Primeur in Vlaanderen: eerste coöperatief bos

Dilbeek krijgt het eerste coöperatieve bos in Vlaanderen. Het grote verschil met andere initiatieven: wie een aandeel koopt, kan niet alleen actief meehelpen maar blijft ook wettelijk mede-eigenaar van het bos. Wil je als particulier dat er meer bossen komen in Vlaanderen, dan kon je al giften doen aan projecten of natuurlijk zelf bosgrond aankopen. […]

Straat in centrum van Hasselt krijgt karrenspoor, struiken, moestuintjes en groene gevels

Hasselt transformeert de Ridderstraat tot ’tuinstraat’ met karrensporen, struiken, groene gevels en moestuintjes om het groen in de binnenstad te bevorderen. De verandering, bedoeld om de leefbaarheid te verbeteren en natuur dichter bij de bewoners te brengen, omvat de verwijdering van asfalt ten gunste van meer groene ruimtes en wordt in samenspraak met omwonenden ontworpen. […]

Bangladesh verbiedt het gevangennemen van olifanten

Het Hooggerechtshof van Bangladesh heeft beslist dat wilde olifanten niet meer mogen worden gevangengenomen. Die maatregel komt er om de dieren beter te beschermen tegen mishandeling en uitbuitingspraktijken. Dierenrechtenorganisaties reageren tevreden op de uitspraak. Zo meldt VRTNWS

Afrikaanse landen slaan handel in ezelshuiden in de ban

De leden van de Afrikaanse Unie zijn overeengekomen om de handel in ezelshuiden te verbieden. Ezels werden massaal geslacht omdat hun huiden waardevol zouden zijn voor de traditionele Chinese geneeskunde. Afgelopen zondag, op het einde van de top van de Afrikaanse Unie in Ethiopië, keurden 55 Afrikaanse staatshoofden het verbod goed, Donkey Sanctuary, een internationale […]

Dertig landen gaan vliegroute voor trekvogels beter beschermen

Op een VN-top rond natuurbehoud zijn zo’n dertig landen overeengekomen om de doorgang van trekvogels over hun grondgebied te beschermen. Op zaterdag hebben dertig landen op een VN-conferentie (COP14) over het Verdrag inzake de Bescherming van Migrerende Soorten (CMS), een initiatief aangenomen om de zogeheten Centraal-Aziatische Trekroute te beschermen. Dat is één van de negen […]

Natuurherstel vanuit een helikopter

Limburg gaat vanuit een helikopter steenmeel uitstrooien boven 250 hectaren bossen om de bosbodem te verbeteren. Het gaat over droge zandgronden in de Maasduinen en de Boshuizerbergen. Daar zorgen verzuring, verdroging en klimaatverandering voor minder vitale bossen. Steenmeel voegt mineralen toe aan de bosbodem zodat herstel kan optreden. Het werk wordt uitgevoerd door het Limburgs […]

Zadenbib voor groenliefhebbers

Zoutleeuw opent een zadenbib waar men gratis zaden van bloemen, kruiden, groenten en fruit kan halen. Gelegen in de lokale bibliotheek, biedt deze unieke voorziening bezoekers de kans om per keer twee zakjes zaden mee te nemen. Dit initiatief, een van de eerste in het Hageland, stimuleert niet alleen het groene vingers-gevoel maar moedigt ook […]

Meer bomen in Europa dan 100 jaar geleden

In vergelijking met een eeuw geleden, is het aantal bomen in Europa sterk toegenomen. Dat is vooral het geval in mediterrane landen als Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook in Oost-Europa groeiden veel bossen aan. Deze positieve verandering wordt toegeschreven aan efficiënter landgebruik en de overgang naar een economie die minder afhankelijk is van bio-energie. […]

Zeeparkduinen in De Panne gered van bebouwing voor natuurbehoud

De Vlaamse regering heeft besloten de Zeeparkduinen, een prachtig duingebied van 10 hectare in De Panne, om te vormen tot een beschermd natuurgebied. Deze beslissing maakt een einde aan de plannen voor de bouw van 250 vakantiehuisjes en een hotel, en beschermt een van de laatste grote open duinstroken aan de Belgische kust. Het initiatief, […]

