Weer lichtpuntjes te zien in het onderwijs na corona

In 2022-2023, het tweede gewone schooljaar sinds corona, zijn weer lichtpuntjes te zien. Leerlingen op de basisschool leren weer net zo snel als vóór de pandemie, het aandeel studenten met studievertraging daalt en minder studenten vallen uit. Dit blijkt uit de vijfde voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs die de demissionaire onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en…

KU Leuven Bibliotheken en Google werken samen om meer dan 70.000 boeken te digitaliseren

KU Leuven Bibliotheken en Google zijn verheugd om de samenwerking binnen het Google Books digitaliseringsproject aan te kondigen. In de loop van de komende twee jaar zullen meer dan 70.000 boeken gedigitaliseerd en ontsloten worden voor het grote publiek. Vandaag wordt een belangrijke mijlpaal bereikt: de eerste zending van 5.000 boeken staat klaar om te…

Digitale waarschuwing voor automobilisten: pas op – je nadert een schoolzone!

In de loop van volgend jaar krijgen automobilisten een digitale waarschuwing als ze in de buurt komen van een schoolzone. Uit een proef blijkt namelijk dat meer dan de helft van de automobilisten zegt het gedrag aan te passen na een dergelijke waarschuwing. Cruciaal, aangezien schoolgaande kinderen behoren tot de meest kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Een…

Miguel Deroo verandert winkelervaring met innovatieve Trolley

De getalenteerde student Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Gent, Miguel Deroo, heeft de Ecodesign Award voor studenten 2023 gewonnen in de categorie Business Potential. Zijn project, genaamd “Reinventing the shopping trolley,” heeft de klassieke boodschappentrolley op een buitengewoon innovatieve wijze getransformeerd. Het modulaire systeem van Miguel Deroo biedt een revolutionaire kijk op het winkelen. De…

Steeds meer kinderen krijgen onderwijs

De wereld heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in het verhogen van het basisonderwijsniveau. Toegang tot onderwijs wordt nu gezien als een grondrecht – in veel gevallen is het de plicht van de overheid om hiervoor te zorgen. In het begin van de 19e eeuw had minder dan 1 op 5 volwassenen enige basisopleiding genoten. Onderwijs was…

Focus op middelbaar beroepsonderwijs tijdens een kennismissie naar Zuid-Afrika

Voor het eerst wordt het Nederlandse middelbaar beroepsonderwijs (mbo) via een buitenlandse kennismissie volwaardig naar het buitenland ‘uitgedragen.’ Dat gebeurde tot op heden alleen met universitair- en hogeschoolonderwijs. Onderwerpen die centraal staan tijdens de kennismissie naar Zuid-Afrika zijn aansluiting op de arbeidsmarkt, gelijke kansen en groen onderwijs. Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,…

Chipmachinefabrikant ASML gaat technieklessen geven aan 181.000 basisschoolkinderen

ASML, de belangrijkste maker van chipmachines ter wereld, gevestigd in de Brainportregio Eindhoven, gaat meer technieklessen aanbieden aan basisscholen in en buiten Brainport. Met een specifiek onderwijsprogramma zal het aantal kinderen dat techniekles krijgt meer dan verdrievoudigen: van de oorspronkelijke doelstelling van 60.000 naar 181.000 in Nederland. De multinational (ruim 39.000 werknemers met 143 verschillende…

Sneakersokken met onderbroekenband: over een studentendroom die uitkomt

Dit artikel gaat over sneakersokken met onderbroekenband. Is dat Goed Nieuws? Ja, want het gaat veel meer over jonge studenten van Fontys Hogeschool in Eindhoven. Over studenten met een droom. Een droom over een eigen bedrijf. Een droom die uitkomt. “Want”, zeggen de vier studenten Jari van den Broek, Niels Fickinger, Willem Moeskops en Harris…

Vaardigheden en talenten belangrijker dan diploma’s

Het platform ‘Brabant Leert’, door het provinciebestuur van Noord-Brabant opgericht aan het begin van de coronacrisis, heeft zijn nut bewezen. Na 3 jaar zijn bijna 8000 Brabanders geholpen met loopbaanadvies of een opleiding. ‘Brabant Leert’ biedt werkende Brabanders de mogelijkheid gratis of tegen lager tarief opleidingen, cursussen en loopbaantrajecten te volgen. Vanwege de aanhoudende vraag…

Amerikaanse onderzoekers ontwikkelen online programma om pesten op school sneller te herkennen

