden. De plekken waar de wrakken al meer dan een eeuw op de zeebodem liggen, zijn intussen vaak uitgegroeid tot locaties die vissers […]

Genk is groenste centrumstad

Genk, de groenste centrumstad van Vlaanderen, plant dit najaar nog drie hectare bomen. “Samen met de twee hectare die we in het voorjaar al plantten, komen we aan een totaal van vijf hectare”, zegt schepen van Duurzaamheid Toon Vandeurzen. Tegelijkertijd lanceert de stad een nieuw bomenbeleid. Genk is de groenste centrumstad van Vlaanderen. Het grondgebied […]

Bellengordijn beschermt bruinvissen tegen geluid windmolenparken op zee

In de afgelopen tien jaar heeft een merkwaardige uitvinding zich verspreid over de noordelijke zeeën van Europa. Het heet een groot bellengordijn, het werkt een beetje als een gigantische jacuzzi en het helpt bruinvissen beschermen tegen het enorme onderwaterlawaai dat wordt veroorzaakt door de bouw van windmolenparken. Een zeer grote, geperforeerde slang wordt op de […]

Kenia maakt van nationale boomplantdag een nationale feestdag

De Keniaanse regering heeft een verrassende nationale feestdag gemaakt van 13 november voor een landelijke boomplantdag, als onderdeel van haar ambitieuze plan om tegen 2032 15 miljard bomen te planten. Minister van Binnenlandse Zaken, Kithure Kindiki, maakte de aankondiging via een officiële mededeling op sociale media. “De regering heeft maandag 13 november 2023 uitgeroepen tot […]

Gewassen beschermen hun nakomelingen via de bodem

Zieke planten hebben een ingenieus systeem waarop ze een beroep kunnen doen als ze getroffen worden door ziekte zoals een infectie: ze beïnvloeden de bacteriën in de bodem zo, dat nakomelingen geen last van ziekteverwekkers ondervinden. De nieuwe kennis kan leiden tot minder afhankelijkheid van pesticiden. De wisselwerking tussen planten en bodemorganismen gaat verder dan […]

Planten kunnen meer CO2 absorberen dan gedacht

Nieuw onderzoek zorgt voor een sprankeltje hoop in de strijd tegen klimaatverandering: het suggereert dat planten mogelijk meer CO2 uit de lucht kunnen halen dan tot nog toe werd gedacht. Geavanceerde ecologische modelleringstechnieken bieden een optimistischer beeld van het vermogen van de planeet om CO2 te neutraliseren. “Planten nemen jaarlijks aanzienlijke hoeveelheden CO2 op, waardoor de […]

Nieuwe Europese maatregel maakt van natuurvernietiging (ecocide) een misdrijf

‘Ecocide’, de meest ernstige categorie van milieumisdrijven, wordt in de Europese Richtlijn Milieucriminaliteit erkend als een misdrijf. De Europese Unie heeft hierover een akkoord bereikt. Lidstaten moeten de richtlijn binnen twee jaar in hun eigen strafrecht opnemen.  In Nederland is de Partij voor de Dieren (PvdD) vergevorderd met een initiatiefwetsvoorstel Strafbaarstelling Ecocide. Hierin wordt het […]