Zeven diersoorten maken comeback

Bedreigde dieren zoals de reuzenpanda, tijger, Indische neushoorn, berggorilla, de zuidwestelijke zwarte neushoorn, de Europese bizon, en de bultrug, hebben een indrukwekkende comeback maken. Ooit stonden deze majestueuze wezens op de rand van uitsterven, maar dankzij wereldwijde inspanningen op het gebied van natuurbescherming en de strijd tegen stroperij, bloeien hun populaties weer op. Van de […]

Ontdekking nieuwe keizerspinguïnkolonies brengt hoop op Antarctica

Wetenschappers hebben op Antarctica vier nieuwe kolonies keizerspinguïns ontdekt, wat het totaal op 66 brengt. Deze ontdekking, gemaakt dankzij satellietbeelden, biedt een lichtpunt in de strijd tegen klimaatverandering. Ondanks de afname van zee-ijs, wat een bedreiging vormt voor deze majestueuze vogels, tonen deze nieuwe kolonies aan dat de keizerspinguïns zich aanpassen en nieuwe leefgebieden vinden. […]

Insecten doen het opvallend goed onder zonnepanelen

Grootschalige installaties met zonnepanelen kunnen een zegen zijn voor bedreigde insectenpopulaties en de biodiversiteit, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Zo kunnen ze ook de landbouw in de buurt een flinke duw in de rug geven. Hommels die zoemen van bloem tot bloem, vogels die fluiten en hoge grassen die ruisen in de wind: het is geen […]

Nepal heeft op 30 jaar tijd dubbel zoveel bossen

In 1993 onderging Nepal een belangrijke verandering in het beheer van haar bossen, en deze beslissing heeft niet alleen de natuur, maar ook het leven van de lokale bevolking ten goede veranderd. Keerpunt in bosbeheer In 1993 besloot de Nepalese overheid een cruciale wet over bosbeheer te herzien. Sindsdien hebben lokale gemeenschappen de verantwoordelijkheid gekregen […]

De VS halen de beste natuurbrandbestrijders terug: bevers

Tientallen jaren lang werden bevers als ongedierte beschouwd – ze werden meteen gevangen en afgeschoten. Nu is de houding ten opzichte van de beste ingenieurs van de natuur aan het veranderen en boeren werken eraan om ze terug te brengen. Waarom zijn bevers belangrijk? Bevers zijn knappe bouwers die dammen maken en water verspreiden over […]

Groene speelplaatsen voor 167 Vlaamse scholen

Hoe zou jij het vinden om te spelen op een speelplaats vol gras, bloemen en bomen? Dat is binnenkort de realiteit voor 167 Vlaamse scholen. Zij krijgen geld van de overheid om hun betonnen speelplaats te veranderen in een groene oase. Waarom groene speelplaatsen? Groene speelplaatsen zijn niet alleen leuker om op te spelen, ze […]

Aantal landbouwdieren dat door wolven gedood werd, is spectaculair gedaald

Het aantal landbouwdieren dat door wolven gedood werd in Vlaanderen is spectaculair gedaald ten opzichte van 2022: min 48%. De jaar na jaar stijgende inzet op preventieve maatregelen werpt zijn vruchten af. Met de nodige aanpassingen is samenleven met wolven mogelijk zonder er schade van te ondervinden en tegelijk te genieten van deze verrijking van […]

Tomatenplanten rantsoeneren zelf water tijdens periodes van droogte

Tomatenplanten produceren suberine in de wortels, een stof die hen in staat stelt om zelf water te rantsoeneren tijdens periodes van droogte. Onderzoekers willen nu nagaan of deze stof nog beter kan worden ingezet om planten bestand te maken tegen de droogte in sommige delen van de wereld. Ook al klinkt het in onze contreien […]

“Oorlogszuchtige” mieren kunnen ontstoken wonden behandelen met eigen antibiotica

