Het aantal doden door rampen is gedaald

De afgelopen eeuw heeft de mensheid enorme stappen gezet in het verminderen van de sterfte door natuurrampen. Deze positieve evolutie is te danken aan verbeterde technologieën, efficiëntere waarschuwingssystemen, en toenemende wereldwijde samenwerking. Dramatische daling in doden In 1970 stierven meer dan 300.000 mensen toen een zware cycloon de kust van Bangladesh trof. Vijf decennia later, […]

Antwerpenaren fietsen steeds meer

Net zoals het voorgaande jaar was de fiets in 2023 het meest populaire vervoersmiddel voor Antwerpenaren. 39,8% van de Antwerpenaren gaat met de fiets naar het werk, 50,1% naar school en 42,2% naar een activiteit in de vrije tijd. Daarmee scoort de fiets hoger dan elk ander vervoersmiddel in de modal split. De auto blijft […]

Meer mensen geven om klimaatverandering dan je denkt

Over de hele wereld is de steun voor klimaatactie sterker dan vaak wordt gedacht, onthult recent onderzoek. Een “waarnemingskloof” doet ons geloven dat we alleen staan in onze zorgen over het klimaat, terwijl in werkelijkheid de meerderheid van de mensen over de hele wereld, ongeacht politieke voorkeur, actie tegen klimaatverandering ondersteunt. Deze collectieve bezorgdheid vertaalt […]

China heeft extreme armoede teruggedrongen

In China leefde in 1981 97% van de mensen op het platteland in extreme armoede. In 2020 was dat minder dan 1%. Grote economische groei maakte het mogelijk voor honderden miljoenen mensen om extreme armoede achter zich te laten, eerst in de steden en daarna op het platteland. Extreme armoede wordt gedefinieerd als leven onder […]

Sterftecijfer hart- en vaatziekten in veel landen gedaald

Het aantal sterfgevallen door hart- en vaatziekten is in veel landen gedaald. Dit betekent dat het risico op overlijden aan hart- en vaatziekten nu lager is dan in het verleden onder bevolkingsgroepen van dezelfde grootte en leeftijd. In veel landen is het sterftecijfer sterk gedaald, zoals je in de grafiek kunt zien. In de Verenigde […]

De digitale vaardigheden van de Belgen zijn de voorbije jaren fors gestegen

Het percentage Belgen (in de leeftijdsklasse 16 tot 74 jaar) dat over minstens basis digitale vaardigheden beschikt, is gestegen van 54 % in 2021 naar 59 % in 2023. De digitale vaardigheden zijn opgebouwd uit 5 componenten. De Belg scoort het best voor online communicatie (83%) en het minst goed als het gaat over de […]

Kindersterftecijfers zijn in de loop van de geschiedenis aanzienlijk gedaald

Vooruitgang op het gebied van kindersterfte is een recente prestatie. Gedurende het grootste deel van de menselijke geschiedenis waren de kindersterftecijfers zeer hoog. Nog maar twee eeuwen geleden stierf ongeveer 1 op de 2 kinderen voor het einde van de puberteit (ongeveer 15 jaar). Onderzoekers deden deze observatie in veel samenlevingen, zoals je kunt zien […]

Steeds meer kinderen krijgen onderwijs

De wereld heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in het verhogen van het basisonderwijsniveau. Toegang tot onderwijs wordt nu gezien als een grondrecht – in veel gevallen is het de plicht van de overheid om hiervoor te zorgen. In het begin van de 19e eeuw had minder dan 1 op 5 volwassenen enige basisopleiding genoten. Onderwijs was […]

Steeds meer mensen hebben toegang tot elektriciteit

De wereldwijde toegang tot elektriciteit is er dit jaar licht op vooruitgegaan. Dat zeggen de voorlopige cijfers van het Internationaal Energieagentschap voor 2023. In landen als Bangladesh en Cambodja kunnen steeds meer mensen ’s avonds het licht aansteken. Waar het in 2022 nog de verkeerde kant uitging, valt er dit jaar opnieuw beter nieuws te […]

Kindersterfte blijft dalen

Goed nieuws, de kindersterfte daalt wereldwijd elk jaar opnieuw. Het is een van de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. Alle landen willen tegen 2030 een einde maken aan te voorkomen sterfgevallen bij pasgeborenen en kinderen jonger dan 5 jaar.