Amerikaanse onderzoekers hebben een online tool ontwikkeld die leerkrachten kan helpen om pesten op school sneller te herkennen. “De twee grootste voorspellers van pesten zijn tekortkomingen in sociale en communicatieve vaardigheden.” Terug naar school. Het zou voor elk kind een feest moeten zijn, maar kinderen die ooit al in aanraking kwamen met pestgedrag, hebben misschien…

Voor het eerst afhaal- en servicepunt van een apotheek in Nederlandse onderwijsinstelling

Voor het eerst biedt een Nederlandse onderwijsinstelling onderdak aan een apotheek. Studenten van de opleiding apothekersassistent van Summa Zorg in Eindhoven werken in het servicepunt van een apotheek in het schoolgebouw aan de Willem de Rijkelaan. Onder het toeziend oog van ervaren professionals van Service Apotheek ‘Trudoplein’ verstrekken ze medicijnen en geven advies aan buurtbewoners….

Maak van een statushouder een leraar; een win-win situatie

Maak van een statushouder een leraar. Daarmee sla je twee vliegen in één klap, moet demissionair minister Mariëlle Paul van Primair en Voortgezet Onderwijs gedacht hebben: het draagt bij aan het tegengaan van het lerarentekort en het biedt de nieuwkomers perspectief op de arbeidsmarkt. Middelbare scholen krijgen 10.000 euro als ze een statushouder begeleiden en…

Nederlands ziekenhuis gaat onderwijs en training geven in armere landen

De afdeling Radiotherapie van het Erasmus MC gaat samen met de werkgroep E-WORLD onderwijs en training geven in armere landen, de zogenaamde lage- en middeninkomenslanden. In die landen is een groot gebrek aan radiotherapie-capaciteit. E-WORLD (Erasmus MC Werkgroep Radiotherapie voor Lage- en Middeninkomenslanden) gaat een onderwijs- en trainingsprogramma ontwikkelen in het Erasmus MC voor radiotherapeutisch…

Student ontwikkelt tumormodellen om te gebruiken tijdens chirurgische simulaties

Gillian Peralta-Gutierrez, student zorgtechnologie aan Hogeschool VIVES, ontwikkelde tijdens zijn bachelorproef tumormodellen met 3D-printtechnologie. Via samenwerking met chirurgen en medische bedrijven wordt het zo mogelijk om nieuwe wegen te verkennen voor medisch onderwijs en medische training. Operaties kunnen nu nog gerichter worden voorbereid. Modellen ontwikkelen Vooraleer chirurgen tumoren kunnen verwijderen, hebben ze er een jarenlange…

Vlaming is tevreden met zijn leven

Van de volwassen Vlaamse bevolking bevindt 18,6% zich in de categorie “hoge levenstevredenheid” (score 9 of 10/10), 71,7% in de categorie “matige levenstevredenheid” (score 6 tot 8/10) en 9,8% in de categorie “lage levenstevredenheid” (score minder dan 6/10). De gemiddelde score voor levenstevredenheid was 7,3 op een schaal van 0 tot 10. Dat blijkt uit…

Karel de Grote Hogeschool meest ondernemende hogeschool in Europa

De Karel de Grote Hogeschool (KdG) mag zich nu de meest ondernemende jonge hogeschool in Europa noemen. In Barcelona werden gisteren de Triple E Awards uitgereikt voor uitmuntendheid in ondernemerschap en engagement in het hoger onderwijs wereldwijd. KdG nam de ‘Young Entrepreneurial University of the Year Award’ in ontvangst.KdG is geselecteerd voor haar werk en…

Basisbeurs voor studenten hogescholen en universiteiten weer teug vanaf september

Zo’n 435.000 studenten van Nederlandse hogescholen en universiteiten ontvangen vanaf september weer een basisbeurs. Naar schatting 124.000 eerstejaars zullen hiervan gebruik maken. De terugkeer van de basisbeurs betekent het einde van het sociaal leenstelsel. Voor de herinvoering van de basisbeurs trekt het kabinet jaarlijks 1 miljard euro uit. Het verschil tussen de teruggekeerde basisbeurs en…

Spelenderwijs verkeersles voor de allerkleinsten

Verkeerseducatie is misschien niet het eerste waar je aan denkt bij de opvang van kinderen van 0-4 jaar. Toch leeft dit thema zeer onder kinderdagverblijven in Noord-Brabant. Met de certificering van drie kinderdagverblijven in Etten-Leur en Veldhoven hebben nu ruim vijftig opvanglocaties een ‘Groen Licht!’-verkeerslabel. Daarmee laten ze zien dat ze structureel aandacht besteden aan…