Van een Afrikaanse agressieve mierensoort was al geweten dat die zijn gewonde soortgenoten van het slagveld evacueert en verzorgt. Nu hebben wetenschappers ontdekt dat die mier ontstoken wonden kan herkennen en zelfgemaakte antibiotica kan toedienen. Matabele-mieren (Megaponera analis) zijn relatief grote mieren die veel voorkomen ten zuiden van de Sahara. Ze eten uitsluitend termieten, en […]

Mede dankzij WWF ging de natuur er in 2023 op heel wat vlakken op vooruit

1. Tijgertellingen: aantal tijgers in Bhutan en India blijft groeien Het gaat goed met de wilde tijgers in Azië! In India zijn de aantallen gestegen van 2461 (in 2018) naar 3167 (in 2023). En in Bhutan is er een stijging van 37% te zien sinds 2015.  In beide landen komt de stijging door de inspanningen […]

9 doorbraken voor klimaat en natuur in 2023 die je misschien hebt gemist

Dit jaar zijn er opmerkelijke stappen vooruit gezet in de aanpak van de natuur- en klimaatcrisis. Zo meldt de BBC. 1. Een enorme boost voor schone energie In de Verenigde Staten heeft de groene energietransitie een enorme impuls gekregen van de Inflation Reduction Act, aangenomen in 2022. Deze wet omvat $369 miljard aan maatregelen om […]

De wereld meer kleur geven: mooi voor de mens én mooi voor de natuur

Dat de bijen, vlinders en hommels het zwaar hebben door een tekort aan bloemen is ondertussen wel bekend. Maar toch schrokken Daisy de Bruijn en Geerten van Eldik uit Breda van de bijen- en vlindersterfte in de wereld. “Vlinders, bijen en hommels hebben het zwaar door een tekort aan bloemen. Daar moesten we iets aan […]

GrensPark Kempen~Broek voorgedragen als Unesco Biosfeergebied

Het Grenspark Kempen~Broek is door de Nederlandse en Vlaamse Unesco Commissies voorgedragen om genomineerd te worden als beschermd Unesco Biosfeergebied. Biosfeergebieden zijn gebieden met een speciale status waar mens en natuur samenkomen. De Unesco-erkenning is van groot belang voor het Grenspark, want het betekent dat er binnen de bestaande wetgeving en beleid nóg meer kan […]

Gent krijgt 10 fruitstraten

De stad Gent voorziet 11.000 euro voor het proefproject ‘fruitstraat’. De initiatiefnemer Colabs zal buurtbewoners in 10 straten helpen om 200 fruitbomen en -struiken te planten. Ze komen er in geveltuinen, bij appartementen en aan scholen en bedrijven. Het is de bedoeling dat alle Gentenaars er – letterlijk – de vruchten van plukken in 2025. Zo […]

Energietuinen waar zonne-energie, natuur, recreatie en educatie samenkomen

Zonneweide ’t Veen in het Noord-Limburgse dorp Griendtsveen heeft officieel het predicaat ‘Energietuin’ gekregen. Daarmee is het de eerste operationele ‘Energietuin’ van Nederland. Het energieproject op een voormalig sportterrein had al de ambitie om de opwek van duurzame energie te combineren met andere functies zoals natuur, recreatie en educatie. Met de creatie van drie groene […]

Er goede cijfers voor grondwaterpeil

De Vlaamse Milieumaatschappij meldt dat op 92% van de meetplaatsen de grondwaterstanden hoger zijn dan vorige maand, een ongebruikelijk fenomeen voor deze tijd van het jaar. De stijging is het gevolg van overvloedige regenval in de afgelopen weken. Deze trend, die vorige maand al begon, heeft zich voortgezet, waardoor op 96% van de meetplaatsen een […]

Brugge scoort met Europees project rond vergroening en ontharding

Brugge zet in op ontharden en vergroenen en dit loont. Begin deze maand werd Brugge Vlaams kampioen Tegelwippen, met in totaal 34.000 m² aan uitgebroken verharding. Deze week heeft Europa het Europees project GreenDense goedgekeurd. “Ik ben zeer trots dat we hiervoor in aanmerking komen, want dit project faciliteert de implementatie van meer groene infrastructuur […]