Welvaart in de wereld blijft toenemen

Uit de evolutie van het Bruto Binnenlands Product (BBP) blijkt dat de welvaart van mensen wereldwijd globaal blijft toenemen. Het Bruto Binnenlands Product (BBP) meet de totale productie van een economie als de monetaire waarde van alle goederen en diensten die gedurende een bepaalde periode, meestal een jaar, zijn geproduceerd. Door het BBP te delen […]

Mensenrechten zijn wereldwijd veel beter beschermd

Mensenrechten zijn veel beter beschermd dan een of tweehonderd jaar geleden. Aan het einde van de 18e eeuw werden mensenrechten slecht beschermd. In veel landen werden de fysieke integriteit en de private en politieke burgerlijke vrijheden van mensen niet gerespecteerd door hun regeringen. De grafiek toont – gebaseerd op gegevens van Varieties of Democracy – […]

Aantal doden door diarreeziekten afgelopen 20 jaar bijna gehalveerd

In de afgelopen decennia is het aantal sterfgevallen als gevolg van diarree wereldwijd aanzienlijk gedaald, als gevolg van interventies op het gebied van de volksgezondheid. Maar er is nog meer vooruitgang mogelijk. Diarreedoden zijn te voorkomen omdat ze voornamelijk worden veroorzaakt door ziekteverwekkers waarvan de verspreiding gemakkelijk onder controle kan worden gehouden. Door wereldwijd de […]

Steeds minder olielozingen

Het aantal olielozingen en de hoeveelheid olie die door tankers wordt geloosd, is de afgelopen decennia aanzienlijk gedaald.

Historische daling CO2-uitstoot grote industrie, vooral bij chemische bedrijven

In Nederland is in 2022 de CO2-uitstoot van de bedrijven onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) gedaald met 7,6% t.o.v. 2021. Vooral de industrie noteert met een daling van 8,3% de grootste uitstootverlaging in 15 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). De CO2-emissies in 2022 zijn met 68,5 miljoen ton (Mton) […]

Alcohol- en cannabisgebruik door jongeren daalt

Het VAD (Vlaams Expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen) organiseert al een kwarteeuw een grootschalige jaarlijkse bevraging bij leerlingen uit het secundair onderwijs. Op basis van de antwoorden van ongeveer 7.500 leerlingen worden deze thema’s gemonitord.Hieruit blijkt dat het gebruik van alcohol en cannabis en lachgas bij jongeren afneemt. Er is […]

Grondstofvoetafdruk van Nederlandse consumptie gedaald tot 7 duizend kilo per persoon

Sinds 2010 is de zogeheten grondstofvoetafdruk van de Nederlandse consumptie meer dan 30 procent afgenomen. In 2020 werd per inwoner gemiddeld ruim 7 duizend kilo grondstoffen gewonnen om te voorzien in de Nederlandse consumptiebehoefte. In 2010 was dit nog 11 duizend kilo. De grondstofvoetafdruk van Nederlandse consumptie ligt voor zo’n 90 procent in het buitenland. […]

94% van de Belgen heeft toegang tot internet

Het percentage huishoudens dat toegang heeft tot internet is in 2022 verder gestegen tot 94%. In 2017 was dat 86% en in 2012 slechts 78%. Huishoudens met schoolgaande kinderen hebben praktisch allemaal toegang tot internet tegenover 93% van de huishoudens zonder kinderen. Een gezin heeft thuis gemiddeld 5 toestellen of systemen om online te gaan. Huishoudens met schoolgaande kinderen […]