Achter het stuur van een heuse truck leren kinderen wat een ‘dode hoek’ is

Jaarlijks vallen er nog steeds te veel gewonden en overlijden er kinderen door een verkeersongeval. Bij alle ongevallen met kinderen in de groep 0 tot 15-jarigen is ongeveer de helft als fietser betrokken bij een ernstig ongeval, een kwart als voetganger en een kwart als autopassagier. Nog altijd zorgt het verkeer voor te veel jonge…

‘Samen Beslissen’: een nieuwe en bijzondere studierichting voor verpleegkundigen

Sinds kort kent Zuyd Hogeschool in Limburg een nieuwe en bijzondere studierichting: ‘Samen Beslissen door Verpleegkundigen’. Deze richt zich op onderzoek naar de rol van de verpleegkundige bij het proces tussen de zorgprofessional, verpleegkundige en patiënt. Hierin bespreken ze gezamenlijk de keuzes over gezondheid, zorg en behandeling die het beste bij de patiënt passen. De…

Kansarme jongeren in Latijns-Amerika aan een toekomst helpen

Met Sinterklaasbezoeken geld ophalen en dat besteden aan kansarme jongeren in Latijns-Amerika om hen met een studiebeurs een ontwikkelingsmogelijkheid te bieden. Hiermee dragen 130 vrijwilligers van de Stichting Bolivia Komité Geldrop al vijftig jaar bij aan een verbeterde sociale/maatschappelijke toekomst voor deze jongeren en hun nabije omgeving. Al een kleine honderd jonge mensen zijn door…

Vlaamse regering creëert 625 extra plaatsen in buitengewoon onderwijs

De Vlaamse regering heeft besloten om op korte termijn 625 extra plaatsen te creëren voor kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs. Dit zal gebeuren door de uitbreiding van bestaande scholen en de opstart van 13 nieuwe scholen op verschillende locaties in Vlaanderen. Er zijn ook 12 scholen die een extra doelgroep kunnen verwelkomen vanaf…

Antwerpse school boekt spectaculaire resultaten met lees-app van Microsoft

Basisschool De Wereldreiziger in Antwerpen is één van de 8 Vlaamse scholen die vorig jaar begonnen zijn met het gebruik van Reading Progress, een gratis app van Microsoft die leerlingen op een motiverende manier helpt bij het lezen. De school heeft gemeld dat de resultaten spectaculair zijn en dat de app de leerkrachten veel helpt…

Volgend jaar kunnen kinderen al in de dagopvang Frans, Duits of Engels leren

Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Nederland is naar voren gekomen dat onder ouders behoefte bestaat aan meertalige dagopvang van hun kinderen. Met name dagopvang in het Engels wordt het meest genoemd. En in de grensregio’s is er ook behoefte aan Duits en Frans op de opvang. Daarom gaat het…

Alcohol- en cannabisgebruik door jongeren daalt

Het VAD (Vlaams Expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen) organiseert al een kwarteeuw een grootschalige jaarlijkse bevraging bij leerlingen uit het secundair onderwijs. Op basis van de antwoorden van ongeveer 7.500 leerlingen worden deze thema’s gemonitord.Hieruit blijkt dat het gebruik van alcohol en cannabis en lachgas bij jongeren afneemt. Er is…

Toegang tot onderwijs verbetert overlevingskansen jonge kinderen in India

Indiase moeders die hun middelbare school hebben afgemaakt, verliezen opmerkelijk minder vaak hun pasgeborene. Dat blijkt uit een nieuwe data-analyse. 2030 is de deadline voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Een belangrijke doelstelling is onder meer SDG 3.2.1. die een einde wil maken aan te voorkomen sterfgevallen bij pasgeborenen en kinderen onder…

Gratis schoolmaaltijd: een gevulde maag is belangrijk om goed te kunnen leren

Het aanbieden van een maaltijd op de basisschool heeft een positief effect op de energie en concentratie van leerlingen. Bovendien eten kinderen gezonder en verbetert het aanbieden van een maaltijd de band tussen de ouders en de school. Dat blijkt uit een onderzoek van het Jeugdeducatiefonds op basisscholen in heel Nederland. Basisscholen en middelbare scholen…