Scheepswrakken creëren mini-reservaten voor zeeleven

De vijftigduizend scheepswrakken voor de Britse kusten houden vissers weg en bieden zo een toevluchtsoord voor heel wat kwetsbare soorten vissen en koralen. Rond de wrakken is een pak meer zeeleven te vinden. De plekken waar de wrakken al meer dan een eeuw op de zeebodem liggen, zijn intussen vaak uitgegroeid tot locaties die vissers […]

Genk is groenste centrumstad

Genk, de groenste centrumstad van Vlaanderen, plant dit najaar nog drie hectare bomen. “Samen met de twee hectare die we in het voorjaar al plantten, komen we aan een totaal van vijf hectare”, zegt schepen van Duurzaamheid Toon Vandeurzen. Tegelijkertijd lanceert de stad een nieuw bomenbeleid. Genk is de groenste centrumstad van Vlaanderen. Het grondgebied […]

Bellengordijn beschermt bruinvissen tegen geluid windmolenparken op zee

In de afgelopen tien jaar heeft een merkwaardige uitvinding zich verspreid over de noordelijke zeeën van Europa. Het heet een groot bellengordijn, het werkt een beetje als een gigantische jacuzzi en het helpt bruinvissen beschermen tegen het enorme onderwaterlawaai dat wordt veroorzaakt door de bouw van windmolenparken. Een zeer grote, geperforeerde slang wordt op de […]

Kenia maakt van nationale boomplantdag een nationale feestdag

De Keniaanse regering heeft een verrassende nationale feestdag gemaakt van 13 november voor een landelijke boomplantdag, als onderdeel van haar ambitieuze plan om tegen 2032 15 miljard bomen te planten. Minister van Binnenlandse Zaken, Kithure Kindiki, maakte de aankondiging via een officiële mededeling op sociale media. “De regering heeft maandag 13 november 2023 uitgeroepen tot […]

Gewassen beschermen hun nakomelingen via de bodem

Zieke planten hebben een ingenieus systeem waarop ze een beroep kunnen doen als ze getroffen worden door ziekte zoals een infectie: ze beïnvloeden de bacteriën in de bodem zo, dat nakomelingen geen last van ziekteverwekkers ondervinden. De nieuwe kennis kan leiden tot minder afhankelijkheid van pesticiden. De wisselwerking tussen planten en bodemorganismen gaat verder dan […]

Planten kunnen meer CO2 absorberen dan gedacht

Nieuw onderzoek zorgt voor een sprankeltje hoop in de strijd tegen klimaatverandering: het suggereert dat planten mogelijk meer CO2 uit de lucht kunnen halen dan tot nog toe werd gedacht. Geavanceerde ecologische modelleringstechnieken bieden een optimistischer beeld van het vermogen van de planeet om CO2 te neutraliseren. “Planten nemen jaarlijks aanzienlijke hoeveelheden CO2 op, waardoor de […]

Nieuwe Europese maatregel maakt van natuurvernietiging (ecocide) een misdrijf

‘Ecocide’, de meest ernstige categorie van milieumisdrijven, wordt in de Europese Richtlijn Milieucriminaliteit erkend als een misdrijf. De Europese Unie heeft hierover een akkoord bereikt. Lidstaten moeten de richtlijn binnen twee jaar in hun eigen strafrecht opnemen.  In Nederland is de Partij voor de Dieren (PvdD) vergevorderd met een initiatiefwetsvoorstel Strafbaarstelling Ecocide. Hierin wordt het […]

Bezorgde boswachters vragen hulp: wens de natuur beterschap

“De natuur zorgt altijd voor ons en heeft nu dringend onze hulp nodig. Ze heeft het zwaar. Ze verdroogt, verarmt en verdwijnt in hoog tempo.” Daarom vragen de boswachters van Natuurmonumenten aan alle mensen in Nederland om de natuur ‘beterschap’ te wensen door het sturen van een ‘beterschapskaart’ (*). Daarmee roepen ze de politiek op […]

Chili herontdekt de natuur als oplossing voor watertekort

Gemeenschappen in en rond Santiago herontdekken de natuur als oplossing voor het dreigende watertekort nu de droge, zuidelijke zomer er voor de deur staat. Meer dan 40 procent van de 19,5 miljoen Chilenen wonen in de hoofdstad, en het drinkwater wordt er steeds schaarser. De stad en haar omliggende grootstedelijke regio zijn sterk afhankelijk van […]

‘Verborgen bomen’: miljard ton aan biomassa over hoofd gezien

In Europa zijn ‘verborgen bomen’ goed voor maar liefst een miljard ton aan extra biomassa. Het zijn bomen in steden en landelijke gebieden die eerder niet meegerekend werden in inventarisaties omdat ze niet in een bos groeien. Wetenschappers van de universiteit van Kopenhagen hebben aan de hand van satellietbeelden en artificiële intelligentie (AI) enorme aantallen […]

Dichte microbossen: een nieuwe trend in Frankrijk

Dichte microbossen zijn een nieuwe trend in Frankrijk. De Miyawaki-methode, ontwikkeld door de Japanse botanicus Akira Miyawaki, is een methode van herbebossing die 10 keer sneller groeit en 30 keer dichter en 100 keer biodiverser is dan bossen die op conventionele wijze worden geplant. Dit wordt bereikt door zaailingen dicht bij elkaar te planten, drie […]

Elf landen slaan handen in mekaar om hun rivierdolfijnen te redden

Elf Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen gaan samen zes soorten rivierdolfijnen voor uitsterven behoeden. Dat zijn ze overeengekomen in een “historische verklaring”. Jarenlang al werd er gevreesd dat de teloorgang van rivierdolfijnen onherroepelijk was ingezet. Sinds de jaren 80 is de populatie van deze bijzondere dieren immers met 73 procent gedaald als gevolg van een groot […]

Eerste Faunahuis geopend in de Vlaamse Ardennen

Vorige week opende het allereerste Faunahuis van België (en bij uitbreiding Europa). Het Faunahuis in Brakel is een demonstratiewoning voor natuurinclusief bouwen en renoveren. Het toont alle methoden en voorzieningen die toegepast kunnen worden om dieren in en rond een gebouw te behouden, aan te trekken of elders een nieuw onderkomen te geven.  In 2016 […]

Steeds meer vissen in de Schelde

Onder de bruine wateren van de Schelde rivier vindt een opmerkelijke wedergeboorte plaats. Ooit geteisterd door vervuiling en menselijke ingrepen, herstelt de rivier zich nu. De fint en de spiering, eens als uitgestorven beschouwd, domineren opnieuw de wateren. Ondanks uitdagingen zoals klimaatverandering en vervuiling, biedt de herontdekking van verdwenen soorten hoop voor de toekomst van […]

Publiekslievelingen Cecil de leeuw en Lua de zeekoe maken meer mensen warm voor natuurbehoud

Het lot van leeuw Cecil in Zimbabwe of Freya de walrus in Noorwegen riep tot in de verste hoeken van de wereld emoties op. Een nieuwe studie zegt dat publiekslievelingen zoals zij de ideale ‘vlaggenschepen’ zijn om natuurbehoud te stimuleren. Geliefde diersoorten zoals panda’s of aapjes worden al langer gebruikt in campagnes van natuurorganisaties omdat ze […]

140 miljoen ton voedsel, met dank aan de simpele regenworm

Regenwormen blijken een onderschatte rol te spelen in de mondiale voedselvoorziening. Ze dragen elk jaar bij aan de productie van 140 miljoen ton voedsel, stelt onderzoek in Nature. Dat regenwormen de bodem gezond houden, is niet nieuw. Ze ondersteunen de plantengroei, helpen water vasthouden, verwerken voedingstoffen en ze weren ziektes. Amerikaanse onderzoekers wilden weten hoe […]