Chipgigant ASML wil schoolkinderen meer laten bewegen

ASML, de Veldhovense chipmachinebouwer vooral bekend in de VS en China, wil dat schoolkinderen, jongens en meisjes uit alle lagen van de bevolking, meer gaan bewegen. Het hightechbedrijf gaat dit mogelijk maken door het smeden van een bijzondere band met de eerste divisievoetbalclub FC Eindhoven, het kleine broertje van PSV. ASML, al geruime tijd met…

Brede samenwerking om personeelstekort in techniek en ICT in te halen

Het kabinet heeft ingestemd met het ‘Actieplan Groene en Digitale Banen’ waarmee het personeelstekort in techniek en ICT samen met werkgevers en onderwijs wil aanpakken. Dat is nodig om de kabinetsdoelen te halen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en voor meer dan 1 miljoen ICT-geschoolden in 2030. Het tekort aan personeel in…

Drempels wegnemen voor studenten om klassikaal cultuur op te snuiven

Het Nederlandse kabinet heeft 5 miljoen euro opzij gelegd om studenten van mbo-scholen (middelbaar beroepsonderwijs) te stimuleren musea, theatervoorstellingen en concerten te bezoeken. Mbo-scholen met een mbo-cultuurkaart krijgen van de rijksoverheid een cultuurbudget. Op elke mbo-cultuurkaart komt 10,25 euro te staan. Veel mbo-opleidingen en sommige gemeenten hebben aangegeven dat bedrag te verdubbelen. Het is de…

Europa pompt 313 miljoen in onderwijsprogramma VN

De Europese Commissie en verschillende lidstaten pompen samen 313 miljoen euro in “Education Cannot Wait”, de organisatie die kwetsbare kinderen aan onderwijs helpt. Het is de grootste bijdrage ooit aan het fonds. Education Cannot Wait is het wereldwijde fonds van de Verenigde Naties dat kinderen helpt met onmiddellijke of langdurige onderwijsondersteuning na een crisis. Het…

Studenten schenken loon kleuterleidsters als CO2-compensatie

Studenten toerisme brachten tijdens een studiereis een bezoek aan een kleuterschool in Sri Lanka. Ze schonken het bedrag voor de CO²-compensatie van hun vluchten, alsook knuffels, kleurpotloden, kleurboeken, speelgoed …  Vorige week brachten de laatstejaarsstudenten van de opleiding toerisme en recreatiemanagement van Hogeschool VIVES campus Brugge een bezoek aan het kleuterschooltje van Galagoda in Sri…

De groei-agenda van de Brainportregio voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen

Belangrijk onderdeel van de door het Rijk opgestelde groei-agenda van de Brainportregio Eindhoven is de verdubbeling van het aantal studenten en afgestudeerden met een hoofdrol voor de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Als ‘historische hofleverancier’ van ingenieurs aan Brainport wil de universiteit graag meegroeien en heeft daarvoor ideeën ontwikkeld. Die ideeën spelen ook in op de…

Eerste vrouwelijke rector van Eindhoven University of Technology (TU/e) is een Vlaamse

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft aangekondigd dat zij een vrouwelijke rector magnificus zal krijgen. Deze rector komt uit Vlaanderen. Op dit moment is Silvia Lenaerts (1966) vicerector Valorisatie & Ontwikkeling en hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Sinds 2007 leidt zij daar een onderzoeksgroep die zich richt op duurzame energie, lucht- en watertechnologie. Sinds 2016…

Kinderen met een hersenaandoening spelenderwijs trainen voor een betere kwaliteit van leven

Kinderen met een neurologische aandoening hebben als bijkomende problematiek vaak leer- en ontwikkelingsstoornissen. In samenwerking met de Eindhovense startup Artistotle Technologies gaat het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen van Kempenhaeghe in het Noord-Brabantse Heeze werken aan de ontwikkeling van een computergestuurde trainingstool die op maat kan worden aangepast aan het kind. Hiermee kunnen kinderen…

Een online ‘Leeroverzicht’ met meer dan 70.000 opleidingen voor werkenden en werkzoekenden

Nederland beschikt sinds kort over een online platform ‘Leeroverzicht’ met meer dan 70.000 opleidingen voor werkenden en werkzoekenden. Het is het eerste onafhankelijke overzicht op één plek met het meest complete aanbod van alle beschikbare opleidingen, cursussen en trainingen én alle bijbehorende financiële regelingen en subsidies. Het is een gezamenlijk initiatief van de rijksoverheid, sociale…