Sneeuwluipaard maakt comeback in Bhutan

In het Zuid-Aziatische land Bhutan zijn bij een telling 134 sneeuwluipaarden waargenomen. Dat zijn er 40 procent meer dan in 2016, met dank aan beschermingsmaatregelen van de overheid en milieuorganisaties. Vandaag leven er nog sneeuwluipaarden in twaalf landen in Centraal- en Zuid-Azië en in de bergen van Zuid-Siberië. Het dier wordt al lange tijd bedreigd […]

Ontbossing in Braziliaanse Amazonewoud blijft dalen

De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied blijft een neerwaartse trend vertonen, zo blijkt uit gegevens die vrijdag zijn vrijgegeven door INPE, het nationale ruimteonderzoeksinstituut van Brazilië.  INPE’s waarschuwingssysteem voor ontbossing, bekend als DETER, geeft aan dat er afgelopen augustus in totaal 563 vierkante kilometer bos is gekapt in het Braziliaanse deel van het Amazonegebied. Dat is […]

Vijfjarig wetenschappelijk onderzoek naar de ecologische effecten van zonneparken

Op initiatief van de provincie Groningen is een wetenschappelijk onderzoek gestart naar de ecologische effecten van zonneparken. Het onderzoek dient inzicht te geven in wat zonneparken met de bodemkwaliteit en biodiversiteit doen. Kunnen zonneparken kansen bieden, bijvoorbeeld voor de versterking van het leefgebied van akkervogels, of vormen ze een bedreiging? Biologe Sylvia de Vries van […]

(Beetje) goed nieuws voor koraalriffen: sommige worden toleranter voor warmere oceaan

Wereldwijd veroorzaken stijgende oceaantemperaturen schade aan koraalriffen. Een nieuwe studie gepubliceerd in Nature wijst er echter op dat koraalriffen in de Stille Oceaan zich kunnen aanpassen aan temperatuurstijgingen. Dat zou volgens de wetenschappers kunnen betekenen dat er in de toekomst minder schade plaatsvindt door koraalverbleking, indien de opwarming van de oceaan binnen de perken wordt […]

Kleine stukjes groen kunnen grote dingen betekenen voor biodiversiteit in de stad

Australische onderzoekers hebben aangetoond dat kleine stedelijke vergroeningsprojecten een enorme boost kunnen betekenen voor het ecosysteem van de stad. Wetenschappers van de universiteit van Melbourne hebben een klein lapje grond tussen een bouwterrein en een drukke baan getransformeerd in een bruisend Utopia voor insecten. Door het terrein te herbeplanten, en daarmee vooral de diversiteit van inheemse […]

“Ontbossing Amazone meer dan gehalveerd”

De ontbossing in het Amazonewoud is in vergelijking met juli vorig jaar meer dan 60 procent gedaald. Dat zegt de Braziliaanse minister van Leefmilieu in de Britse krant The Guardian. Een jaar geleden ging het nog hard: onder de uiterst-rechtse president Jair Bolsonaro bereikte de ontbossing ongekende hoogten. Maar de nieuwe regering van Luiz Inácio […]

De vijgspons doet het goed in Zeebrugge

Sinds 1999 houdt de Strandwerkgroep inventarisaties in de jachthaven van Zeebrugge. Daar zijn sindsdien zo’n 7 soorten sponzen aangetroffen. De vijgspons Suberites ficus is er daar één van en die doet het goed. De vijgspons is een grote spons die voorkomt in de Noordzee, Baltische zee, Atlantische Oceaan en Middellandse zee. De kleur is doorgaans oranje maar kan ook […]

Veel mensen zetten zich in voor de natuur

Zaterdag en zondag trokken bijna 100 teams met een kano, fiets of te voet door de Limburgse natuur voor Expeditie Natuurpunt. Elk team zamelde minstens 1.500 euro in maar heel wat teams deden nog een extra duit in het zakje. Zo kan deze editie afsluiten met 257.903 euro voor meer natuur in Vlaanderen. Zondagavond maakte […]