Studenten, docenten en onderzoekers meer ‘ademruimte’ geven ter verbetering van het onderwijs

Studenten, docenten en onderzoekers meer rust en ruimte bieden gedurende het studiejaar. Dat is de doelstelling van pilots rond een ‘slimmer collegejaar’. Minister Robert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft met name universiteiten uitgenodigd deel te nemen aan een van deze pilots. De pilots behelzen het slimmer inrichten van bestaande onderwijsactiviteiten en het…

Kwaliteit van het onderwijs verbeteren met intelligente innovaties

Met 80 miljoen euro, toegekend door het ministerie van Economische Zaken uit het Nationaal Groenfonds, is in Nederland het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI) opgericht. Het doel van dit nieuwe instituut is intelligente digitale onderwijsinnovaties te ontwikkelen om daarmee de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren. Daarnaast is het de bedoeling dat het…

Gratis lespakketten over klimaatverandering

Voor leerkrachten secundair onderwijs is het een uitdaging om de snel ontwikkelende wetenschap rond klimaatverandering te behandelen voor de klas. Daarom richt de Universiteit Antwerpen samen met de steden Antwerpen en Sint-Niklaas ‘Klimaatlink’ op, een platform dat klimaatonderwijs aan klimaatwetenschap koppelt. Vanaf heden stelt Klimaatlink lespakketten gratis beschikbaar voor alle leerkrachten secundair onderwijs. In 2019…

Vernieuwingen in de klassieke muziekpraktijk om beter in te spelen op maatschappelijke veranderingen

In de klassieke muziekpraktijk is innovatie nodig omdat publieksaantallen voor concerten stagneren, maar ook om beter in te spelen op maatschappelijke veranderingen, zoals digitalisering, het streven naar duurzaamheid en de roep om diversiteit en inclusie. Al deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor zowel de opleiding en als de beroepspraktijk van musici. Zuyd Hogeschool Heerlen, philharmonie zuidnederland…

Familiebedrijf maakt jongeren enthousiast voor een baan in de techniek

In de Nederlandse maakindustrie is een groot tekort aan vakmensen die uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) voortkomen. En de instroom van mbo’ers die voor techniek kiezen is ook nog eens onvoldoende om dit tekort op te vangen. Dit vraagstuk dwingt tot creatieve oplossingen om medewerkers te werven én te behouden.  De VDL Groep in Eindhoven,…

Kunstmatige “warme hand” brengt mensen met dementie ’s nachts tot rust

Witse Beyers, net afgezwaaide studente productontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen, ontwierp voor haar masterproef een warm handje dat demente bewoners van woonzorgcentra helpt bij het verminderen van hun nachtelijke onrust. Bij naar schatting één op drie mensen met dementie is er sprake van nachtelijke onrust. Die kan verschillende vormen aannemen: ’s nachts door het huis…

UAntwerpen zamelt menstruatiemateriaal in

UAntwerpen lanceert een inzamelactie voor menstruatiemateriaal, om menstruatiearmoede, maar ook andere taboes rond menstruatie, onder de aandacht te brengen. Op alle campussen zijn er inzamelpunten. Tegelijkertijd komen er aan enkele toiletten mandjes met onder meer gratis tampons en maandverband.  Zoals je in bepaalde cafés een uitgestelde koffie kan kopen voor een volgende, minder bedeelde klant…

Voor een klimaatneutrale wereld investeert Bill Gates in twee Nederlandse ondernemingen

Niemand minder dan Bill Gates heeft veel vertrouwen in twee Eindhovense bedrijven. Met zijn Breakthrough Energy – een private investeringscoalitie van de mede-oprichter van Microsoft – investeert hij met geld en andere middelen in twee spin-offs van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), t.w. RIFT en Cellcius. Het is de eerste keer dat bedrijven uit Nederland…

Howest opnieuw in top 3 van beste gamescholen ter wereld

De bacheloropleiding Digital Arts and Entertainment (DAE) van Howest heeft opnieuw een podiumplek behaald in de categorie ‘Best Game Design & Development School’ van de internationaal gerenommeerde competitie The Rookies. Na overwinningen in 2017, 2018 en 2021 bevestigt de zilveren medaille eens te meer de unieke kwaliteit van de Kortrijkse gameopleiding. De opeenvolgende topnoteringen vertalen…